Hòa Bình Corp cắt mạch thua lỗ, báo lãi 585 tỷ đồng

HBC Hòa Bình Corp
16:25 - 29/07/2023
Lũy kế 6 tháng đầu năm, HBC ghi nhận doanh thu 3.492 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng, lần lượt giảm 51% và tăng 82,8% so với cùng kỳ 2022.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, HBC ghi nhận doanh thu 3.492 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng, lần lượt giảm 51% và tăng 82,8% so với cùng kỳ 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Sau khi báo lỗ gần 2.600 tỷ trong năm 2022 và hơn 440 tỷ trong quý 1/2023, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã báo lãi trở lại trong quý 2/2023.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Hòa Bình Corp – HoSE: HBC) ngày 29/7 công bố báo cáo tài chính quý 2/2023, ghi nhận doanh thu thuần 2.298 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên với việc biên lợi nhuận gộp bất ngờ tăng từ 5% lên tới 18,5%, lợi nhuận gộp của HBC tăng mạnh so với quý 2/2022 từ 204 tỷ đồng lên 423,6 tỷ đồng.

Dù lợi nhuận gộp tăng mạnh, Hòa Bình Corp vẫn lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 68 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ việc doanh thu tài chính giảm gần nửa về 93 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ 150 tỷ đồng và 435,9 tỷ đồng do trích lập dự phòng phải thu khó đòi 317 tỷ đồng.

Trong kỳ, HBC ghi nhận 653 tỷ đồng lợi nhuận khác, cao hơn nhiều khoản lỗ 20 tỷ đồng của quý 2/2022, phần lớn tới từ 656,3 tỷ đồng thanh lý tài sản cố định. Khoản lợi nhuận này giúp Hòa Bình Corp báo lãi trước thuế và sau thuế 585 tỷ đồng và 546 tỷ đồng, qua đó cắt mạch lỗ sau thuế 2.570 tỷ đồng của năm 2022 và 445 tỷ đồng của quý 1/2023.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HBC ghi nhận doanh thu 3.492 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng, lần lượt giảm 51% và tăng 82,8% so với cùng kỳ 2022, tương ứng hoàn thành 28% kế hoạch doanh thu và 81,6% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2023.

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Hòa Bình Corp giảm 5,7% so với đầu năm xuống còn 14.702 tỷ đồng, chiếm phần lớn là 13.174 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, bao gồm 274 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, 2.286 tỷ đồng hàng tồn kho, 121 tỷ đồng tài sản ngắn hạn khác.

Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn của HBC giảm nhẹ so với đầu năm về còn 10.463,3 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn của khách hàng là 5.454 tỷ đồng, phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng là 3.796 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khác 2.936 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối quý 2 giảm 968 tỷ đồng về còn 13.408 tỷ đồng, trong đó 11.974 tỷ đồng là nợ ngắn hạn, bao gồm 4.283 tỷ đồng phải trả người bán, 1.180 tỷ đồng người mua trả tiền trước, 945 tỷ đồng chi phí phải trả.

Tổng nợ vay tài chính của Hòa Bình đạt 5.178 tỷ đồng, giảm tương đối so với con số 6.131 tỷ đồng của thời điểm đầu năm 2022.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2023 của HBC là 1.294 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu kỳ, trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 2.741 tỷ đồng và lỗ lũy kế là 2.020 tỷ đồng.

Đọc tiếp