4 quý liên tiếp sụt giảm lợi nhuận của IDI

IDI THỦY SẢN
19:50 - 31/10/2023
4 quý liên tiếp sụt giảm lợi nhuận của IDI
0:00 / 0:00
0:00
Kết quả kinh doanh không mấy lạc quan trong quý 3 đã khiến IDI phải trải qua quý thứ 4 liên tiếp sụt giảm về lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Đầu tư và Phát triển đa quốc gia I.D.I (HoSE: IDI), doanh thu thuần của IDI trong quý 3/2023 đạt 1.749 tỷ đồng, giảm 10,9% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán giảm 6%, còn đạt 1.638 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của IDI trong quý cũng chỉ còn 110,7 tỷ đồng, giảm 49%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý 3/2023 của doanh nghiệp tăng gấp 1,9 lần so với cùng kỳ năm trước, lên mức 57,1 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 55%, đạt 88,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng lại giảm 54%, còn 29,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của IDI quý 3 còn đạt 28,2 tỷ đồng, giảm 74%. Khấu trừ các khoản chi phí thuế, lợi nhuận sau thuế của IDI đạt 23,4 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ trong các tháng đầu năm 2022, bắt đầu từ quý 4/2022, tình hình lợi nhuận của IDI bắt đầu sụt giảm và kéo dài tới tận quý 3/2023.

Tình hình đó diễn ra trong bối cảnh nhu cầu thủy sản của các thị trường xuất khẩu yếu đi khi nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn và lượng tồn kho thủy sản nhập khẩu của các thị trường lớn như Mỹ…ở mức cao.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, IDI mang về 5.337 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 67,7 tỷ đồng, giảm 87%.

Năm 2023, doanh nghiệp đặt kế hoạch 8.133 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế 186 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả 3 quý đầu năm, IDI đã hoàn thành 65% kế hoạch năm về doanh thu và chỉ 36% kế hoạch về lợi nhuận.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của IDI tại ngày 30/9 là 8.393 tỷ đồng, tăng 3,8% so với mức 8.084 tỷ đồng ghi nhận ngày đầu năm 2023.

Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn của doanh nghiệp giảm 29%, còn 247,6 tỷ đồng. Các khoản tương đương tiền tăng 40%, lên mức 404 tỷ đồng. Khoản trả trước cho người bán giảm 30%, còn 768 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng từ 1.535 tỷ đồng ngày đầu năm 2023 lên 1.600 tỷ đồng tại ngày 30/9. Trong đó, tồn kho thành phẩm ở mức 1.020 tỷ đồng, hàng hóa đạt 457 tỷ đồng.

Khoản phải thu về cho vay dài hạn từ CTCP Tập đoàn Sao Mai của doanh nghiệp tăng thêm 217 tỷ đồng, lên mức 551 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, IDI ghi nhận 245 tỷ đồng đầu tư vào CTCP Điện mặt trời Europlast Long An.

Lợi thế thương mại của IDI (giá trị phát sinh từ việc mua công ty con) ghi nhận giảm từ 316,9 tỷ đồng xuống còn 291,9 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9, nợ của IDI ở mức 4.963 tỷ đồng, tăng 5% so với mức 4.717 tỷ đồng ngày đầu năm 2023. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp tăng thêm 370 tỷ đồng, lên mức 4.251 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn lại giảm 51 tỷ đồng, còn 142 tỷ đồng.

Đọc tiếp

Việt Nam hút 9,27 tỷ USD vốn FDI 4 tháng đầu năm

Việt Nam hút 9,27 tỷ USD vốn FDI 4 tháng đầu năm

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6,28 tỷ USD tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua.
Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng trong quý 1/2024

Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng trong quý 1/2024

Quý đầu năm 2024, Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng, giảm 92% so với mức 11.917 tỷ đồng của quý cùng kỳ năm ngoái. Lý giải nguyên nhân, doanh nghiệp này cho biết do chưa đến kỳ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cho các sản phẩm đang xây dựng dở dang.
ĐHĐCĐ thường niên 2024 của PV OIL. Nguồn: Petrovietnam.

PV OIL: Theo đuổi mục tiêu niêm yết trên HoSE

Ban lãnh đạo PV OIL thông tin, dự kiến cuối năm 2024 công ty đặt mục tiêu xoá sạch lỗ luỹ kế và trong năm nay hoặc năm tới sẽ bỏ bớt điểm ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính, đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo.