Bình Thuận thu hồi dự án 3.000 tỷ đồng do chậm triển khai

DỰ ÁN Bình Thuận
16:27 - 23/09/2022
Bình Thuận thu hồi dự án tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình của CTCP Sữa Thông Thuận
Bình Thuận thu hồi dự án tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình của CTCP Sữa Thông Thuận
0:00 / 0:00
0:00
UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc thu hồi dự án trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình của CTCP Sữa Thông Thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong vừa ký Công văn số 3024 có ý kiến, “không xem xét lại quyết định thu hồi dự án trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao (diện tích 479 ha) tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình của CTCP Sữa Thông Thuận tại Công văn số 4003 ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh”.

Ngày 24/8 vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận có báo cáo gửi UBND tỉnh về dự án trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao (trên diện tích 479 ha) của CTCP Sữa Thông Thuận.

Sau khi xem xét, UBND tỉnh Bình Thuận quyết định không xem xét lại việc thu hồi dự án trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao theo kiến nghị của CTCP Sữa Thông Thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản trả lời cho CTCP Sữa Thông Thuận biết, thực hiện. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án nêu trên theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bắc Bình triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn ngày 22/10/2021.

Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Bình Thuận có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Bắc Bình, Sở Tài chính xử lý số tiền mà CTCP Sữa Thông Thuận đã chi trả đền bù cây trái, hoa màu cho công ty.

Liên quan đến dự án này, trước đó UBND tỉnh đã nhận được các công văn của CTCP Sữa Thông Thuận về việc kiến nghị xem xét cho công ty tiếp tục thực hiện dự án trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao trên phần diện tích đã thực hiện giải phóng mặt bằng tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình.

Tuy nhiên, Bình Thuận kiên quyết thu hồi vì lý do: nhà đầu tư không triển khai dự án theo đúng chủ trương đã được quy định tại quyết định chủ trương đầu tư và các nội dung đã được UBND tỉnh gia hạn thực hiện tại các Thông báo số 75 ngày 21/3/2019, số 1712 ngày 8/5/2020, số 783 ngày 9/3/2021 và số 1699 ngày 17/5/2021.

Ngoài ra, nhà đầu tư không ký quỹ hoặc không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ đối với dự án đầu tư thuộc diện đảm bảo thực hiện dự án đầu tư, vi phạm điểm đ khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020. Thêm vào đó, dự án này chưa được cơ quan có thẩm quyền cho thuê đất nhưng nhà đầu tư đã triển khai tác động trên đất là vi phạm pháp luật về đất đai.

Tháng 4/2017, UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận chủ trương đầu tư cho CTCP Sữa Thông Thuận thực hiện dự án trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi bò sữa, bò thịt công nghệ cao, trên diện tích 479 ha. Trong đó, 368 ha là đất do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận quản lý và 111 ha là đất của các hộ dân canh tác sản xuất. Dự án có vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp