qc-phu-my

Khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII

Sáng 12/7, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông (thành phố Hải Dương), HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023), sự kiện diễn ra trong 2 ngày từ 12-13/7.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu cho biết, từ đầu năm đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 3 kỳ họp chuyên đề để kịp thời thông qua những vấn đề quan trọng của địa phương, đảm bảo điều kiện để chính quyền 3 cấp thực hiện nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu phát biểu khai mạc kỳ họp.
Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp lần này sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định các nội dung về: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; Việc tiếp thu, hoàn thiện Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quyết định một số nội dung về đầu tư công, phân bổ vốn ngân sách địa phương; Quyết định điều chỉnh bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 và hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh; quyết định thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số dự án phát sinh;

Đồng thời, quyết định một số nội dung về phí, lệ phí; một số chính sách an sinh xã hội, ưu đãi thu hút đầu tư đối với lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục; Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 16; kết quả giám sát chuyên đề về “Công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh”; xem xét báo cáo của các cơ quan tư pháp, các báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và một số nội dung quan trọng khác…

Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp tập trung nghiên cứu, phân tích, thảo luận, tích cực tham gia ý kiến vào các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, nhất là các báo cáo, tờ trình liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và hệ thống các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025 và của cả nhiệm kỳ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt 49.875 tỷ đồng

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản cho biết, tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, kinh tế có sự phục hồi khá, hầu hết các ngành sản xuất, kinh doanh trở lại hoạt động bình thường.

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 49.875 tỷ đồng, tăng 7,23% so với cùng kỳ năm trước; đứng thứ 15 so với cả nước (tăng khoảng 3,72%) và thứ 7 vùng đồng bằng Sông Hồng.

Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất (giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 13.129 tỷ đồng, bằng 61,3% kế hoạch năm, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, đảm bảo theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, tiếp tục hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, có giá trị kinh tế cao.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 158.826 tỷ đồng, bằng 46,6% kế hoạch năm, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 9%. Tổng giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 9.133 tỷ đồng, bằng 39,5% kế hoạch năm, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước đạt 23.147 tỷ đồng, bằng 45,4% kế hoạch năm, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 45.118 tỷ đồng, bằng 49,6% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách trên trên địa bàn ước đạt 10.434 tỷ đồng, bằng 59,1% dự toán năm.

Hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch được tăng cường. 6 tháng đầu năm 2023, ước đón và phục vụ khoảng 919.667 lượt khách, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó 895.906 lượt khách nội địa (tăng 2,4 lần), 23.761 lượt khách quốc tế (tăng 10,3 lần). Doanh thu du lịch ước đạt 391,1 tỷ đồng, tăng 2,7 lần…

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại kỳ họp.
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại kỳ họp.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, vẫn nhiều tồn tại, hạn chế được nêu lên như: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với tổng vốn được phân bổ; Việc thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài tuy có tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng so với các tỉnh, thành khác trong khu vực vẫn còn khiêm tốn; Cơ sở sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ, quy mô hộ gia đình; Sản lượng sản xuất công nghiệp của một số doanh nghiệp còn ở mức thấp, chưa phát huy được hết công suất so với cùng thời điểm của năm trước...

Ngoài ra, hạ tầng đô thị, nông thôn còn thiếu và chưa đồng bộ. Nhiều dự án khu dân cư, khu đô thị chậm tiến độ; chất lượng một số công trình chưa đảm bảo; Chưa thu hút được các dự án lớn và nhà đầu tư có tiềm năng; Vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương chủ yếu từ nguồn thu sử dụng đất, nhưng hiện nay thị trường bất động sản trầm lắng, công tác đấu thầu, đấu giá chuyển quyền sử dụng đất và tổ chức thu nộp ngân sách gặp nhiều khó khăn.

6 tháng cuối năm 2023, tỉnh Hải Dương đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh đổi mới trong xúc tiến thương mại, tư vấn và xúc tiến thu hút đầu tư, nhất là các dự án có công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch, công nghiệp hỗ trợ, tiết kiệm năng lượng, sản phẩm mới trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; Thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho người lao động; nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết, mặc dù chưa đạt được mức tăng trưởng như kế hoạch đề ra, so với trung bình chung của cả nước, kết quả của Hải Dương trong thời gian qua rất đáng khích lệ.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, khách quan công tâm trong việc tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong năm 2023 trong cả nhiệm kỳ. Đồng thời cùng với đó là phát huy vai trò của người đại biểu trong việc tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết hiệu quả và đúng quy định của Pháp luật…

Cơ cấu lại SCIC: Mục tiêu doanh thu bình quân hằng năm đạt 9.400 tỷ đồng

Cơ cấu lại SCIC: Mục tiêu doanh thu bình quân hằng năm đạt 9.400 tỷ đồng

Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đến năm 2025 đặt mục tiêu doanh thu bình quân hằng năm đạt 9.400 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế bình quân hằng năm đạt 6.700 tỷ đồng.
Ông Phạm Tất Thắng điều hành công việc của Ban Dân vận Trung ương

Ông Phạm Tất Thắng điều hành công việc của Ban Dân vận Trung ương

Bộ Chính trị giao ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương điều hành công việc của Ban thay cho người tiền nhiệm là bà Bùi Thị Minh Hoài.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Do tuổi cao, bệnh nặng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần vào đầu giờ chiều ngày 19/7/2024.
Kinh tế số Việt Nam tăng trưởng đứng đầu ASEAN 2 năm liên tiếp

Kinh tế số Việt Nam tăng trưởng đứng đầu ASEAN 2 năm liên tiếp

Sáng 19/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ về chuyển đổi số với các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Nhận diện những lực đẩy để kinh tế Việt Nam vượt mức 6,5% năm 2024

Nhận diện những lực đẩy để kinh tế Việt Nam vượt mức 6,5% năm 2024

Theo giới chuyên gia, Việt Nam đã có những thay đổi về chính sách, pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, dẫn đến mục tiêu tăng trưởng cao hơn 6,5% có thể không còn quá khó khăn
Kết nối trong và ngoài nước để tận dụng mọi cơ hội hợp tác phát triển

Kết nối trong và ngoài nước để tận dụng mọi cơ hội hợp tác phát triển

Chiều tối 18/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo.
Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp thăm Việt Nam

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 Dennis Francis sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-23/7.
Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 7/2024 tăng gần 19% YoY

Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 7/2024 tăng gần 19% YoY

Theo số liệu công bố từ Tổng cục Hải quan ngày 18/7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam nửa đầu tháng 7/2024 đạt 32,6 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước.
Các nước tôn trọng việc Việt Nam nộp Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng

Các nước tôn trọng việc Việt Nam nộp Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng

Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã thông báo với các nước về việc nộp Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở khu vực giữa Biển Đông và các nước liên quan đều ghi nhận và bày tỏ tôn trọng quyền của Việt Nam.
Lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm hỏi ông Trump sau vụ ám sát hụt

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm hỏi ông Trump sau vụ ám sát hụt

Bộ Ngoại giao cho biết lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi và mong cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sớm bình phục sau vụ ám sát hụt vào cuối tuần trước.
Bộ Ngoại giao thông tin về vụ nhóm người Việt tử vong ở Bangkok

Bộ Ngoại giao thông tin về vụ nhóm người Việt tử vong ở Bangkok

Bộ Ngoại giao cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang phối hợp, đề nghị cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Bộ Ngoại giao nước này cung cấp thông tin về diễn biến vụ việc nhóm du khách bao gồm 4 công dân Việt Nam tử vong tại Bangkok.
NHNN: 'Hoạt động tín dụng tiêu dùng ở Việt Nam vẫn còn hạn chế'

NHNN: 'Hoạt động tín dụng tiêu dùng ở Việt Nam vẫn còn hạn chế'

Ngày 18/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo "Phát triển lành mạnh tín dụng tiêu dùng, đẩy lùi tín dụng đen" nhằm đưa ra các giải pháp để phát triển thị trường tín dụng tiêu dùng hiệu quả, hỗ trợ việc hạn chế "tín dụng đen".
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trao tặng Huân chương Sao Vàng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trao tặng Huân chương Sao Vàng

Ngày 18/7, Bộ Chính trị có quyết định trao huân chương Sao Vàng tặng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bộ Chính trị vừa có thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc phân công Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Thủ tướng: Triển khai công tác bảo hộ công dân vụ người Việt tử vong tại Thái Lan

Thủ tướng: Triển khai công tác bảo hộ công dân vụ người Việt tử vong tại Thái Lan

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc theo đề nghị của Thái Lan, cung cấp thông tin về thân nhân các nạn nhân cho Bộ Ngoại giao để thực hiện công tác bảo hộ công dân trong vụ 4 người Việt tử vong ở Thái Lan.
Việt Nam nộp Đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng ở giữa Biển Đông

Việt Nam nộp Đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng ở giữa Biển Đông

Việt Nam vừa chính thức nộp hồ sơ Đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam ở khu vực giữa Biển Đông lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa Liên Hợp Quốc.
Đại sứ Anh: Ưu tiên thúc đẩy quan hệ với ASEAN và Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Đại sứ Anh: Ưu tiên thúc đẩy quan hệ với ASEAN và Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Chiều 17/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Iain Frew, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội: Hải Phòng đã làm rất tốt chính sách nhà ở xã hội

Chủ tịch Quốc hội: Hải Phòng đã làm rất tốt chính sách nhà ở xã hội

Hải Phòng đã ban hành riêng một nghị quyết về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thành phố đã làm rất tốt chính sách quan trọng này.
Thông xe cầu Bến Rừng nối Hải Phòng và Quảng Ninh

