Loạt doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội đồng cổ đông

DOANH NGHIỆP Việt nAM
10:02 - 27/02/2023
Loạt doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội đồng cổ đông
0:00 / 0:00
0:00
Rục rịch mùa đại hội cổ đông, trong tuần tới từ ngày 27/2-5/3, hàng loạt doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) sẽ chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên.

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HoSE: MWG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 8/4. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/2, ngày đăng ký cuối cùng là 28/2.

Tại đây, cổ đông sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng, bao gồm kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty; báo cáo tài chính hàng năm; báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của MWG; phương thức chi trả cổ tức dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022.

Một nội dung khác đáng chú ý được Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài viết trong nghị quyết là phương án phát hành cổ phiếu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của công ty và các công ty con dựa vào kết quả hoạt kinh doanh 2023.

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế cả năm 2022, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu đạt 133.404,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.101,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,5% và giảm 16,3% so với thực hiện năm 2021, tương ứng hoàn thành 95,3% kế hoạch doanh thu và 64,6% chỉ tiêu lợi nhuận cho năm 2022.

Năm 2023, MWG dự kiến doanh thu thuần đạt từ 135.000 đến 150.000 tỷ đồng và lợi nhuận ròng từ 4.200 đến 4.700 tỷ đồng dựa trên giả định hoạt động sản xuất - tiêu dùng sẽ tích cực hơn, có dấu hiệu hồi phục trở lại trong kịch bản tốt nhất là từ giữa quý 3/2023 và trong kịch bản cơ sở từ quý 4/2023.

Loạt doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội đồng cổ đông ảnh 1

CTCP Công viên nước Đầm Sen (HoSE: DSN) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/3. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/2, ngày đăng ký cuối cùng là 28/2.

Về kết quả kinh doanh, năm 2022, DSN báo lãi gần 108 tỷ đồng, gấp 4 lần năm 2021. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục trong suốt lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. EPS cũng tăng mạnh lên 7.587 đồng/cổ phiếu. Như vậy với kết quả trên, công ty đã ghi nhận vượt lần lượt 132% và 191%.

Tính đến ngày 31/12/2022, tài sản ngắn hạn của DSN tăng 42% lên 263 tỷ đồng trong đó, tiền và tương đương tiền đạt 90 tỷ đồng - tăng 26%; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 163 tỷ đồng - tăng 54%. Tuy nhiên, nợ phải trả cũng đã tăng 83% lên gần 33 tỷ đồng, chủ yếu là nợ phải trả ngắn hạn.

Mới đây, DSN vừa thông qua dự kiến chi cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 40%/vốn điều lệ. Công ty cũng đề xuất tỷ lệ chi cổ tức năm 2023 tối thiểu là 24%/vốn điều lệ để trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (HoSE: VCI) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào 30/3. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/2, ngày đăng ký cuối cùng: 1/3.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm 2022, Chứng khoán Bản Việt ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 3.156,2 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.060 tỷ đồng, giảm lần lượt 14,9% và 42,7% so với cả năm 2021. Với kết quả này, Chứng khoán Bản Việt hoàn thành gần 56% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty giảm so với thời điểm đầu năm xuống còn 14.242 tỷ đồng. Trong đó dư nợ cho vay margin của công ty là 4.968 tỷ đồng, thấp hơn 1.430 tỷ đồng thời điểm cuối quý 3/2022.

CTCP Cơ điện lạnh (HoSE: REE) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 31/3. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/2, ngày đăng ký cuối cùng là 1/3.

Cũng trong ngày 1/3, công ty sẽ chốt đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 07/04. Như vậy, với hơn 355,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính REE phải chi tương đương 355,4 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Đồng thời, Công ty cũng sẽ phát hành hơn 53,3 triệu cổ phiếu phổ thông trả cổ tức, tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 533,1 tỷ đồng được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty. Thời gian thực hiện ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến trong quý 2/2023.

Về tình hình kinh doanh của REE, trong năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.371,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.513,1 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 61% và 65% so với thực hiện năm 2021. Đây cũng là mức lãi kỷ lục của REE kể từ khi niêm yết vào năm 2000.

Loạt doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội đồng cổ đông ảnh 2

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 11/4. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/3, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 3/3.

Các nội dung cơ bản sẽ được thực hiện trong đại hội cổ đông lần này tại SHB là việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ mới của Hội đồng Quản trị ngân hàng SHB.

Bên cạnh đó là các nội dung quan trọng khác như thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021, tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2022 và tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động ESOP; phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài,...

Ngoài ra còn có thông qua số lượng cơ cấu nhân sự và kết quả bầu cử và công nhận nhân sự đối với Hội đồng Quản trị ngân hàng và Ban kiểm soát tại SHB nhiệm kỳ 2022-2027.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, ngân hàng này đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9.658 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ việc cắt giảm 28% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng còn 5.329 tỷ đồng.

Loạt doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội đồng cổ đông ảnh 3

CTCP FPT (HoSE: FPT) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 6/4. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/3, ngày đăng ký cuối cùng là 6/3.

Về kết quả kinh doanh, năm 2022, FPT đạt doanh thu 44.017 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7.654 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,4% và 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 104% mục tiêu doanh thu và 100% lợi nhuận đặt ra. EPS đạt 4.421 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 22,2% so với năm trước.

Năm 2023, FPT đặt kế hoạch kinh doanh với dự kiến doanh thu tăng trưởng 18,8% lên 52.289 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 18,3% lên 9.055 tỷ đồng.

Loạt doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội đồng cổ đông ảnh 4

Đọc tiếp