Khoản hoàn nhập dự phòng 290 tỷ đồng giúp Vinaconex thoát lỗ

VCG VINACONEX
13:56 - 31/10/2023
Khấu trừ thuế phí, Vinaconex báo lãi sau thuế quý 3/2023 gần 27,5 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Minh Phong
Khấu trừ thuế phí, Vinaconex báo lãi sau thuế quý 3/2023 gần 27,5 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Minh Phong
0:00 / 0:00
0:00
Dù lợi nhuận gộp giảm mạnh cùng với các chi phí được duy trì ở mức cao, Vinaconex vẫn có lãi trong quý 3/2023 nhờ 290 tỷ đồng hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi.

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – HoSE: VCG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023, ghi nhận doanh thu thuần 2.382 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp cũng giảm gần 78% về còn 63,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm gần 58% về còn 44,66 tỷ đồng, phần lỗ trong công ty liên doanh liên kết tăng từ 7 tỷ đồng lên 35,5 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 10,55% về 159 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 92% lên 31,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp của VCG trong quý 3 lại được ghi nhận là khoản lãi 201,5 tỷ đồng.

Cụ thể, chi phí nhân viên của Vinaconex trong kỳ đạt 49 tỷ đồng, chi phí khấu hao tài sản cố định và phân bổ lợi thế thương mại đạt 4,46 tỷ đồng, chi phí dịch vụ mua ngoài đạt 5,87 tỷ đồng, chi phí bằng tiền khác hơn 29 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ 290 tỷ đồng hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, Vinaconex lại lãi 201,5 tỷ đồng ở mục chi phí quản lý doanh nghiệp.

Khấu trừ thuế phí, Vinaconex báo lãi sau thuế quý 3/2023 gần 27,5 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Vinaconex ghi nhận doanh thu 8.915 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 205 tỷ đồng, lần lượt tăng 33% và giảm 79% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng hoàn thành 55% kế hoạch doanh thu và 24% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2023.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Vinaconex giảm hơn 6% so với đầu năm về còn 30.033 tỷ đồng, bao gồm 1.269 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, 1.386 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn (đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn), 7.853 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, 6.954 tỷ đồng hàng tồn kho, 6.717 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Vinaconex tại cuối quý 3 giảm hơn 2.000 tỷ đồng về còn 20.007 tỷ đồng. Nợ vay tài chính của Vinaconex giảm 14% về còn 11.625 tỷ đồng, bao gồm 6.203 tỷ đồng vay tài chính ngắn hạn và 5.422 tỷ đồng vay dài hạn.

Dư nợ trái phiếu của Vinaconex giảm từ 3.789 tỷ đồng về còn 1.599 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty này liên tục mua lại trái phiếu trước hạn trong thời gian gần đây. Cụ thể, trong tháng 8/2023, VCG có 7 lần mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 900 tỷ đồng. Tính rộng ra trong 8 tháng đầu năm 2023, Vinaconex có 14 lần thực hiện điều này với tổng giá trị theo mệnh giá 1.900 tỷ đồng.

Đọc tiếp