Bảo hiểm Petrolimex hoàn thành 73,4% kế hoạch năm chỉ sau 6 tháng

BẢO HIỂM Petrolimex
18:16 - 26/07/2023
Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (Pjico). Ảnh: Anh Thư
Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (Pjico). Ảnh: Anh Thư
0:00 / 0:00
0:00
Nhờ mức tăng mạnh trong quý 2, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (Pjico, HoSE: PGI) đạt 188 tỷ đồng, hoàn thành 73,4% kế hoạch đề ra cho cả năm 2023.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2023, Pjico ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm trong quý đạt 1.005 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%, chủ yếu nhờ tăng phí nhận tái bảo hiểm và giảm dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm. Tuy nhiên, do mức tăng tới 16% của phí nhượng tái bảo hiểm, doanh thu thuần quý 2 của công ty chỉ đạt 785 tỷ đồng giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ.

Tình hình hoạt động tài chính của Pjico có sự khởi sắc trong quý 2/2023 khi lợi nhuận gộp đạt 26 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ, nhờ mức tăng mạnh 79% của doanh thu hoạt động tài chính, lên 34 tỷ đồng, và mức tiết giảm 15% của chi phí tài chính. Lợi nhuận trước thuế của Pjico đạt gần 120 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ và tăng 76% so với quý 1/2023.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Pjico đạt 1.602 tỷ đồng, giảm nhẹ 20 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm đạt 2.046 tỷ đồng, tăng trưởng 5%. Doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp rưỡi cùng kỳ lên 56 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8% lên 259 tỷ đồng.

Sau khi giảm trừ các loại chi phí, lợi nhuận trước thuế của Pjico đạt 188 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 2 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Về cơ cấu doanh thu, doanh thu 749 tỷ đồng của mảng bảo hiểm xe cơ giới chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm gốc của Pjico, chiếm 37,2%. Đứng thứ hai là bảo hiểm cháy nổ với gần 354 tỷ đồng doanh thu, chiếm 17,6%.

Nếu xét tỷ lệ giữ lại phí bảo hiểm gốc, mảng bảo hiểm xe cơ giới tiếp tục nằm trong nhóm có tỷ lệ giữ lại cao nhất với tỷ lệ giữ lại lên đến 99,9%, vị trí thứ 2 thuộc về mảng bảo hiểm sức khỏe và tai nạn với tỷ lệ 94,2%.

Ở chiều ngược lại, tỷ lệ giữ lại thấp nhất thuộc về mảng bảo hiểm hàng không với tỷ lệ chỉ đạt 10,1%. Tính chung các mảng kinh doanh, nửa đầu năm 2023, tỷ lệ giữ lại phí bảo hiểm gốc trung bình của Pjico đạt khoảng 70,4%, giảm nhẹ so với con số 71,8% cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Pjico đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 4.838 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận trước thuế gần 256 tỷ đồng, tăng nhẹ 3 tỷ đồng. Hết nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành 42,2% kế hoạch doanh thu và 73,4% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Pjico tăng 4% lên hơn 7.012 tỷ đồng so với đầu kỳ. Trong đó, khoản tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 118 tỷ đồng, tăng gần 9 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng.

Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gần 10% lên 3.395 tỷ đồng, phần lớn là khoản 3.347 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 3 - 12 tháng, tăng 10%. Đầu tư tài chính dài hạn tăng nhẹ 2% lên 542 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư cổ phiếu tăng từ 89 tỷ đồng lên 94 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty tiếp tục ghi nhận 380 tỷ đồng đầu tư trái phiếu và 83 tỷ đồng đầu tư dài hạn khác.

Nợ phải trả của công ty tăng nhẹ 3% lên 5.226 tỷ đồng. Chủ yếu là khoản dự phòng nghiệp vụ 3.999 tỷ đồng, giảm nhẹ 2%, khoản phải trả người bán tăng 34%, lên 462 tỷ đồng...

Năm 2022, với lợi nhuận sau thuế gần 204 tỷ đồng, Pjico dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 12% (mỗi cổ phiếu cổ đông nhận được 1.200 đồng), tương đương chi 133,1 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông. Khoản cổ tức này đã được công ty tạm ứng và chia cổ tức vào tháng 12 năm ngoái.

Tin liên quan

Đọc tiếp