Bộ Y tế đề xuất 315 loại thuốc thuộc danh mục áp dụng đàm phán giá

dược phẩm Đấu thầu
17:18 - 04/12/2023
Bộ Y tế đề xuất 315 loại thuốc thuộc danh mục áp dụng đàm phán giá
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy định quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phám giá.

Thông tư quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng và ban hành danh mục thuốc, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế được áp dụng hình thức đàm phán giá và quy định quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu áp dụng hình thức đàm phán giá.

Dự thảo Thông tư đã được Bộ Y tế công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế để nhận ý kiến góp ý từ các đơn vị, cá nhân trên cả nước.

Theo dự thảo Thông tư, danh mục thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá (danh mục) được xây dựng trên cơ sở các thuốc cần thiết cho nhu cầu sử dụng ở các cơ sở y tế mua từ nguồn vốn Nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế công lập.

Danh mục này được cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp tình hình thực tế và bảo đảm đáp ứng kịp thời thuốc phục vụ cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Thuốc được đưa vào Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá phải là thuốc, sinh phẩm tham chiếu thuộc danh mục thuốc biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và có tỷ trọng sử dụng lớn về giá trị hoặc số lượng tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Thuốc chỉ có một hoặc hai nhà sản xuất theo dạng bào chế, nhà sản xuất, riêng đối với vaccine cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng chỉ có một hoặc hai nhà sản xuất theo thành phần vaccine, công nghệ sản xuất vaccine.

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá gồm 315 loại, bao gồm 286 thuốc biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu; 15 thuốc điều trị HIV-AIDS có từ một đến hai nhà sản xuất; 1 thuốc điều trị lao có từ một đến hai nhà sản xuất; 13 vaccine cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Trong thời gian tối đa 2 năm, trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục được áp dụng hình thức đàm phán giá, Cục Quản lý Dược tổng hợp, lập danh mục thuốc cần cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ; xin ý kiến, tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và xin ý kiến Hội đồng tư vấn quốc gia về đấu thầu thuốc.

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của Hội đồng tư vấn quốc gia về đấu thầu thuốc, Cục Quản lý Dược trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư cập nhật danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá.

Tin liên quan

Đọc tiếp