Biến động nhân sự cấp cao, Hòa Bình xin gia hạn công bố BCTC Quý 4/2022

HBC Hòa Bình Corp
06:30 - 20/01/2023
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Hòa Bình Corp – HoSE: HBC) ngày 19/1 đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM xin gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý 4.

Hòa Bình Corp cho biết, Điểm c khoản 3 điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý”.

Như vậy, thời hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2022 của HBC là ngày 30/1/2023, tuy nhiên lịch nghỉ Tết Nguyên đán sẽ kéo dài từ ngày 21/1/2023 đến 29/01/2023. Trong khi đó, đặc thù của công ty có nhiều công trình dài khắp cả nước và nghiệp vụ kế toán quý 4/2022 cần rà soát số liệu cho cả năm 2022, đồng thời phải hợp nhất số liệu báo cáo tài chính các công ty con/công ty liên kết nên cần nhiều thời gian để tổng hợp.

Bên cạnh đó, do những tác động bất lợi lên toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ những biến động bất thường về nhân sự cấp cao, nên công ty gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành báo cáo tài chính và công bố thông tin đúng thời hạn. HBC xin được gia hạn công bố báo cáo tài chính quý 4 chậm nhất là tới ngày 10/2/2023.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu hợp nhất của HBC đạt mức 10.904,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 63,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 44,65% và giảm 21% so với cùng kỳ 2021.

Tính tại thời điểm 30/9/2022, các khoản phải thu ngắn hạn của Hòa Bình là 13.355 tỷ đồng, trong đó 6.164 tỷ đồng là phải thu ngắn hạn khách hàng; 5.116 tỷ đồng phải thu theo tiến độ khách hàng hợp đồng xây dựng; 1.783 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khác.

Ở một diễn biến khác, vào ngày 17/1 vừa qua, Hòa Bình đã tiến hành mua lại 250 tỷ đồng trong số 500 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô HBCH2225001. Nguồn mua lại là từ hoạt động kinh doanh/các nguồn khác.

Lô trái phiếu có tổng mệnh giá 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 27/1/2022 với thời hạn 5 năm. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động kinh doanh xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Tài sản đảm bảo là cổ phiếu HBC và/hoặc tài sản hợp lệ khác theo yêu cầu bổ sung của đại lý quản lý tài sản đảm bảo.

Đọc tiếp