Lộc Trời, Novaland và loạt doanh nghiệp 'bốc hơi' lợi nhuận sau kiểm toán

NOVALAND Lộc Trời
09:23 - 02/04/2024
Xây dựng Hòa Bình lỗ ròng năm 2023 hơn 1.000 tỷ đồng sau kiểm toán.
Xây dựng Hòa Bình lỗ ròng năm 2023 hơn 1.000 tỷ đồng sau kiểm toán.
0:00 / 0:00
0:00
Mùa kiểm toán luôn tiềm ẩn mối thách thức với các doanh nghiệp niêm yết, bởi những kết quả tiêu cực, yếu kém qua báo cáo tài chính sẽ được chỉ rõ. Hàng loạt công ty đã bị “bốc hơi” mạnh lợi nhuận năm 2023 sau khi đơn vị kiểm toán làm việc.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC) ghi nhận lỗ ròng 1.111 đồng, tăng thêm 333 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Nguyên nhân đến từ việc doanh thu thuần và giá vốn của có sự điều chỉnh ngược chiều nhau, dẫn đến lãi gộp giảm 13% so với báo cáo tự lập. Bên cạnh đó, chi phí quản lý tăng đến 57%, lên 758 tỷ đồng, phần lớn là chi phí dự phòng.

Tính đến cuối năm 2023, HBC có lỗ lũy kế 3.240 tỷ đồng. Điều này làm vốn chủ sở tính đến cuối năm 2023 còn 93,4 tỷ đồng, giảm đến 92% so với năm 2022.

Đơn vị kiểm toán cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2023 của HBC liên quan đến việc thu hồi tạm ứng, thu hồi nợ; nhấn mạnh về khoản lỗ lũy kế hơn 3.240 tỷ đồng và một số khoản nợ quá hạn thanh toán dẫn đến nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.

CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) ghi nhận lợi nhuận hợp nhất sau thuế trong báo cáo kiểm toán năm 2023 đạt gần 486 tỷ đồng, giảm 199 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Như vậy, lợi nhuận sau thuế của Novaland năm 2023 giảm đến 78% so với năm 2022.

Theo giải trình của Novaland, nguyên nhân phát sinh chênh lệch chủ yếu là do khoản lỗ đến từ việc trích lập dự phòng giảm giá trị hàng tồn kho tại công ty liên kết theo yêu cầu từ đơn vị kiểm toán trên quan điểm thận trọng. Khoản trích lập dự phòng này dự kiến sẽ được hoàn nhập khi dự án tiếp tục triển khai.

Sau kiểm toán, CTCP Đầu tư LDG (mã LDG) lỗ ròng thêm 153 tỷ đồng, dẫn đến mức lỗ ròng 2023 được đẩy lên hơn 527 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do giá vốn hàng bán và chi phí quản lý lần lượt tăng 41% và 222% so với báo cáo tự lập, lên 80 tỷ đồng và 248 tỷ đồng.

Trong giải trình, LDG cho biết đơn vị kiểm toán đã thực hiện điều chỉnh trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho so với báo cáo tài chính quý 4/2023 công ty công bố trước đó.

Dù chấp nhận toàn phần nhưng đơn vị kiểm toán đưa ra một số vấn đề cần nhấn mạnh đối với báo cáo tài chính của LDG, bao gồm các vấn đề liên quan đến khu dân cư Tân Thịnh và cựu Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng.

Dự án Khu đô thị The Viva City do LDG làm chủ đầu tư.

Dự án Khu đô thị The Viva City do LDG làm chủ đầu tư.

Lợi nhuận năm 2023 của CTCP Tập đoàn Lộc Trời (mã LTG) “bốc hơi” đến 94% sau kiểm toán. Cụ thể, con số lợi nhuận chỉ đạt 17 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập ghi nhận 265 tỷ đồng. Nguyên nhân do doanh thu điều chỉnh giảm hơn 19 tỷ đồng, còn giá vốn hàng bán tăng gần 16 tỷ đồng. Đặc biệt, khoản lãi từ công ty liên kết giảm 315 tỷ đồng đến từ việc loại trừ lãi từ giao dịch giá rẻ.

Điểm tích cực là chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 77 tỷ đồng sau kiểm toán, góp công lớn giúp Lộc Trời thoát lỗ trong năm 2023.

Lộc Trời báo lãi từ công ty liên kết tăng đột biến vào quý 2/2023, ghi nhận khoản lãi 327 tỷ đồng, đây là phần lãi lũy kế sau khi mua công ty liên kết – CTCP Lương thực Lộc Nhân.

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán TTF) ghi nhận lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ 134 tỷ đồng, trong khi ở báo cáo tự lập có lãi 11 tỷ đồng. Năm 2022, công ty có lãi 3,4 tỷ đồng.

Nguyên nhân TTF chuyển từ lãi sang lỗ chủ yếu vì khoản lợi nhuận khác từ 18 tỷ đồng ở báo cáo tự lập biến thành lỗ 70 tỷ đồng sau kiểm toán, do tăng mạnh chi phí phạt thuế cùng khoản lỗ từ xoá sổ và thanh lý tài sản.

CTCP Lizen (mã LCG) “bốc hơi” tới 14,2% so với trước kiểm toán về mức hơn 101 tỷ đồng, do ảnh hưởng từ việc trích lập thêm dự phòng nợ phải thu khó đòi.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB) chỉ lãi sau thuế 1,1 tỷ đồng năm 2023. Trước đó, doanh nghiệp báo lãi hơn 8 tỷ đồng trong báo cáo tự lập. Theo giải trình của NBB, lãi sau thuế sau kiểm toán giảm 87% là do chi phí quản lý tăng 1,1 tỷ và chi phí khác tăng 5,8 tỷ (trích lãi chậm nộp thuế).

Tin liên quan

Đọc tiếp

Việt Nam hút 9,27 tỷ USD vốn FDI 4 tháng đầu năm

Việt Nam hút 9,27 tỷ USD vốn FDI 4 tháng đầu năm

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6,28 tỷ USD tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua.
Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng trong quý 1/2024

Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng trong quý 1/2024

Quý đầu năm 2024, Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng, giảm 92% so với mức 11.917 tỷ đồng của quý cùng kỳ năm ngoái. Lý giải nguyên nhân, doanh nghiệp này cho biết do chưa đến kỳ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cho các sản phẩm đang xây dựng dở dang.