Gia tăng chi phí tài chính, Novaland báo lãi quý 3 giảm hơn một nửa so với cùng kỳ

NVL NOVALAND
18:30 - 28/10/2022
Gia tăng chi phí tài chính, Novaland báo lãi quý 3 giảm hơn một nửa so với cùng kỳ
0:00 / 0:00
0:00
9 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận hơn 7.908 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất và gần 2.054 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Chiều ngày 28/10, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - HoSE: NVL) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022.

Theo đó, doanh thu thuần của Novaland trong quý 3 đạt gần 3.279,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng nhanh hơn doanh thu với 6,16% đã khiến lợi nhuận gộp giảm hơn 6% về còn 1.410,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của NVL đạt 1.573,1 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với quý 3/2021. Trong khi chi phí tài chính tăng từ 799,7 tỷ đồng lên 1.414,8 tỷ đồng, phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 35,5% lên 423,6 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, lãi sau thuế NVL đạt 236,13 tỷ đồng, giảm 55,9% so với cùng kỳ 2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu của Novaland đạt 7.908 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.045 tỷ đồng, giảm lần lượt 23,7% và 19,8% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu trong 9 tháng giảm 38% xuống 1.042 đồng/CP.

Năm 2022, NVL đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 35.973,7 tỷ đồng và 6.500 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng lần lượt 141% và 88% so với thực hiện năm 2021. Như vậy sau 9 tháng đầu năm, công ty mới chỉ hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu và 31,5% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 vừa qua.

Tại thời điểm 30/09/2022, quy mô tổng tài sản của Novaland đạt 259.590 tỷ đồng, tăng 28,6% so với cuối năm ngoái. Trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 22,7% lên gần 21.168 tỷ đồng, trong đó tiền mặt chiếm 9.581,5 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 95,4% lên 51.618 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 17,7% lên 129.636 tỷ đồng, các khoản phải thu dài hạn tăng 22,8% lên 41.259 tỷ đồng…

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả tăng 33% so với thời điểm 31/12/2021 lên 214.922 tỷ đồng. Nợ dài hạn vẫn chiếm phần lớn cơ cấu nợ với 138.848 tỷ đồng, phần lớn tới từ phải trả dài hạn khác (84.758 tỷ đồng) và vay dài hạn (41.622,3 tỷ đồng). Nợ ngắn hạn chiếm 35,4% còn lại với 76.074 tỷ đồng, trong đó người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 78,9% lên 14.864 tỷ đồng, vay ngắn hạn tăng 58% lên 30.120 tỷ đồng với 22.702 tỷ đồng là nợ vay trái phiếu ngắn hạn, phải trả ngắn hạn khác tăng 70% lên 17.126 tỷ đồng.

Về hoạt động của doanh nghiệp, vào ngày 5/10, HĐQT Novaland đã có nghị quyết thông qua việc phát hành thêm gần 482,6 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 24,75%, với mục đích tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022. Sau khi thực hiện xong phương án phát hành, Novaland sẽ nâng vốn điều lệ của công ty lên 24.324,1 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp