Bac A Bank quý I lãi trước thuế tăng 1%, nợ xấu tăng 22%

NGÂN HÀNG Việt nAM
15:51 - 22/04/2024
Bac A Bank quý I lãi trước thuế tăng 1%, nợ xấu tăng 22%
0:00 / 0:00
0:00
Báo cáo tài chính quý 1/2024 tại Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, mã: BAB) ghi nhận, thu nhập từ lãi thuần tăng hơn 41% so với quý 1 năm ngoái, đạt gần 813 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãi từ dịch vụ giảm 25%, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 63%, lãi từ hoạt động khác giảm 20% và khoản kinh doanh ngoại hối lỗ gần 12 tỷ trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 31 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí dự phòng rủi ro tại Bac A Bank tăng từ 18 tỷ đồng của quý 1 năm ngoái lên hơn 52 tỷ đồng nhưng Bac A Bank cũng được hoàn nhập hơn 52 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ.

Kết quả, ngân hàng này báo lãi trước thuế quý I tăng nhẹ 1%, đạt gần 339 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 vừa được công bố, Bac A Bank đặt kế hoạch lãi trước thuế cả năm 2024 ở mức 1.100 tỷ đồng, như vậy ngân hàng này đã thực hiện được 31% mục tiêu lợi nhuận năm sau quý I.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Bac A Bank thu hẹp 2% so với đầu năm, còn 149.352 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng nhẹ 1% lên mức 100.542 tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng đi ngang ở mức 118.124 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, hết quý 1, nợ xấu tại Bac A Bank tăng 22% so với hồi đầu năm, lên gần 1.118 tỷ đồng. Trong đó, tăng mạnh nhất ở nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) với 74%. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tăng từ mức 0,92% đầu năm lên 1,11%.

Tại diễn biến liên quan, Bac A Bank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào ngày 27/4 tới đây. Ngoài kế hoạch về lợi nhuận, ngân hàng cũng đề ra mục tiêu đến cuối năm 2024 tăng trưởng 7,5% tổng tài sản, đạt 163.835 tỷ đồng. Vốn điều lệ đạt 9.855 tỷ đồng, tăng 18%. Huy động và cấp tín dụng lần lượt đạt 126.232 tỷ đồng và 113.339 tỷ đồng, tăng trưởng 4,5% và 10,3%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%.

Ngoài ra, đại hội sắp tới, Bac A Bank cũng sẽ tiến hành bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tin liên quan

Đọc tiếp