Bảo hiểm Bảo Long: Doanh thu tài chính hưởng lợi nhờ tiền gửi tăng cao

BẢO HIỂM Bảo Long
14:16 - 24/10/2023
0:00 / 0:00
0:00
Tính đến ngày 30/9, Bảo hiểm Bảo Long có 1.300 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, tăng 76% so với đầu năm, doanh thu hoạt động tài chính quý 3/2023 của công ty tăng tới 41%.

Doanh thu thuần quý 3/2023 của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (UPCoM: BLI) đạt 294 tỷ đồng, tăng nhẹ 4%, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 270 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 25% lên 232 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng tới 41%.

Lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm Bảo Long chỉ đạt 35 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với quý 3/2022. Dù vậy, so với nửa đầu năm, lợi nhuận quý 3 của công ty vẫn có sự khởi sắc khi tăng 13% so với quý 1 và 119% so với quý 2.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, Bảo hiểm Bảo Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 923 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 899 tỷ đồng, giảm 7%.

Doanh thu hoạt động tài chính tính trong 9 tháng giảm 29%, đạt 89 tỷ đồng, chủ yếu do mức giảm sâu trong quý 1 (giảm 80%). Lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm Bảo Long cũng giảm tới 48% so với cùng kỳ, xuống còn 85 tỷ đồng. Lợi nhuận lũy kế đến ngày 30/9/2023 đạt hơn 169 tỷ đồng.

Bảo hiểm Bảo Long đặt mục tiêu gần 1.276 tỷ đồng doanh thu thuần năm 2023, tăng 8% so với thực hiện năm 2022. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, giảm 9%. Như vậy, đến hết quý 3, công ty đã hoàn thành 72,3% kế hoạch doanh thu và 85% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về cơ cấu doanh thu, đóng góp nhiều nhất vào doanh thu phí bảo hiểm gốc 9 tháng của Bảo hiểm Bảo Long tiếp tục là mảng bảo hiểm xe cơ giới với doanh thu đạt gần 360 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ (chiếm 40%).

Đứng vị trí thứ hai là mảng bảo hiểm hỏa hoạn, kỹ thuật và các rủi ro khác, với doanh thu đạt 206 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ, chiếm 22,9% tổng doanh thu. Xếp hạng thứ ba là mảng bảo hiểm con người với doanh thu 182 tỷ đồng, giảm 4%, chiếm 20,2%.

Doanh thu của các mảng kinh doanh chính đều sụt giảm khiến tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc 9 tháng của công ty này năm 2023 giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Bảo hiểm Bảo Long tại ngày 30/9/2023 là 2.314 tỷ đồng, giảm hơn 8% so với con số đầu năm. Tiền và tương đương tiền cũng giảm xuống còn 143 tỷ đồng, bằng 22% đầu kỳ, do cả khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và khoản tương đương tiền đều giảm mạnh 75% và 80%, xuống còn 69 tỷ đồng và 71 tỷ đồng.

Khoản tài sản tái bảo hiểm đạt 222 tỷ đồng, giảm 38%. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 14% xuống còn 367 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu của khách hàng giảm 9% xuống 284 tỷ đồng và dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi cũng giảm 19%, còn hơn 34 tỷ đồng.

Riêng với mảng đầu tư tài chính, tính đến hết tháng 9, giá trị thuần các khoản đầu tư tài chính của Bảo hiểm Bảo Long tăng 60% so với đầu kỳ, lên 1.358 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng mạnh 41% lên 1.130 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn cũng tăng gấp 4,95 lần lên 228 tỷ đồng.

Với đầu tư tài chính ngắn hạn, công ty đã giảm mạnh 88% khoản đầu tư cổ phiếu niêm yết, từ 40,5 tỷ đồng xuống còn 4,8 tỷ đồng và giữ nguyên khoản đầu tư gần 20 tỷ đồng vào cổ phiếu chưa niêm yết. Mức giảm này đã kéo giá trị khoản chứng khoán kinh doanh giảm 55% xuống còn 21,5 tỷ đồng.

Cùng với giảm đầu tư chứng khoán, Bảo hiểm Bảo Long cũng giảm mạnh đầu tư vào trái phiếu. Tính đến ngày 30/9, công ty không còn ghi nhận 25 tỷ đồng đầu tư trái phiếu ngắn hạn của đầu kỳ. Khoản đầu tư trái phiếu dài hạn cũng giảm từ 41,5 tỷ đồng xuống chỉ còn 1,5 tỷ đồng. Đây là khoản trái phiếu doanh nghiệp của Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

Bù lại, lượng tiền gửi ngân hàng của Bảo hiểm Bảo Long tăng cao so với đầu kỳ với tổng cộng 1.300 tỷ đồng tiền gửi, tăng hơn 76%. Trong đó, tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng - 1 năm là 1.072 tỷ đồng, tăng 47%. Khoản tiền gửi kỳ hạn trên 1 năm tăng vọt từ 6 tỷ đồng lên hơn 228 tỷ đồng.

Nhờ được hưởng lãi suất từ các khoản tiền gửi ngân hàng, doanh thu hoạt động tài chính quý 3 của Bảo hiểm Bảo Long đã tăng tới 41% so với cùng kỳ năm trước.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Bảo hiểm Bảo Long đã giảm 16% xuống còn gần 1.498 tỷ đồng. Trong đó, khoản dự phòng nghiệp vụ giảm 15% xuống 1.003 tỷ đồng, khoản phải trả cho người bán ngắn hạn tăng hơn 10 tỷ đồng lên 358 tỷ đồng… Công ty không ghi nhận khoản vay nợ ngân hàng nào.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Bảo hiểm BIDV dự kiến ĐHĐCĐ vào đầu tháng 4

Bảo hiểm BIDV dự kiến ĐHĐCĐ vào đầu tháng 4

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BIDV (HoSE: BIC) vừa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, theo đó ngày chốt danh sách cổ đông là 8/3, ngày tổ chức là 4/4, theo quyết định thống nhất giữa 2 cổ đông lớn là BIDV và Fairfax.