Giá vốn giảm đưa lợi nhuận quý 1/2024 của DRC cao gấp 2 lần

DRC Cao su
12:17 - 19/04/2024
Giá vốn giảm đưa lợi nhuận quý 1/2024 của DRC cao gấp 2 lần
0:00 / 0:00
0:00
Quý 1/2024, Cao su Đà Nẵng (DRC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 58 tỷ đồng, tương ứng cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2024 vừa được CTCP Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC), doanh thu thuần quý đầu năm của công ty đạt 973 tỷ đồng, giảm 12% so với mức 1.112 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp lại giảm lớn hơn với -19% YoY, còn đạt 811 tỷ đồng. Điều này đã góp phần đưa lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng trưởng dương với +40% YoY, tương ứng lên mức 161,8 tỷ đồng.

Chi phí tài chính của DRC cũng giảm 32% YoY, đạt 10,4 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 16% YoY, đạt 13 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lại tăng lần lượt 29% và 23% so với cùng kỳ năm trước. Khoản thu nhập khác của doanh nghiệp lại giảm từ 24 tỷ đồng xuống còn 3,8 tỷ đồng trong quý 1/2024.

Các yếu tố trên đã kéo tổng lợi nhuận trước thuế của DRC ở mức 58 tỷ đồng, tương ứng cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ các khoản chi phí, DRC ghi nhận lãi ròng đạt 49,2 tỷ đồng, tăng gấp 1,9 lần so với quý 1/2023.

Năm 2024, DRC đặt kế hoạch kinh doanh đạt 5.151 tỷ đồng doanh thu thuần và 228 tỷ đồng lãi ròng. Với kết quả quý 1/2024, DRC đã hoàn thành 21% cả về kế hoạch năm về doanh thu và lợi nhuận.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của DRC tính đến ngày 31/3/2024 ở mức 3.395 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,3% so với mức 3.384 tỷ đồng ghi nhận ngày đầu năm 2024. Trong đó, các khoản tương đương tiền giảm từ 258 tỷ đồng xuống còn 189 tỷ đồng. Phải thu khách hàng của DRC lại tăng thêm 20%, lên mức 490 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 1.175 tỷ đồng, giảm 4,7% so với mức 1.234 tỷ đồng ghi nhận tại ngày đầu năm 2024.

Tính đến ngày 31/3/2024, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 1.494 tỷ đồng, giảm 2,5% so với mức 1.532 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2024. Khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm từ 28 tỷ đồng xuống còn 8,8 tỷ đồng. Khoản phải trả người lao động của doanh nghiệp cũng giảm từ 129 tỷ đồng còn 87 tỷ đồng. Chi phí phải trả ngắn hạn ghi nhận tăng từ 20,3 tỷ đồng lên 74,2 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của DRC đạt mức 632 tỷ đồng, tăng 11,8% so với ngày đầu năm 2024. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 30,2 tỷ đồng, tăng 21%.

Đọc tiếp

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thu Hằng (giữa) chủ trì ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của OCH. Ảnh: OCH

Thương vụ nghìn tỷ của OCH và IDS Equity Holdings

Vào tháng 11/2023, CTCP One Capital Hospitality chuyển nhượng 99% vốn của Công ty TNHH Sản xuất Bình Hưng. Ngay sau động thái này, Bình Hưng tăng mạnh vốn từ 65 tỷ đồng lên 2.150 tỷ đồng, trước khi được bán lại cho chính OCH vào cuối năm 2023.