Ba doanh nghiệp thép báo lỗ quý 3/2023

TIS Thép VICASA
10:36 - 15/10/2023
Ba doanh nghiệp thép báo lỗ quý 3/2023
0:00 / 0:00
0:00
Các doanh nghiệp niêm yết đang rục rịch công bố báo cáo tài chính quý 3/2023. Tại nhóm thép, ba công ty đầu tiên công bố đều ghi nhận thua lỗ.

Gang thép Thái Nguyên báo lỗ 5 quý liên tiếp

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 của CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco, mã TIS) cho thấy doanh thu thuần giảm 7% so với cùng kỳ, xuống mức 2.414 tỷ đồng. Nguyên nhân là do sản lượng tiêu thụ thép giảm 8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 14.190 tấn. Biên lãi gộp là 1,4%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với quý 3/2022.

Ngược lại, chi phí tài chính tăng 13% lên mức 43 tỷ đồng, chủ yếu là lãi vay phải trả. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 36% lên 49 tỷ đồng, còn chi phí bán hàng giảm nhẹ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Tisco âm 59 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ 25 tỷ đồng vào quý 3/2022. Đây cũng là quý thứ 5 công ty lỗ liên tiếp.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, công ty ghi nhận 6.789 tỷ đồng doanh thu, giảm 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 195 tỷ đồng, so với cùng kỳ lãi 8 tỷ đồng.

Năm 2023, Tisco đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế công ty mẹ gần 39 tỷ đồng. Với mức lỗ trên, công ty còn cách rất xa kế hoạch đặt ra.

Kết quả kinh doanh của Tisco phần nào bị ảnh hưởng do sử dụng tỷ lệ đòn bẩy ở mức cao, với tổng nợ đi vay là 4.607 tỷ đồng, chiếm 43% tổng nguồn vốn và gấp 2,7 lần vốn chủ sở hữu (1.680 tỷ đồng). 9 tháng đầu năm nay, công ty phải trả số tiền lãi gần 129 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

Thép Vicasa – Vnsteel lỗ trở lại

CTCP Thép Vicasa – Vnsteel (mã chứng khoán VCA) ghi nhận doanh thu thuần gần 390 tỷ đồng trong quý 3/2023, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí tài chính giảm 6% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tiết giảm lần lượt 9% và 42%. Kết quả, công ty lỗ trước thuế hơn 3 tỷ đồng, lỗ sau thuế 2,7 tỷ đồng, nhỏ hơn nhiều so với con số lỗ gần 22 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù tích cực hơn quý 3 năm ngoái nhưng so với 3 quý liền trước (quý 4/2022, quý 1/2023, quý 2/2023) đều có lãi thì kết quả kinh doanh của Thép Vicasa – Vnsteel lại cho thấy sự đi xuống.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 1.254 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt trên 4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 12,5 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp mới hoàn thành được 37% kế hoạch lãi trước thuế đề ra cho cả năm 2023.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Thép Vicasa - Vnsteel là 386 tỷ đồng, tăng 4% so với thời điểm đầu năm, hàng tồn kho tăng hơn 24% lên mức 244 tỷ đồng. Tổng nợ tăng nhẹ 6% lên 198 tỷ đồng, toàn bộ là nợ phải trả ngắn hạn. Vay nợ chiếm 138 tỷ đồng, công ty phải trả 7,5 tỷ đồng tiền lãi trong 9 tháng đầu năm.

Thép Thủ Đức giảm lỗ, nói không với nợ vay

Trong quý 3/2023, CTCP Thép Thủ Đức - VNSteel (mã TDS) đạt doanh thu thuần gần 327 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty lãi gộp gần 10 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ gộp gần 21 tỷ.

Tuy nhiên chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng so với cùng kỳ, lên gần 10 tỷ đồng đã ăn mòn kết lãi gộp của Thép Thủ Đức. Kết quả, công ty lỗ 492 triệu đồng, tích cực hơn rất nhiều so với khoản lỗ cùng kỳ gần 22 tỷ đồng. Mức lỗ này cũng đã giảm so với quý 2/2023 (2,7 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Thép Thủ Đức đạt 898 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi sau thuế hơn 1 tỷ đồng, so với cùng kỳ lỗ 16 tỷ đồng.

Điểm tích cực là tại cuối quý 3, khoản tiền, tương đương tiền của TDS đạt hơn 63 tỷ đồng, gấp 4,8 lần so với cuối quý 2. Trong 9 tháng đầu năm, công ty thu về 1,2 tỷ đồng lãi tiền gửi, tiền cho vay. Mặt khác, doanh nghiệp không sử dụng đòn bẩy tài chính.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Bảo hiểm BIDV dự kiến ĐHĐCĐ vào đầu tháng 4

Bảo hiểm BIDV dự kiến ĐHĐCĐ vào đầu tháng 4

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BIDV (HoSE: BIC) vừa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, theo đó ngày chốt danh sách cổ đông là 8/3, ngày tổ chức là 4/4, theo quyết định thống nhất giữa 2 cổ đông lớn là BIDV và Fairfax.