Rạng Đông hưởng lợi từ ưu đãi thuế doanh nghiệp KHCN

Rạng Đông KH&CN
10:58 - 19/07/2023
Rạng Đông được giảm thuế giúp hỗ trợ cho tăng trưởng lợi nhuận.
Rạng Đông được giảm thuế giúp hỗ trợ cho tăng trưởng lợi nhuận.
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL) ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2023, một phần nhờ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Rạng Đông vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu thuần đạt gần 1.525 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 11% lên 1.099 tỷ đồng. Chi phí giá vốn tăng ít hơn mức tăng doanh thu nên lợi nhuận gộp được cải thiện, tăng 21% lên hơn 425 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng tăng nhẹ lên 28%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của RAL tăng mạnh 136%, từ hơn 808 triệu đồng lên hơn 1,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng 79% lên hơn 31 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm tới hơn 30 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 12% và 180%, lên mức gần 228 tỷ và gần 53 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của RAL đạt hơn 110 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình, công ty cho biết đã khai thác sức mạnh công nghệ số, các phần mềm thuận lợi hóa cho người dùng để nâng tốc độ và hiệu quả xử lý công việc, thúc đẩy trải nghiệm khách hàng.

Đồng thời, doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ số 93/DNKHCN ngày 7/11/2022. Ngày 29/12/2022, công ty đã có văn bản gửi Cục thuế TP Hà Nội đăng ký thời gian bắt đầu thực hiện miễn, giảm thuế tính từ ngày 1/1/2023.

Trong quý 2/2023, chi phí thuế doanh nghiệp của RAL chỉ ở mức gần 6 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2023 là gần 23 tỷ đồng. Còn 6 tháng đầu năm, chi phí thuế doanh nghiệp của RAL chỉ gần 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ gần 57 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ghi nhận 3.660 tỷ đồng doanh thu và 309 tỷ lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 17% và 25% so với 6 tháng đầu năm trước.

Năm 2023, công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 6.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 366 tỷ đồng. Như vậy, RAL đã thực hiện được 60% kế hoạch doanh thu và hơn 84% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của RAL đạt 7.461 tỷ đồng tăng 11% so với con số hồi đầu năm. Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là phải thu ngắn hạn với 5.174 tỷ đồng, tăng 649 tỷ so với đầu năm; hàng tồn kho ghi nhận giá trị hơn 1.023 tỷ đồng và gần 828 tỷ đồng tiền và tương đương tiền.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả tăng hơn 600 tỷ so với đầu năm, đạt 4.719 tỷ đồng, chủ yếu đều là nợ ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 2.742 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 293 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu RAL đang trong nhịp hồi phục khá tích cực từ đáy. Hiện đang giao dịch quanh mức 114.000 đồng/cp, tương ứng tăng 77% từ đáy hồi giữa tháng 11. Nếu tính từ đầu năm, cổ phiếu này cũng đã chứng kiến mức tăng trên 50%, vốn hóa thị trường đạt hơn 2.600 tỷ đồng.

Rạng Đông là doanh nghiệp đều đặn chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 50%/năm nhờ kết quả kinh doanh liên tục tăng trưởng.

Tin liên quan

Đọc tiếp