Tăng mức phạt đối với vi phạm trong kinh doanh bảo hiểm

BẢO HIỂM KINH DOANH
19:05 - 17/09/2023
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Tài chính đề xuất tăng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm như không giải thích rõ quyền và nghĩa vụ cho người mua, cưỡng ép người mua bảo hiểm.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP, Nghị định số 48/2018/NĐ-CP, Nghị định số 80/2019/NĐ-CP, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm là cần thiết, nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm với các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đồng thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thực hiện. Nâng cao năng lực của cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh bảo hiểm trong công tác quản lý, giám sát và vận hành thị trường.

Theo dự thảo, các nội dung dự kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung như sau: Bổ sung đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định gồm: chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài; tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, văn phòng đại diện của tập đoàn tài chính, bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam;

Sửa đổi, bổ sung theo hướng rà soát, tăng mức xử phạt đối với một số hành vi liên quan đến việc cung cấp, bán sản phẩm bảo hiểm qua kênh ngân hàng hoặc kênh phân phối khác của đại lý bảo hiểm.

Cụ thể là các hành vi: Không cung cấp cho bên mua bảo hiểm các tài liệu trong quá trình giao kết hợp đồng bảo hiểm theo quy định; Không giải thích rõ ràng, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm về quyền lợi bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng bảo hiểm theo quy định; Không cung cấp cho bên mua bảo hiểm bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm theo quy định;...

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định mới được bổ sung tại Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 và các văn bản, cụ thể: Quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, các quy định về việc thực hiện biện pháp cải thiện, các quy định về việc thực hiện biện pháp can thiệp sớm, các quy định về việc thực hiện biện pháp kiểm soát, không thực hiện trách nhiệm khi bị áp dụng biện pháp cải thiện, can thiệp sớm, biện pháp kiểm soát.

Bổ sung hành vi vi phạm về công khai thông tin, một số quy định mới về xử phạt quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm…

Đối với việc bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, một hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 90 triệu đồng - 100 triệu đồng thay cho mức phạt từ 40 - 50 triệu đồng như quy định hiện hành.

Vi phạm quy định về sản phẩm bảo hiểm, hoa hồng bảo hiểm sẽ bị phạt từ 60 - 70 triệu đồng thay vì mức phạt hiện tại chỉ từ 10 - 20 triệu đồng.

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài chi trả hoa hồng đại lý, hỗ trợ, thưởng và quyền lợi khác vượt quá mức tối đa quy định phạt tiền từ 90 - 100 triệu đồng.

Đọc tiếp

Lợi nhuận NKG năm 2024 được dự báo tăng 123% so với năm 2023.

Triển vọng Thép Nam Kim năm 2024

Cổ phiếu NKG đang giao dịch ở mức 2024 PE/PB lần lượt là 26,3x/1,1x; cho thấy triển vọng hồi phục lợi nhuận của công ty trong năm 2024 đã bắt đầu phản ánh vào giá thị trường.