Vinaconex góp thêm vốn cho công ty con

VCG VINACONEX
08:57 - 09/11/2023
Khấu trừ thuế phí, Vinaconex báo lãi sau thuế quý 3/2023 gần 27,5 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Minh Phong
Khấu trừ thuế phí, Vinaconex báo lãi sau thuế quý 3/2023 gần 27,5 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Minh Phong
0:00 / 0:00
0:00
Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – HoSE: VCG) vừa có công bố thông tin về việc mua cổ phiếu chưa chào bán hết của CTCP Vinaconex 25 (HNX: VCC) do nhà đầu tư không đăng ký mua/nộp tiền mua.

Cụ thể, HĐQT Vinaconex phê duyệt mua 1,15 triệu cổ phiếu chưa chào bán hết của Vinaconex 25 với giá trị 11,5 tỷ đồng. Sau khi mua, tỷ lệ cổ phần nắm giữ của VCG tại Vinaconex 25 được nâng lên 71,1%.

Trước đó, Vinaconex ngày 13/10 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 240 tỷ đồng của CTCP Vinaconex 25. Số cổ phần mà VCG được quyền mua là 7,96 triệu cổ phần (tỷ lệ thực hiện quyền 1:1), tương đương 79,6 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2023, Vinaconex 25 là công ty con của Vinaconex với tỷ lệ sở hữu 66,33%. Công ty có địa chỉ tại số 89A, Phan Đăng Lưu, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng và hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây lắp.

Vào ngày 29/3/2023, Vinaconex 25 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng, lên 240 tỷ đồng. Đến ngày 5/9, công ty chính thức nhận giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong đó, VCC dự kiến chào bán 12 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ chào bán 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/CP. Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 5/10 – 26/10. Số tiền huy động là 120 tỷ đồng, Vinaconex 25 dự kiến dùng để thanh toán khế ước vay ngân hàng đến hạn trả trong năm 2023.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2023, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần 2.382 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp cũng giảm gần 78% về còn 63,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 10,55% về 159 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 92% lên 31,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp của VCG trong quý 3 lại được ghi nhận là khoản lãi 201,5 tỷ đồng.

Cụ thể, chi phí nhân viên của Vinaconex trong kỳ đạt 49 tỷ đồng, chi phí khấu hao tài sản cố định và phân bổ lợi thế thương mại đạt 4,46 tỷ đồng, chi phí dịch vụ mua ngoài đạt 5,87 tỷ đồng, chi phí bằng tiền khác hơn 29 tỷ đồng. Tuy nhiên,nhờ 290 tỷ đồng hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, Vinaconex lại lãi 201,5 tỷ đồng ở mục chi phí quản lý doanh nghiệp.

Khấu trừ thuế phí, Vinaconex báo lãi sau thuế quý 3/2023 gần 27,5 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Vinaconex ghi nhận doanh thu 8.915 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 205 tỷ đồng, lần lượt tăng 33% và giảm 79% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng hoàn thành 55% kế hoạch doanh thu và 24% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2023.

Đọc tiếp