Thông xe cầu Bến Rừng nối Hải Phòng và Quảng Ninh

Chiều 17/7 cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên của TP Hải Phòng với thị xã Quảng Yên của tỉnh Quảng Ninh qua sông Đá Bạch đã được thông xe.
Phát triển nông nghiệp bền vững, thu hút đầu tư vào công nghiệp phụ trợ nông nghiệp

Phát triển nông nghiệp bền vững, thu hút đầu tư vào công nghiệp phụ trợ nông nghiệp

Sáng 17/7, tại Hà Nội, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tọa đàm “Cơ hội tiềm năng của ngành nông nghiệp Việt Nam và khả năng hợp tác Việt Nam – Đài Loan trong phát triển chuỗi nông sản”.
Tiến độ triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Tiến độ triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Sáng 17/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai Đề án phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030.
Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ngày 17/7, Thành ủy Hà Nội công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
Bộ Công an có hai tân thứ trưởng

Bộ Công an có hai tân thứ trưởng

Sáng 17/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an.
Vận hành đoạn trên cao đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội vào cuối tháng 7

Vận hành đoạn trên cao đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội vào cuối tháng 7

Đây là thông tin được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nêu tại phiên họp thứ hai Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị TP Hà Nội và TP HCM sáng 17/7.
Việt Nam phối hợp với Thái Lan điều tra vụ 6 người tử vong tại Bangkok

Việt Nam phối hợp với Thái Lan điều tra vụ 6 người tử vong tại Bangkok

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại làm rõ nguyên nhân, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra về vụ án 6 du khách, gồm 4 công dân Việt Nam, tử vong tại khách sạn ở Bangkok.
ADB nâng dự báo tăng trưởng châu Á năm 2024, duy trì lạc quan với Việt Nam

ADB nâng dự báo tăng trưởng châu Á năm 2024, duy trì lạc quan với Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa nâng nhẹ dự báo tăng trưởng cho các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á trong năm 2024, đồng thời duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2024 là 6%, tương đương với dự báo đã đưa ra hồi tháng 4 vừa qua.
Bắt cựu phó chủ tịch TP HCM, cựu tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam

Bắt cựu phó chủ tịch TP HCM, cựu tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam

Ngày 17/7, Bộ Công an phát đi thông cáo về việc khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ TN&MT và các đơn vị liên quan.
Kỷ luật loạt cán bộ các tỉnh An Giang, Vĩnh Phúc

Kỷ luật loạt cán bộ các tỉnh An Giang, Vĩnh Phúc

UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo.
AIIB dành 5 tỷ USD lãi suất ưu đãi để hợp tác với Việt Nam

AIIB dành 5 tỷ USD lãi suất ưu đãi để hợp tác với Việt Nam

Chiều 16/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Kim Lập Quần, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Tập đoàn Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực ngành bán dẫn

Tập đoàn Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực ngành bán dẫn

Sự hợp tác giữa NIC và Tập đoàn Qorvo đánh dấu một bước tiến quan trọng trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, đồng thời thu hút đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này.
Ưu tiên đầu tư cho hạ tầng cảng hàng không

Ưu tiên đầu tư cho hạ tầng cảng hàng không

Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành tại Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 16/7/2024.
6 tháng đầu năm, Đồng Tháp giải ngân vốn đạt 38,07%

6 tháng đầu năm, Đồng Tháp giải ngân vốn đạt 38,07%

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp cao hơn 10,07% so với tỷ lệ ước giải ngân 6 tháng đầu năm của cả nước.
Giải ngân vốn đầu tư công: 'Tiền của dân phải sử dụng hiệu quả nhất'

Giải ngân vốn đầu tư công: 'Tiền của dân phải sử dụng hiệu quả nhất'

Đánh giá cao 11 bộ, cơ quan và 35 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình của cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng phê bình nghiêm khắc các đơn vị giải ngân vốn đầu tư công thấp.
33 bộ, 28 địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp, nguyên nhân do đâu?

33 bộ, 28 địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp, nguyên nhân do đâu?

Cùng mặt bằng pháp lý, có bộ, cơ quan trung ương, địa phương giải ngân tốt nhưng vẫn có những cơ quan có tỷ lệ giải ngân chưa tốt, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhìn nhận, nguyên nhân là do công tác tổ chức thực hiện tại các bộ, ngành và địa phương còn nhiều bất cập.
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm vẫn thấp

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm vẫn thấp

Trong 6 tháng đầu năm, theo báo cáo của Bộ Tài chính đã giải ngân được 196.669 tỷ đồng, đạt 29,39% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Hà Nội: Đề nghị tháo gỡ vướng mắc liên quan dự án đường Vành đai 4

Hà Nội: Đề nghị tháo gỡ vướng mắc liên quan dự án đường Vành đai 4

Nhận thấy việc giải ngân số vốn 4.190 tỷ đồng là khó khả thi, kéo theo ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đề nghị các Bộ quan tâm, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc liên quan dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm