Ông Bùi Xuân Huy từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Novaland

NVL NOVALAND
17:44 - 22/02/2023
Cựu Chủ tịch HĐQT Novaland Bùi Xuân Huy
Cựu Chủ tịch HĐQT Novaland Bùi Xuân Huy
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NO VA (Novaland – HoSE: NVL) ngày 22/2 đã có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về các đơn từ nhiệm của ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu.

Theo đó, vào ngày 21/2, ông Bùi Xuân Huy đã nộp đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Novaland. Ông Huy cho biết, theo định hướng tái cấu trúc của công ty và nguyện vọng cá nhân, ông nộp đơn từ nhiệm vị trí hiện tại để có thể tập trung chuyên môn liên quan đến việc triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và triển khai dự án của công ty cũng như các công việc liên quan khác theo phân nhiệm.

Cũng trong ngày 21/2, bà Hoàng Thu Châu có đơn xin thôi làm thành viên HĐQT NVL nhằm tập trung vai trò quản lý tại NovaGroup.

Cả hai đơn từ nhiệm của ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu đều sẽ được trình cổ đông tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tới đây.

Ở lần lấy ý kiến lần này, HĐQT Novaland muốn trình cổ đông thông qua các nội dung quan trọng, bao gồm thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023; ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện tái cấu trúc công ty, bao gồm thương lượng và triển khai mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản).

Một số nội dung quan trọng khác là ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến các khoản huy động vốn, cơ cấu lại các khoản huy động đã thực hiện; ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, thực hiện mua bán tài sản (bao gồm cả mua bán các khoản đầu tư vào các công ty), hoán đổi tài sản (bao gồm cả hoán đổi nợ hàng hóa); thông qua việc bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết có khoản phải trả.

Theo nghị quyết HĐQT ngày 22/2, Novaland sẽ bổ sung thêm một số nội dung, bao gồm: sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị công ty; thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT; thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thông báo thực hiện quyền và nhận đề cử ứng viên thành viên HĐQT.

Tại lần lấy ý kiến cổ đông gần nhất vào cuối năm 2022, cổ đông Novaland đã nhất trí điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 7 xuống 5 thành viên và bầu cử lại thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT). Tới đầu tháng 2 vừa qua, ông Bùi Thành Nhơn chính thức được bầu chọn là Chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật của công ty.

Novaland hiện đang ở trong quá trình tái cấu trúc tập đoàn. Theo đó, doanh nghiệp sẽ tiến hành tinh gọn bộ máy, sơ đồ tổ chức có nhiều sự thay đổi, có sự tách bạch và phân quyền hoạt động độc lập, giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành, từng cá nhân được giao quyền và trách nhiệm rõ ràng.

Với thách thức hiện tại, Novaland đã và đang cùng các đơn vị tư vấn hàng đầu như KPMG, E&Y Parthenon, Deloitte... xây dựng đề án tái cấu trúc, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, tinh gọn nhân sự, xác định lại mục tiêu thay đổi chiến lược phát triển.

Tin liên quan

Đọc tiếp