FPT đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 18%, chia cổ tức tiền mặt và cổ phiếu

Tập đoàn FPT CỔ TỨC
14:54 - 17/03/2023
FPT duy trì chính sách trả cổ tức đều đặn.
FPT duy trì chính sách trả cổ tức đều đặn.
0:00 / 0:00
0:00
FPT dự kiến trình ĐHĐCĐ phương án cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20% cho năm 2023, cùng với đó là kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 vừa công bố, Công ty Cổ phần FPT (mã FPT) đặt mục tiêu doanh thu 52.289 tỷ đồng, tăng 18,8% so với mức thực hiện năm 2022; lợi nhuận trước thuế đạt 9.055 tỷ đồng, tăng 18,2%.

Trong cơ cấu doanh thu, khối công nghệ dự kiến đạt 31.150 tỷ đồng, tăng trưởng 20,9%; khối viễn thông đạt 16.739 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6%; khối giáo dục, đầu tư và hoạt động khác đạt 4.400 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh nhất ở mức 25,1%.

Về kế hoạch đầu tư năm 2023, FPT sẽ dành 1.800 tỷ đồng tỷ đồng đầu tư vào khối công nghệ để mở rộng các khu tổ hợp văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM… cũng như đầu tư vào hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh.

Công ty sẽ dành 2.300 tỷ đồng đầu tư vào khối viễn thông, cụ thể là các trục cáp chính, cáp biển, nâng cấp chất lượng hạ tầng viễn thông nội địa và hệ thống trung tâm dữ liệu.

FPT cũng dành ra 1.700 tỷ đồng đầu tư vào khối giáo dục, mở rộng các khuôn viên tại Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng, mở rộng thêm 7 điểm trường phổ thông mới tại các tỉnh thành.

Tổng chi phí đầu tư dự kiến cho năm 2023 là 5.800 tỷ đồng.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, năm 2022, chính sách cổ tức của FPT là 20% bằng tiền mặt. Công ty đã trả 1 đợt 10% trong năm 2022 với số tiền đã chia khoảng 1.100 tỷ đồng. Số còn lại, tập đoàn dự kiến thực hiện trong quý 2/2023.

Nhằm tạo thanh khoản tốt hơn cho cổ phiếu FPT và mang lại giá trị cho cổ đông, HĐQT còn trình đại hội phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Thời gian thực hiện cùng với thời gian trả phần cổ tức còn lại của năm 2022, sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Năm 2023, FPT dự kiến duy trì mức cổ tức tiền mặt là 20%, căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu. Như vậy, số tiền chi cổ tức cho năm 2023 sẽ lớn hơn con số 2.200 tỷ đồng chi cho năm 2022.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FPT đang giao dịch ở mức giá 78.800 đồng/cp. Từ đầu năm 2023 đến nay, mã này không có quá nhiều biến động.

Tin liên quan

Đọc tiếp