BIDV ghi nhận khoản lỗ gần 300 tỷ đồng từ chứng khoán đầu tư

NGÂN HÀNG Việt nAM
10:33 - 31/10/2023
BIDV ghi nhận khoản lỗ gần 300 tỷ đồng từ chứng khoán đầu tư
0:00 / 0:00
0:00
Theo báo cáo tài chính quý 3/2023, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID) ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 13.783 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, hầu hết các khoản thu nhập ngoài lãi khác của ngân hàng này đều ghi nhận tăng trưởng như lãi từ dịch vụ tăng 22% lên 1.764 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng mạnh 110% lên 1.682 tỷ đồng. Đặc biệt lãi từ chứng khoán kinh doanh đạt 114 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt hơn 5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư khiến ngân hàng này gánh khoản lỗ hơn 294 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 51 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động khác giảm 30%, đạt 741 tỷ đồng.

Quý 3/2023, chi phí hoạt động tại BIDV tăng lên 6.044 tỷ đồng, tăng 11% do đó lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm nhẹ 2%, đạt hơn 11.842 tỷ đồng. Cùng với việc tăng chi phí dự phòng rủi ro lên 5.949 tỷ đồng, kết quả BIDV báo lãi trước thuế quý 3 giảm 12%, đạt 5.892 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, khoản lãi từ hoạt động khác tại nhà băng này giảm 30%, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư chuyển từ lãi 117 tỷ đồng sang lỗ hơn 266 tỷ đồng.

Tuy nhiên các khoản kinh doanh ngoài lãi khác của ngân hàng đều ghi nhận tăng trưởng như lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 17%, đạt 4.955 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối cũng tăng 56%, đạt 3.139 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh cũng chuyển từ lỗ sang lãi gần 294 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tại BIDV giảm 5%, chỉ còn 35.172 tỷ đồng. Tựu trung 9 tháng, ngân hàng này giảm 20% chi phí trích lập dự phòng rủi ro, chỉ còn 15.409 tỷ đồng, do đó lãi trước thuế vẫn tăng 12% lên 19.763 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của BIDV chỉ mở rộng 1% so với đầu năm, ghi nhận hơn 2,13 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt giảm 22% còn 10.731 tỷ đồng, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh 62% còn 42.654 tỷ đồng và cho vay khách hàng tăng 9% đạt 1,65 triệu tỷ đồng,...

Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng 7% so với đầu năm lên hơn 1,58 triệu tỷ đồng. Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh 91%, còn 13.241 tỷ đồng…

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu tính tại BIDV tính đến cuối quý 3 là 26.393 tỷ đồng, tăng 50% so với đầu năm. Trong đó, nợ nghi ngờ tăng mạnh nhất, gấp 3,4 lần đầu năm lên 9.138 tỷ đồng. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 1,16% đầu năm lên 1,6%.

Tin liên quan

Đọc tiếp

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

Trong báo cáo ngành ngân hàng mới nhất, MBS Research lựa chọn cổ phiếu HDB khi đây là một trong những ngân hàng duy trì được chất lượng tài sản, nhưng vẫn đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với toàn ngành.