Camimex sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 trước ngày 31/6

CMX Camimex
14:55 - 27/02/2023
Camimex sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 trước ngày 31/6
0:00 / 0:00
0:00
Thông tin công bố trên HoSE trưa 27/2, HĐQT của CTCP Camimex Group (HoSE: CMX) quyết định sẽ gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của doanh nghiệp không muộn hơn ngày 30/6/2023.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội là từ ngày 1/4-30/4. Doanh nghiệp cho biết, các thông tin về thời gian và địa điểm tổ chức đại hội sẽ được thông báo sau.

Tại cuộc họp, Camimex sẽ thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, ban kiểm soát, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023, thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2023…

Về tình hình kinh doanh, quý 4/2022, doanh nghiệp thu về 719 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn hàng bán cũng giảm 2% với 648 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp còn đạt 70 tỷ đồng, tương ứng giảm 25% so với quý 4/2021.

Doanh thu hoạt động tài chính của CMX lại tăng gần 6 lần so với cùng kỳ năm 2021, đạt 30,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng gấp 2 lần với 43 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 22%, đạt 27,5 tỷ đồng…

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 8,4 tỷ đồng, giảm 64% so với quý 4/2021 (quý 4/2201 đạt 23,7 tỷ đồng).

Theo CMX, lợi nhuận quý 4 giảm do doanh thu thuần và giá vốn bán hàng giảm, tỷ giá tăng, số lượng và cơ cấu hàng bán thay đổi, nhu cầu thị trường có sự khác biệt về giá cả giữa quý 4/2022 và quý 4/2021.

Tính chung cả năm 2022, doanh thu thuần của CMX đạt 2.900 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 13%, đạt 95,1 tỷ đồng (năm 2021 đạt 83 tỷ đồng).

Trong năm 2022, Camimex đặt kế hoạch đạt 3.900 tỷ đồng tổng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 74% kế hoạch về doanh thu và 31% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của CMX đạt 2.916 tỷ đồng, tăng 20% so với mức 2.421 tỷ đồng ghi nhận ngày đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp không có biến động lớn, từ 26,8 tỷ đồng xuống còn 26,6 tỷ đồng. Khoản phải thu về cho vay ngắn hạn lại giảm 99%, từ 200 tỷ đồng xuống còn 0,9 tỷ đồng.

Năm 2022, doanh nghiệp có thêm khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 215 tỷ đồng (năm 2021 không có khoản này). Hàng tồn kho của CMX đạt 1.025 tỷ đồng, tăng 13% so với ngày đầu năm 2022; dự phòng giảm giá hàng tồn kho âm 41,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 4%. Tài sản cố định vô hình (quyền sử dụng đất, phần mềm kế toán) của CMX tăng gấp 147 lần, từ 0,3 tỷ đồng lên 44,7 tỷ đồng.

Đến ngày 31/12/2022, tổng nợ của CXM là 1.517 tỷ đồng, tăng 34% so với ngày đầu năm (ngày đầu năm ở mức 1.125 tỷ đồng). Trong đó, nguồn nợ phần lớn từ khoản vay và thuê nợ tài chính ngắn hạn, đạt 1.041 tỷ đồng (chiếm 68%), tăng 79%.

CTCP Camimex Group có tiền thân là Xí nghiệp đông lạnh Cà Mau được thành lập năm 1977, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; xuất khẩu thủy sản, nông sản thực phẩm. Năm 2005, Camimex chính thức trở thành công ty cổ phần và năm 2010 chính thức niêm yết trên sàn HoSE.

Tin liên quan

Đọc tiếp