Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của PV Power tăng gần 230 tỷ đồng

PV Power Việt nAM
08:50 - 17/03/2023
Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của PV Power tăng gần 230 tỷ đồng.
Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2022 của PV Power tăng gần 230 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
So với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán 2022 của PV Power đã tăng 24%.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HoSE: POW) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2022.

Đáng chú ý, doanh thu sau kiểm toán của POW giảm nhẹ 10,2 tỷ đồng, còn gần 28.790 tỷ đồng. Tổng chi phí giảm hơn 255 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận sau thuế tăng thêm gần 230 tỷ đồng sau kiểm toán, tương ứng tăng 9,9% so với báo cáo tự lập.

So sánh các khoản thay đổi trong BCTC kiểm toán và BCTC tự lập năm 2022 của PV Power. Nguồn: PV Power.
So sánh các khoản thay đổi trong BCTC kiểm toán và BCTC tự lập năm 2022 của PV Power. Nguồn: PV Power.

Theo giải trình từ phía PV Power, nguyên nhân có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán chủ yếu là do thay đổi về lợi nhuận của CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2).

Cụ thể, theo Công văn 228 ngày 9/3 của NT2 về việc đính chính BCTC quý 4/2022, thay đổi lớn nhất nằm ở chi phí quản lý doanh nghiệp. Theo đó, chi phí quản lý doanh nghiệp sau đính chính giảm 240,7% từ 82,3 tỷ đồng xuống còn -115,8 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu theo NT2 là do trong năm 2022, công ty đã thực hiện trích lập dự phòng 198,2 tỷ đồng khoản nợ phải thu khó đòi cho khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ Công ty Mua bán Điện (EPTC).

Việc đính chính chỉ tiêu trên là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 4/2022 của NT2 tăng từ 5,8 tỷ đồng lên 159,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 2.676,8% theo so với BCTC quý 4/2022 trước đính chính.

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ và các công ty con sau kiểm toán và các điều chỉnh hợp nhất thay đổi, làm tăng 75 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất so với báo cáo trước kiểm toán.

Như vậy, so với năm 2021, BCTC kiểm toán 2022 của POW ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập đạt 28.790 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2021. Tổng chi phí tăng 13% lên mức 25.980 tỷ đồng. POW cho biết doanh thu và giá vốn năm 2022 đều tăng do sản lượng điện huy động tại các nhà máy điện tăng đáng kể.

Đồng thời, trong năm 2022, POW ghi nhận doanh thu từ chênh lệch tỷ giá của hợp đồng mua bán điện tại các nhà máy điện Vũng Áng 1, Nhơn Trạch 2 và Đakdrinh cho giai đoạn 2015-2019 với 1.131 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các nhà máy thủy điện Đakdrinh và Hủa Na trong năm qua gặp điều kiện thủy văn thuận lợi giúp sản lượng điện huy động nhiều giúp doanh thu tăng nhưng giá vốn chỉ tăng nhẹ.

Kết quả, PV Power ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 2.553 tỷ đồng, tăng 24% so với mức thực hiện được năm 2021.

Thông tin liên quan, HĐQT PV Power dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 19/4/2023 tại TP HCM. Dự kiến tại đại hội lần này, PV Power sẽ trình các cổ đông thông qua các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tin liên quan

Đọc tiếp