Công bố BCTC kiểm toán 2022, Chứng khoán BOS báo lỗ gần 1.000 tỷ đồng

ART flc
16:33 - 20/11/2023
Chứng khoán BOS báo lỗ năm 2022 hơn 986 tỷ đồng – mức lỗ cao nhất kể từ khi bắt đầu công bố thông tin vào năm 2017.
Chứng khoán BOS báo lỗ năm 2022 hơn 986 tỷ đồng – mức lỗ cao nhất kể từ khi bắt đầu công bố thông tin vào năm 2017.
0:00 / 0:00
0:00
Sau gần 9 tháng chậm công bố, CTCP Chứng khoán BOS (UPCoM: ART) vừa phát hành Báo cáo tài chính soát xét năm 2022, ghi nhận khoản lỗ 986 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi bắt đầu công bố thông tin vào năm 2016.

Trong năm 2022, công ty ghi nhận 29,5 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 68,5% so với cùng kỳ 2021. Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động của công ty lại tăng mạnh từ 44,5 tỷ đồng lên 472,6 tỷ đồng, bao gồm 346,7 tỷ đồng chênh lệch giảm đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL và 114,4 tỷ đồng chi phí dự phòng.

Đáng chú ý, công ty còn ghi nhận 467 tỷ đồng chi phí khác so với con số 171 triệu đồng của năm 2021. Khấu trừ thuế phí, Chứng khoán BOS báo lỗ hơn 986 tỷ đồng – mức lỗ cao nhất kể từ khi bắt đầu công bố thông tin vào năm 2017.

Theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, tại ngày 31/12/2022, số dư khoản cho vay bao gồm khoản cho vay ký quỹ cổ phiếu GAB với giá trị 114,4 tỷ đồng. Ngoài ra, trong số dư khoản phải thu khác, khoản đặt cọc còn lại mua cổ phần của CTCP Quản lý quỹ Unicap được ghi nhận với giá trị 63,5 tỷ đồng từ năm trước chuyển sang.

Khoản phải thu khác còn bao gồm khoản tài sản thiếu chờ xử lý là 467 tỷ đồng. Đây là khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB), nhưng MSB tự động thu giữ và chưa giải thích đầy đủ nguyên nhân cho công ty.

ĐHĐCĐ và HĐQT đã có nghị quyết về việc đánh giá các khoản trên không có khả năng thu hồi và thực hiện trích lập dự phòng 100% giá trị trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Bên cạnh đó, Chứng khoán BOS đã đánh giá lại/trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư góp vốn vào CTCP Đầu tư kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes và CTCP Quản lý vốn và Tài sản FLC Holding. Công ty đã đánh giá khoản tổn thất đầu tư và thực hiện trích lập dự phòng 100% với giá trị tương ứng 210 tỷ đồng.

Ở một diễn biến liên quan, vào ngày 17/11, Chứng khoán BOS tiếp tục công bố BCTC kiểm toán bán niên 2023. Sau soát xét, công ty này tăng lỗ thêm 111 triệu đồng so với báo cáo tự lập, tức lỗ ròng gần 7,44 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động ghi nhận gần 2,2 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ. Trong đó, lớn nhất là lãi cho vay và phải thu 1,5 tỷ đồng, giảm 83%; doanh thu môi giới gần 563 triệu đồng, giảm 96%; lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chỉ đạt 39,5 triệu đồng.

Đọc tiếp