Bộ trưởng Công Thương: Điều chỉnh giá bán lẻ điện cần được tính toán kỹ lưỡng

EVN điện lực
11:43 - 15/02/2023
Bộ trưởng Bộ Công Thương: Điều chỉnh giá bán lẻ điện cần phải được tính toán kỹ lưỡng.
Bộ trưởng Bộ Công Thương: Điều chỉnh giá bán lẻ điện cần phải được tính toán kỹ lưỡng.
0:00 / 0:00
0:00
Về điều chỉnh giá bán lẻ điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo EVN cần phải tính toán, đánh giá, cân nhắc đầy đủ tác động đến lạm phát, đời sống người dân và điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ và đúng quy định hiện hành.

Sáng 15/2, tại trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã đồng chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo EVN về dự án đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện và lưới điện, tình hình cân đối tài chính của đơn vị này trong năm 2022 - 2023 và xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023.

Báo cáo tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trình bày về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh điện năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 của EVN, trong đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị đối với Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2023. Các kiến nghị đã được Uỷ ban và Bộ Công Thương lắng nghe, giải đáp.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao nỗ lực của EVN trong việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh EVN phải đối mặt với những thách thức, khó khăn chưa từng có và hết sức dị biệt trong thời gian qua xuất phát từ những mâu thuẫn địa chính trị trên thế giới, khủng khoảng năng lượng dẫn đến giá nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện tăng cao...

Đối các kiến nghị của EVN đối với Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có ý kiến chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với EVN triển khai các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về đầu tư xây dựng các dự án điện và thị trường điện, cơ chế bán điện.

Cụ thể, đối với công tác đầu tư xây dựng, giải quyết các kiến nghị liên quan đến cung cấp khí cho các dự án nhà máy nhiệt điện trong trung tâm điện lực Ô Môn, Dung Quất; thẩm định thiết kế kỹ thuật theo từng đợt đối với phần còn lại của dự án Quảng Trạch I; thẩm định báo cáo thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện tích năng Bác Ái; hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nhu cầu phụ tải và phương án cấp điện cho Côn Đảo; đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện.

Bộ trưởng Công Thương: Điều chỉnh giá bán lẻ điện cần được tính toán kỹ lưỡng ảnh 1

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng Chủ tịch Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã đồng chủ trì buổi làm việc với Lãnh đạo EVN.

Đối với việc xây dựng các phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2023, Bộ trưởng đã chỉ đạo EVN cần bám sát, tuân thủ quy trình thực hiện theo quy định tại Quyết định số 24 ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc điều chỉnh giá điện cần phải được tính toán, đánh giá, cân nhắc đầy đủ tác động đến lạm phát, đời sống người dân và điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ và đúng quy định.

Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng chỉ đạo EVN chủ động tham gia đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cơ chế giá điện, thị trường điện tại Luật Điện lực, cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA để đảm bảo giá điện phản ánh đầy đủ yếu tố thị trường, tạo môi trường bình đẳng giữa các bên trong hoạt động điện lực.

Về phía Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch Uỷ ban, ông Nguyễn Hoàng Anh đã có ý kiến chỉ đạo EVN triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư xây dựng các dự án điện như Ô Môn III, Trị An mở rộng và phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét về các giải pháp đảm bảo cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2022 trong đó có các nội dung liên quan đến đánh giá, xếp loại doanh nghiệp.

Tin liên quan

Đọc tiếp