Dabaco có lãi trở lại, nợ ngắn hạn giảm xuống mức 6.500 tỷ đồng

DBC Dabaco
15:52 - 02/05/2024
Dabaco có lãi trở lại, nợ ngắn hạn giảm xuống mức 6.500 tỷ đồng
0:00 / 0:00
0:00
Nợ ngắn hạn của Dabaco (DBC) tính đến ngày 31/3/2024 ở mức 6.546 tỷ đồng, giảm 595 tỷ đồng so với đầu năm 2024, biến động lớn đến từ việc giảm khoản phải trả khác về thư tín dụng và vay ngắn hạn.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC), quý 1/2024 doanh nghiệp thu về 3.252 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 40% so với mức 2.313 tỷ đồng ghi nhận ở cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng tăng 21%, lên mức 2.903 tỷ đồng. Từ yếu tố doanh thu và giá vốn, lợi nhuận gộp của DBC ở mức 348,8 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước chỉ đạt -70 tỷ đồng do DBC kinh doanh dưới giá vốn.

Doanh thu tài chính đạt 7,1 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính cũng giảm 27%, còn 50,8 tỷ đồng. Chi phí bán hàng lại tăng thêm 12%, đạt 110 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17%, đạt 96 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của DBC đạt 72,6 tỷ đồng, cùng kỳ kết quả này chỉ ở mức -320 tỷ đồng. Năm 2024, DBC đặt mục tiêu đạt 729,8 tỷ đồng, cao gấp 29 lần so với kết quả 25 tỷ đồng thực hiện trong năm 2023. Với kết quả quý 1, DBC đã hoàn thành 9,9% kế hoạch năm về lãi ròng.

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 31/3/2024 tổng tài sản của DBC ở mức 12.511 tỷ đồng, giảm 3,8% so với mức 13.011 tỷ đồng ghi nhận tại ngày đầu năm 2024. Trong đó, tiền mặt của DBC đang ở mức 23,8 tỷ đồng, tăng 36% so với ngày đầu năm. Tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp lại giảm sâu 41%, còn 323 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp giảm 4,4%, từ mức 5.499 tỷ đồng tại ngày đầu năm xuống còn 5.255 tỷ đồng tại ngày cuối kỳ. Mức giảm diễn ra chủ yếu do trong kỳ doanh nghiệp không ghi nhận hàng mua đang đi trên đường (ngày đầu năm ở mức 166 tỷ đồng).

Nợ phải trả của DBC tại ngày 31/3/2024 đạt mức 7.772 tỷ đồng, giảm 6,8% so với mức 8.345 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2024.

Trong đó, nợ ngắn hạn của Dabaco giảm 8,3%, xuống mức 6.546 tỷ đồng. Biến động chủ yếu do trong quý, DBC ghi nhận giảm sâu 62% về khoản phải trả khác về thư tín dụng, tương ứng giảm từ 686 tỷ đồng xuống còn 255 tỷ đồng. Thư tín dụng (Letter of Credit – L/C) là thư do ngân hàng phát hành theo yêu cầu của người nhập khẩu, cam kết thanh toán một khoản tiền nhất định cho nhà xuất khẩu trong một khoảng thời gian nhất định sau khi điều kiện được quy định trong chứng thư được thực hiện.

Bên cạnh thư tín dụng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp cũng giảm từ 4.840 tỷ đồng xuống còn 4.506 tỷ đồng.

Tại mục dài hạn, vay và nợ thuê tài chính dài hạn của DBC ở mức 1.050 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,3% so với mức 1.026 tỷ đồng ghi nhận tại ngày đầu năm 2024.

Tin liên quan

Đọc tiếp