Masan muốn phát hành 142 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức

MSN MASAN
09:56 - 18/04/2023
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang.
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang.
0:00 / 0:00
0:00
Tập đoàn Masan (MSN) dự kiến chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, với số lượng tối đa 10% tổng số cổ phần đang lưu hành vào thời điểm chào bán.

Thông tin được công bố trong tài liệu bổ sung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, dự kiến được tổ chức vào ngày 24/4 sắp tới. Thông tin bổ sung là phương án chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức.

Doanh nghiệp dự kiến số lượng chào bán tối đa là 10% tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chào bán. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách một cổ phần theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm gần nhất.

Hiện nay, Masan có vốn điều lệ 14.237 tỷ đồng, tương đương 1,42 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Giả sử số cổ phần MSN tại thời điểm chào bán giữ nguyên như hiện nay, công ty sẽ phát hành tối đa 142 triệu cổ phiếu cho phương án này.

Cổ phiếu có thể được chào bán một lần hoặc nhiều lần, thời điểm chào bán dự kiến trong năm 2023 hoặc cho đến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Cổ phần được chào bán cho không quá 99 nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nhà đầu tư chiến lược là các tổ chức trong nước và nước ngoài, có năng lực về tài chính hoặc trình độ công nghệ hỗ trợ sự phát triển hoạt động kinh doanh của Masan và các công ty con trong tập đoàn. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Trong 5 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành, cổ phần ưu đãi không được hưởng cổ tức. Kể từ sau năm thứ 6 trở đi, mức cổ tức cố định của mỗi cổ phần ưu đãi tối đa là 10%/năm. Ngoài cổ tức cố định, mỗi cổ phần ưu đãi sẽ được nhận cổ tức tương đương với mỗi cổ phần phổ thông (nếu có). Cổ phần ưu đãi không có quyền biểu quyết.

Mỗi cổ phần ưu đãi được phép chuyển đổi thành một cổ phần phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày phát hành. Công ty có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi tại bất kỳ thời điểm nào sau khi 1 một năm kể từ ngày phát hành. Giá mua lại một cổ phần ưu đãi không thấp hơn giá phát hành và không cao hơn 300.000 đồng/cp.

Diễn biến cổ phiếu MSN.

Diễn biến cổ phiếu MSN.

Ngoài phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức, Masan cũng giữ nguyên kế hoạch chào bán cổ phần phổ thông theo phương thức phát hành riêng lẻ như đã nêu trong tờ trình ban đầu.

Quy định về số cổ phần dự kiến chào bán, giá chào bán, quy định hạn chế chuyển nhượng, thời điểm chào bán, số lượng nhà đầu tư của phương án phát hành cổ phần phổ thông tương tự như với cổ phần ưu đãi nêu trên. Cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, không có cổ tức cố định và không có điều khoản mua lại.

Nếu triển khai cả hai phương án phát hành, Masan sẽ chào bán tối đa 20% số cổ phần, tương ứng gần 285 triệu cổ phiếu MSN.

Giá chào bán tối thiểu đều là giá trị sổ sách trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất, ứng với 25.733 đồng/cp tại ngày 31/12/2022. Tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang có thể thu về hơn 7.300 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu của Masan đang giao dịch ở vùng giá 78.000 đồng/cp.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Trong trường hợp lý tưởng nhất, PTI sẽ tăng vốn điều lệ gấp 3 lần lên 3.216 tỷ đồng. Ảnh: Minh Phong - Mekong ASEAN

ĐHĐCĐ PTI: Tăng vốn lên gấp 3 lần

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) được tổ chức ngày 24/4. Tại đây, cổ đông công ty sẽ thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có 2 tờ trình tăng vốn điều lệ lên gấp 3 lần.