Navico đính chính kết quả kinh doanh quý 2/2023

ANV Navico
16:59 - 01/08/2023
Navico đính chính kết quả kinh doanh quý 2/2023
0:00 / 0:00
0:00
Thông tin trên HoSE chiều ngày 1/8, Navico có văn bản gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và HoSE về việc đính chính thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023.

Ngày 31/7 vừa qua, CTCP Nam Việt (Navico, HoSE: ANV) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023. Tại phần thuyết minh về giá vốn của doanh nghiệp, giá vốn thành phẩm đã bán của ANV ghi nhận đạt 935 tỷ đồng, tăng 13% và giá vốn khác của doanh nghiệp đạt 85 tỷ đồng, tăng 23 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nhưng tại văn bản đính chính gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước của Navico, giá vốn thành phẩm đã bán của doanh nghiệp tăng từ 935 tỷ đồng lên mức 1.020 tỷ đồng. Giá vốn khác lại ghi nhận giảm từ 85 tỷ đồng xuống còn 430 triệu đồng.

Ngoài thay đổi về 2 mục giá vốn trên, các thông tin khác trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023 không thay đổi, theo Navico.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023, doanh thu thuần của Navico đạt 1.074 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm này diễn ra chủ yếu ở mảng doanh thu thành phẩm.

Lợi nhuận sau thuế trong quý của doanh nghiệp ở mức âm 51,7 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước ghi nhận tăng 271 tỷ đồng. Quý 2/2023 là quý đầu tiên Navico ghi nhận lỗ sau 6 kỳ lãi liên tiếp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.229 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt đạt 56,2 tỷ đồng, giảm 88%.

Đọc tiếp