Vietnam Airlines dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 2024 cuối tháng 6

ĐHĐCĐ HVN
11:02 - 09/04/2024
Vietnam Airlines dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ 2024 cuối tháng 6
0:00 / 0:00
0:00
Hãng hàng không quốc gia Việt Nam vừa công bố Nghị quyết về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trong đó ngày cuối cùng để đăng ký tham dự đại hội là ngày 23/5, ngày tổ chức đại hội dự kiến là ngày 21/6.

Nghị quyết chưa cập nhật cụ thể mục tiêu kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận của hãng hàng không này trong năm 2024.

Về tình hình hoạt động, theo báo cáo kết quả kinh doanh lũy kế cả năm 2023 kiểm toán, Vietnam Airlines lỗ hợp nhất 5.631 tỷ đồng giảm 50% tương đương (giảm 5.591 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2022 chủ yếu do giảm lỗ sau thuế của công ty mẹ và Pacific Airlines.

Bên cạnh đó các công ty con như: VAECO (Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay), VACS (Công ty TNHH MTV Suất ăn Việt Nam), NCS (CTCP Suất ăn Nội Bài)....đều tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này đánh dấu năm thứ 4 lỗ liên tiếp của hãng hàng không quốc gia.

Tính đến ngày 31/12/2023, theo báo cáo kiểm toán, tổng tài sản của Vietnam Airlines là 57.716 tỷ đồng, giảm 2.920 tỷ đồng so với số đầu năm, trong đó hãng nắm giữ khoảng 2.551 tỷ đồng tiền, tương đương tiền.

Tổng nợ vay của Vietnam Airlines tính đến cuối năm 2023 là 74.742 tỷ đồng, chủ yếu là 61.171 tỷ đồng nợ ngắn hạn. Khoản lỗ luỹ kế lớn khiến vốn chủ sở hữu của hãng bay này vẫn âm 17.025 tỷ đồng.

Về các giải pháp phục hồi kinh doanh, Vietnam Airlines cho biết đã hoàn thành đề án tái cơ cấu lại tổng công ty. Trong năm 2024, hãng sẽ thực hiện các giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu.

Ban lãnh đạo Vietnam Airlines cũng đặt mục tiêu tự cân đối thu chi trong năm nay, đảm bảo khả năng thanh khoản rồi mới tính đến có lãi, tập trung tái cơ cấu để có dòng tiền mới tính đến xóa lỗ lũy kế.

Tin liên quan

Đọc tiếp