Vinhomes báo lãi lớn 14.575 tỷ đồng trong quý 3

VHM Vinhomes
09:29 - 27/10/2022
0:00 / 0:00
0:00
Nhờ bắt đầu bàn giao 1.300 căn bất động sản thấp tầng tại đại dự án Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire sau 5 tháng khởi công, CTCP Vinhomes ghi nhận kết quả kinh doanh đầy tích cực quý 3/2022.

CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2022, trong đó doanh thu thuần đạt 17.804,9 tỷ đồng, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trừ đi giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp đạt 9.295,9 tỷ đồng, giảm 31,9%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của VHM đạt 10.922,3 tỷ đồng, cao gấp 7,84 lần so với quý 3/2021. Trong khi chi phí tài chính tăng từ 512 tỷ đồng lên 862,3 tỷ đồng với 84% là chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 169% và 42% lên 743,2 tỷ đồng và 546,1 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, lãi sau thuế VHM đạt 14.575 tỷ đồng, tăng 30,2%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu của Vinhomes đạt 31.199 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 20.048,3 tỷ đồng, giảm lần lượt 49% và 26,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 27% còn 19.700,4 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu trong 9 tháng giảm 28% xuống 4.524 đồng.

Năm 2022, VHM đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 75.000 tỷ đồng và 30.000 tỷ đồng, tương ứng giảm lần lượt 12% và 24% so với mức nền cao của năm 2021. Như vậy sau 9 tháng đầu năm, công ty mới chỉ hoàn thành 41,6% kế hoạch doanh thu và 66,83% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 5 vừa qua.

Tại thời điểm 30/09/2022, quy mô tổng tài sản của Vinhomes đạt 342.000 tỷ đồng, tăng 48% so với cuối năm ngoái. Trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền tăng gấp 3,2 lần lên hơn 14.743,3 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 117% lên 81.793,5 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 91% lên 54.628 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn tăng 32% lên 59.483 tỷ đồng…

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả tăng lên 201.469 tỷ đồng. Trong đó, người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 6,8 lần lên 60.421 tỷ đồng, chiếm phần lớn trong số đó là 58.708 tỷ đồng thanh toán theo các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản; vay ngắn hạn tăng lên 21.583 tỷ đồng, bao gồm vay ngắn hạn ngân hàng 4.450 tỷ đồng, vay ngắn hạn từ các đối tác 11.340 tỷ đồng, trái phiếu phát hành 3.340 tỷ đồng và vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả 2.452,7 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VHM đang có đà giảm và hiện giao dịch ở vùng đáy kể từ hồi tháng 4/2020. Chốt phiên 26/10, thị giá VHM giảm 2,47% về còn 43.500 đồng/CP, tương đương vốn hóa 189.415 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Dự án Hoàng Huy Commerce của TCH. Ảnh: Minh Phong - MekongASEAN

Vì sao Bất động sản CRV chưa lên sàn?

CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV vừa công bố BCTC kiểm toán bán niên, ghi nhận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Trong bối cảnh sở hữu của TCH và HHS đã được pha loãng đáng kể, CRV được kỳ vọng sẽ là nhân tố mới trên sàn chứng khoán của hệ sinh thái Hoàng Huy.