Bảo Minh đặt mục tiêu tổng doanh thu 6.750 tỷ đồng

BẢO HIỂM Bảo Minh
14:47 - 28/03/2023
Bảo Minh đặt mục tiêu tổng doanh thu 6.750 tỷ đồng
0:00 / 0:00
0:00
Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Minh (HoSE: BMI) đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu tối thiểu là 6,93%, đạt 6.750 tỷ đồng trong năm 2023. 

Trong đó, công ty đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm gốc khoảng 5.769,7 tỷ đồng; doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 630,3 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính và kinh doanh bất động sản đầu tư đạt 350 tỷ đồng.

Bảo Minh cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 tăng tối thiếu 9% so với năm 2022, đạt 375 tỷ đồng. ROE tối thiểu 10%, tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu là 10%.

Năm 2022, dù thị trường bảo hiểm Việt Nam đối diện nhiều khó khăn nhưng các chỉ tiêu quan trọng của thị trường đều duy trì ở mức tăng trưởng khả quan. Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ ước đạt 245.877 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với năm 2021. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 67.608 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 16,8% so với năm 2021.

Về phần thị phần bảo hiểm phi nhân thọ, vị trí top 1 thị trường năm 2022 có sự hoán đổi giữa PVI và Bảo Việt, khi PVI vượt Bảo Việt chiếm vị trí số một với 14,7% thị phần.

Trong khi đó, Bảo Minh vẫn duy trì ở top 4 với mức thị phần tăng nhẹ, chiếm 8%, nhờ mức tăng trượt vượt bậc về tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 20,3%, cao hơn tốc độ tăng của thị trường.

Năm 2022, Bảo Minh ghi nhận tổng doanh thu đạt hơn 6.312 tỷ đồng, tăng gần 18% so với năm 2021, và vượt gần 11% so với kế hoạch năm. Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 5.399 tỷ đồng, tăng 20% và vượt 12% kế hoạch. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt gần 343 tỷ đồng, tăng trưởng gần 12% và vượt 1% so với kế hoạch năm.

Trong đó, đóng góp nhiều nhất cho Bảo Minh là các nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe với mức tăng 26,8% so với cùng kỳ, cao hơn so với mức tăng trưởng chung toàn thị trường (24,3%).

Ngoài ra, 2 nhóm nghiệp vụ khác của Bảo Minh cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao so với thị trường là bảo hiểm xe cơ giới (tăng trưởng 15,6%, mức tăng trưởng chung thị trường là 11,9%) và bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính (tăng 13,5%, thị trường tăng 11,3%). Các nghiệp vụ còn lại nhìn chung đều có tăng trưởng nhưng không đồng đều và đóng góp không nhiều vào doanh thu chung.

Tin liên quan

Đọc tiếp