Cao su Đà Nẵng dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 2024 vào tháng 4

DRC Cao su Đà Nẵng
12:24 - 05/02/2024
Cao su Đà Nẵng dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 2024 vào tháng 4
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC) vừa đưa ra thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp là vào cuối tháng 4/2024 với khoảng từ ngày 20 – 30/4/2024 tại khách sạn Minh Toàn Galaxy, TP Đà Nẵng.

Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp là ngày 20/3/2024.

Doanh nghiệp và cổ đông sẽ thảo luận tại cuộc họp bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, tạm ứng cổ tức năm 2024; tờ trình nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029...

Trong một diễn biến khác, Cao su Đà Nẵng cũng vừa chấp thuận để Tổng giám đốc ký kết hợp đồng cho thuê mặt bằng nhà kho, đất trong khuôn viên lô H và lô D tại khu công nghiệp Liên Chiểu với CTCP Tập đoàn Tín Thành.

Cụ thể, lô D tại đường số 3 KCN Liên Chiểu có diện tích đất là 4.023,6 m2 với giá cho thuê là 32.050 đồng/m2/tháng. Lô H với diện tích đất là 1.216 m2 với giá cho thuê là 30.050 đồng/m2/tháng; diện tích nhà kho là 1.500 m2 với giá 45.050 đồng/m2/tháng.

Thời hạn thuê mặt bằng, đất trên của DRC với Tín Thành là 5 năm với tỷ lệ tăng giá 5% sau mỗi 2 năm.

Về tình hình tài chính, quý 4/2023, doanh nghiệp thu về 1.097,3 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế của DRC vẫn đạt 95,7 tỷ đồng, tăng 18,7%. Nguyên nhân chủ yếu là do giá giá nguyên vật liệu giảm so với cùng kỳ. Đồng thời, chi phí tài chính (lỗ chênh lệch tỷ giá) giảm 63% (còn 11,2 tỷ đồng) làm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2023.

Cả năm 2023, doanh thu thuần của DRC đạt 4.495 tỷ đồng, giảm 8,2% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 247 tỷ đồng, giảm 19,3% so với năm trước.

Đọc tiếp