Đức Giang báo lãi quý 4 hơn 1.100 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ

DGC Đức Giang
16:40 - 18/01/2023
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) ngày 18/1 công bố báo cáo tài chính quý 4/2022, ghi nhận tăng trưởng lùi ở nhiều hạng mục kinh doanh quan trọng.

Cụ thể, trong quý 4/2022, Đức Giang ghi nhận tổng doanh thu 3.111,5 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ, cộng với việc giá vốn hàng bán giảm chưa tới 1%, lợi nhuận gộp của DGC giảm hơn 20% về còn 1.289,36 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của tập đoàn tăng mạnh từ 64,8 tỷ đồng lên 197,5 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí tài chính tăng lần lượt 9,5%, 11,2% và 180% lên 156,9 tỷ đồng, 54,6 tỷ đồng và 75,26 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, Đức Giang báo lãi quý 4 1.123,6 tỷ đồng, giảm 19,8% so với quý 4/2021.

Lũy kế cả năm 2022, DGC ghi nhận tổng doanh thu 14.444,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.040,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 51,2% và 140,3% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng vượt 19,2% kế hoạch doanh thu và 72,6% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 3.

Tính tới ngày 31/12/2022, tổng tài sản của DGC đạt mức 13.315,6 tỷ đồng, tăng 56,3% so với đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh từ 123,96 tỷ đồng lên 1.435,5 tỷ đồng; đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gấp đôi lên 7.571,32 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 17,3% lên 916 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm 33,7% xuống còn 918,3 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Đức Giang là 2.481 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn, bao gồm 1.271,15 tỷ đồng phải trả ngắn hạn khác, 467,6 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Hóa chất Đức Giang được thành lập vào năm 1963 với tiền thân là Công ty Hóa chất Đức Giang và được cổ phần hóa năm 2004. Cổ phiếu DGC chính thức được niêm yết và giao dịch trên sàn HoSE từ tháng 7/2020.

Tại Việt Nam, Đức Giang hiện là doanh nghiệp đứng đầu trong việc sản xuất Phốt-pho và các hợp chất/hỗn hợp của phốt-pho như Axit phosphoric, các loại phân bón gốc phốt-pho, phốt pho vàng... với nguyên liệu chính là quặng Apatit.

Đọc tiếp