NCB dự kiến tăng vốn điều lệ qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ

NGÂN HÀNG Việt nAM
10:40 - 21/03/2023
NCB dự kiến tăng vốn điều lệ qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ
0:00 / 0:00
0:00
Ngân hàng NCB dự kiến trình cổ đông kế hoạch phát hành tối đa 620 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương quy mô 111% vốn điều lệ hiện nay của NCB.

Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB - Mã: NVB) được công bố ngày 20/3, ngân hàng này dự kiến tăng vốn điều lệ từ 5.601,5 tỷ đồng lên 11.801,5 tỷ đồng thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ với quy mô tương đương 111% vốn điều lệ của NCB tại thời điểm chào bán.

Cụ thể, NCB sẽ chào bán tối đa 620 triệu cổ phiếu trong một hoặc nhiều đợt tùy thuộc tình hình thị trường, việc thương lượng và đàm phán với các nhà đầu tư. Thời gian dự kiến phát hành là trong các năm từ 2023 đến 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số đợt chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán trong mỗi đợt phát hành. Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Theo NCB, việc tăng vốn là cần thiết nhằm nâng cao năng lực tài chính và các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động; nâng cao khả năng phòng ngừa các rủi ro phát sinh; mở rộng hoạt động kinh doanh tại các địa bàn kinh tế trọng điểm, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu về vốn đối với một số khách hàng doanh nghiệp chiến lược và các khách hàng liên quan.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành mỗi đợt chào bán. Trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, NCB cũng đặt kế hoạch lợi nhuận trước trích lập theo phương án cơ cấu lại đạt 16 tỷ đồng. Tổng tài sản ước đạt 94.500 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm trước. Cho vay khách hàng đạt 57.700 tỷ đồng, tăng 20,9% và huy động khách hàng đạt 78.000 tỷ đồng, tăng 6,3%.

Ngân hàng này cho biết sẽ quyết liệt hơn trong công tác xử lý nợ có vấn đề, đảm bảo hoàn thành mục tiêu xử lý nợ theo đúng lộ trình, kế hoạch đã cam kết với Hội đồng quản trị và Đề án cơ cấu lại ngân hàng đã trình Ngân hàng Nhà nước (NHNN), thực hiện bám sát đề án cơ cấu lại của NHNN.

Năm 2022, mặc dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước trích lập dự phòng rủi ro đạt 309 tỷ đồng. Tuy nhiên theo cam kết với NHNN, NCB sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận để trích lập các khoản cần xử lý theo phương án cơ cấu lại đã được NHNN phê duyệt, do đó lợi nhuận trước thuế của NCB còn lại 1,2 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ năm nay, NCB sẽ trình cổ đông phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và tiếp tục không chia cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của NCB sẽ được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 8/4/2023 tại Hội trường tầng 9, Trụ sở chính NCB, 28C-28D Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tin liên quan

Đọc tiếp