FPT tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2023

FPT CÔNG NGHỆ
13:05 - 19/01/2023
Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT.
Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT.
0:00 / 0:00
0:00
FPT công bố kế hoạch kinh doanh 2023 với dự kiến doanh thu tăng trưởng 18,8% lên 52.289 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 18,3% lên 9.055 tỷ đồng.

Thông tin được CTCP Tập đoàn FPT (mã chứng khoán FPT) công bố trong Nghị quyết HĐQT họp ngày 17/1/203, phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 để trình ĐHĐCĐ.

Ngoài ra, HĐQT FPT cũng phê duyệt việc trình ĐHĐCĐ định hướng chiến lược 2023-2025, bao gồm DC5 là tổ hợp kiến tạo hạnh phúc cho mỗi con người và thành công cho mỗi tổ chức, cùng các chương trình kinh doanh trọng điểm.

Phê duyệt việc tăng vốn cho các công ty con: Công ty TNHH Phần Mềm FPT tăng vốn từ 4.000 tỷ đồng hiện tại lên 5.000 tỷ đồng, Công ty TNHH Giáo dục FPT từ mức vốn hiện tại 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng, Công ty TNHH FPT Smart Cloud từ mức vốn hiện tại là 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng

Danh sách cổ đông dự kiến chốt vào 6/3/2023 và ngày họp dự kiến vào 6/4/2023.

Trước đó, FPT công bố doanh thu năm 2022 đạt 44.017 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7.654 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,4% và 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 104% mục tiêu doanh thu và 100% lợi nhuận đặt ra. EPS (Earning Per Share) đạt 4.421 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 22,2% so với năm trước.

Khối Công nghệ (bao gồm dịch vụ CNTT trong nước và dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 58% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của toàn tập đoàn, tương đương 25.521 tỷ đồng và 3.421 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 23,1% và 22,2% so với năm trước.

Đáng chú ý, lần đầu tiên mảng dịch vụ CNTT tại thị trường nước ngoài ghi nhận doanh thu ký mới đạt 21.594 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD), tăng trưởng 39% so với năm trước. Trong đó, số lượng hợp đồng ký mới có quy mô doanh thu trên 5 triệu USD/dự án đạt 31 hợp đồng, tăng 63,2% so với cùng kỳ.

Doanh thu khối Viễn thông và mảng giáo dục cũng đều tăng trưởng hai con số với tỷ lệ lần lượt là 16,1% và 53%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FPT đang giao dịch ở mốc 83.400 đồng. Từ giữa tháng 11/2022 đến nay, mã cũng ghi nhận sự phục hồi dù không mạnh mẽ như nhiều bluechip khác. Tỷ lệ tăng là 16%.

Tin liên quan

Đọc tiếp