Cao su Đà Nẵng chốt ngày đăng ký tham dự ĐHĐCĐ 2023

DRC Cao su
13:36 - 12/02/2023
Cao su Đà Nẵng chốt ngày đăng ký tham dự ĐHĐCĐ 2023
0:00 / 0:00
0:00
Theo thông báo từ CTCP Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC), doanh nghiệp sẽ tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào cuối tháng 4/2023 tại TP Đà Nẵng.

Ngày 20/3 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ 2023 của DRC.

Tại cuộc họp, các cổ đông sẽ thảo luận và thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023, báo cáo tài chính năm 2022, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023...

Đáng chú ý, tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, tạm ứng cổ tức năm 2023 cũng sẽ được xem xét và thông qua tại cuộc họp lần này.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của DRC đạt 4.898 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2021 và lợi nhuận trước thuế đạt 386 tỷ đồng, tăng 6%. So với kế hoạch năm 2022 đề ra trước đó, DRC đã vượt 11% kế hoạch về doanh thu và 21% kế hoạch về lợi nhuận.

Bước sang năm 2023, DRC đặt mục tiêu quý 1/2023 đạt 1.100 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế đạt 70 tỷ đồng, giảm lần lượt 14% và 12% so với thực hiện quý 1/2022.

Về tình hình xây dựng, sản xuất, mới đây Cao su Đà Nẵng đã thông báo chấp thuận việc huy động vốn tại các tổ chức tín dụng, quỹ tài chính để thực hiện dự án nâng công suất nhà máy sản xuất lốp xe tải radial với tối đa vốn vay là 597,7 tỷ đồng.

Dự án mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial do DRC làm chủ đầu tư sẽ được thực hiện huy động vốn theo hình thức thế chấp tài sản hình thành từ dự án này và các tài sản hợp lý khác. Việc sử dụng các tài sản hợp lý khác làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại các tổ chức tín dụng, quỹ tài chính thực hiện theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Trước đó, dự án đã được HĐQT của doanh nghiệp phê duyệt vào đầu tháng 1/2022 với mục đích mở rộng sản xuất, tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đây là dự án đầu tư xây dựng công trình hóa chất nhóm B nằm trong kế hoạch đầu tư 5 năm (2021-2025) của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp quản lý.

Dự án có tổng mức đầu tư là 916 tỷ đồng và tổng diện tích đất là 109.632 m2. Nguồn vốn thực hiện cho dự án này bao gồm 2 nguồn: vốn tự có của doanh nghiệp với 318,3 tỷ đồng; vốn vay 597,7 tỷ đồng.

Ngày 10/6 vừa qua, DRC đã thực hiện lễ khởi công dự án. Sau khi hoàn thành, công suất hoạt động của nhà máy sẽ đạt 1 triệu lốp/năm.

Trên sàn chứng khoán, chốt phiên 10/2, giá cổ phiếu DRC ở mức 21.900 đồng/cp, tăng 31% so với đáy ngắn hạn phiên 15/11/2022 và giảm 39% so với đỉnh lịch sử 36.020 đồng/cp phiên 18/4/2022.

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) tiền thân là một xưởng đắp vỏ xe ô tô thành lập năm 1975. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất lốp ô tô, xe máy, xe đạp. Năm 2005 công ty chính thức cổ phần hóa. Năm 2006 chính thức niêm yết và giao dịch trên sàn HoSE.

Đọc tiếp