Đất Xanh Miền Nam chậm thanh toán liên tiếp 5 kỳ lãi trái phiếu

đất xanh TRÁI PHIẾU
09:19 - 04/06/2023
Đất Xanh Miền Nam vốn là công ty con của Đất Xanh Service.
Đất Xanh Miền Nam vốn là công ty con của Đất Xanh Service.
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam vừa công bố thông tin về việc chậm thanh toán 5 kỳ tiền lãi liên tiếp của lô trái phiếu MNRCH2123001.

Theo thông báo gửi HNX ngày 1/6, công ty này đã chậm thanh toán kỳ 12, 13, 14, 15, 16 với thời hạn trả lãi theo kế hoạch lần lượt là 15/2, 28/2, 31/3, 4/5, 31/5. Tổng số tiền chậm thanh toán là gần 8 tỷ đồng.

Đất Xanh Miền Nam cho biết việc chậm thanh toán do chưa thu xếp được nguồn tiền, công ty dự kiến thanh toán vào ngày 30/6.

Lô trái phiếu MNRCH2123001 được Đất Xanh Miền Nam phát hành ngày 31/12/2021, ngày đáo hạn 31/12/2023, có giá trị 150 tỷ đồng, không được công bố chi tiết về tài sản đảm bảo. Theo HNX, lãi suất phát hành là 12%/năm.

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam vốn là công ty con của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh - Đất Xanh Services (DXS, thành viên Tập đoàn Đất Xanh). Trong năm 2022, DXS đã chuyển nhượng thành công hơn 5 triệu cổ phần, tương đương 16% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đất Xanh Miền Nam cho đối tác.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Đất Xanh Services, thành viên của Tập đoàn Đất Xanh không còn sở hữu % biểu quyết nào tại Đất Xanh Miền Nam. Vào thời điểm cuối năm 2021, tỷ lệ là 65%.

Kết thúc năm 2022, Đất Xanh Miền Nam báo lỗ sau thuế hơn 122 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lãi ròng doanh nghiệp đạt gần 16 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế lao dốc là nguyên nhân khiến vốn chủ sở hữu của Đất xanh Miền Nam năm 2022 giảm về còn 235 tỷ đồng, so với mức 352 tỷ đồng vào cuối năm 2021.

Tại ngày 31/12/2022, với hệ số nợ phải trả/vốn chủ là 2,51, tương ứng nợ phải trả Đất xanh Miền Nam còn khoảng 560 tỷ đồng, tăng 160 tỷ đồng sau 12 tháng.

Tin liên quan

Đọc tiếp