qc-phu-my

Chí phí tăng cao phân hóa lợi nhuận ngành bảo hiểm

2022 là một năm không quá lạc quan với các doanh nghiệp bảo hiểm, khi doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng không mạnh, trong khi các loại chi phí tăng cao đã kéo lùi lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp trong ngành này.

Chí phí tăng cao phân hóa lợi nhuận ngành bảo hiểm

Chi phí kinh doanh kéo lùi lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp lớn

Là doanh nghiệp dẫn đầu ngành bảo hiểm phi nhân thọ, Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm năm 2022 đạt 42.740 tỷ đồng, tăng gần 7%. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 9.923 tỷ đồng, tăng 11%.

Tuy nhiên, do mức tăng của các loại chi phí đều lớn hơn doanh thu, với tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 40.596 tỷ đồng, tăng 12%, chi phí tài chính tăng 74% lên 1.842 tỷ đồng. Do đó, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 1.988 tỷ đồng và 1.604 tỷ đồng, giảm lần lượt hơn 17% và 20% so với năm 2021 nhưng vẫn hoàn thành kế hoạch đề ra.

Dù vẫn hoàn thành kế hoạch năm, Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Bảo hiểm BIDV, HoSE: BIC) vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế và sau thuế giảm lần lượt 22% và 20% so với năm trước, đạt 393 tỷ đồng và 321 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2022 doanh thu phí bảo hiểm của Bảo hiểm BIDV đạt 3.618 tỷ đồng, tăng 24% so với kết quả của năm 2021. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 2.082 tỷ đồng, tăng 39%

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 395 tỷ đồng, tăng 14%. Chi phí hoạt động tài chính đạt 38 tỷ đồng, tăng tới 58%. Tính đến hết năm 2022, với với chỉ tiêu doanh thu phí bảo hiểm là 3.410 tỷ đồng và 385 tỷ lợi nhuận trước thuế hợp nhất, Bảo hiểm BIDV đã vượt 6% kế hoạch doanh thu và 2% kế hoạch lợi nhuận.

Đối với Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, HoSE: PGI), doanh thu phí bảo hiểm gốc của PJICO đạt 3.772 tỷ đồng, tăng hơn 13%. Doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 81 tỷ đồng, tăng gần 7%, tương đương 5 tỷ đồng.

Nhưng do phải gánh chịu mức tăng mạnh của các loại chi phí, với tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 2.400 tỷ đồng, tăng 7%, chi phí hoạt động tài chính đạt 21 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần năm 2021, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 11% lên 484 tỷ đồng.

Vì vậy, đến hết năm 2022 lợi nhuận trước thuế và sau thuế của PGI đạt lần lượt hơn 253 tỷ đồng và gần 204 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, PJICO đã vượt 2,5% kế hoạch doanh thu phí bảo hiểm gốc và vượt 3 tỷ đồng so với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối thiểu.

CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC - Agriculture Bank Insurance Joint Stock Corporation, UpCOM: ABI), năm 2022. doanh thu phí bảo hiểm của ABIC đạt 2.044 tỷ đồng, tăng 9%. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 1.323 tỷ đồng, tăng 19%.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 132 tỷ đồng, tăng hơn 7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tài chính đạt 28 triệu đồng, giảm nhẹ 4 triệu đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 2% xuống còn 459 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2022 lợi nhuận trước thuế và sau thuế của ABI đạt lần lượt gần 277 tỷ đồng và 222 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do mức tăng lớn của tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Năm 2022, ABIC đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm tăng trưởng tối thiểu 8% so với thực hiện năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt trên 310 tỷ đồng. Như vậy, ABIC đã hoàn thành mục tiêu tăng trưởng doanh thu. Tuy nhiên, công ty vẫn còn hụt hơi với mục tiêu lợi nhuận khi mới hoàn thành 89% kế hoạch.

Về Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC, HoSE: MIG), doanh thu phí bảo hiểm gốc của công ty đạt 5.204 tỷ đồng, tăng hơn 32%. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 3.194 tỷ đồng, tăng 48%.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 194 tỷ đồng, giảm 23%. Chi phí hoạt động tài chính đạt 33 tỷ đồng, tăng tới 57%. Tính đến hết năm 2022 lợi nhuận trước thuế và sau thuế của MIC đạt hơn 200 tỷ đồng và 159 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, Bảo hiểm Quân đội mới chỉ hoàn thành được mục tiêu tăng trưởng doanh thu (mục tiêu tăng trưởng 40% so với năm 2021).

Doanh thu tăng trưởng mạnh, một số doanh nghiệp lội ngược dòng

Là doanh nghiệp có thị phần nằm trong top đầu ngành bảo hiểm, năm 2022, Tổng CTCP Bảo Minh (HoSE: BMI) ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.496 tỷ đồng, tăng 19% so với kết quả của năm 2021. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 311 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 314 tỷ đồng của năm 2021.

Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 4.206 tỷ đồng, tăng 18%. Chi phí hoạt động tài chính tăng 67% lên 127 tỷ đồng. Sau khi giảm trừ các loại chi phí, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Bảo hiểm Bảo Minh đạt lần lượt 343 tỷ đồng và gần 293 tỷ đồng, tăng 12% và 15% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Bảo Minh đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 340 tỷ đồng, Như vậy, đến hết năm, Bảo Minh mới hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu và 79% kế hoạch lợi nhuận.

Ghi nhận doanh thu thuộc top đầu ngành bảo hiểm, CTCP Bảo hiểm PVI (HNX: PVI) ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 13.383 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với kết quả của năm 2021. Giá vốn hàng bán đạt hơn 5.440 tỷ đồng, tăng 39%.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 935 tỷ đồng, tăng 9%. Chi phí hoạt động tài chính đạt 232 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần cùng kỳ. Dù chi phí vẫn tăng mạnh, nhưng nhờ mức tăng trưởng doanh thu cao nên đến hết năm 2022 lợi nhuận trước thuế và sau thuế của PVI vẫn đạt lần lượt hơn 1.109 tỷ đồng và 877 tỷ đồng, tăng nhẹ 8 tỷ đồng và gần 7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, Bảo hiểm PVI đã vượt 26% kế hoạch doanh thu (kế hoạch 10.622 tỷ đồng) và vượt 79% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (kế hoạch 618 tỷ đồng).

Cùng chiều tăng còn có Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (UPCoM: BLI), năm 2022 doanh thu phí bảo hiểm của công ty đạt 1.588 tỷ đồng, tăng 8% so với kết quả của năm 2021. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 940 tỷ đồng, tăng 17%. Lợi nhuận gộp của Tổng công ty đạt 237 tỷ đồng, giảm 18%.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 151 tỷ đồng, tăng 45%. Chi phí hoạt động tài chính đạt 14 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần năm 2021. Tính đến hết năm 2022 lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Bảo hiểm Bảo Long đạt lần lượt hơn 110 tỷ đồng và 88 tỷ đồng, tăng lần lượt 6% và 5% so với năm trước.

Như vậy, năm 2022, Bảo hiểm Bảo Long mới hoàn thành 93% kế hoạch doanh thu (mục tiêu 1.700 tỷ đồng) và vượt 39% kế hoạch lợi nhuận (mục tiêu 78,9 tỷ đồng).

Riêng với lĩnh vực tái bảo hiểm, Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia VIệt Nam (Vinare, HNX: VNR) ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm năm 2022 đạt 2.316 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với kết quả của năm 2021, tương đương giảm hơn 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức lợi nhuận gộp của Tổng công ty vẫn tăng tới 82% so với năm 2021 nhờ tiết giảm được 13% khoản chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm (đạt 1.277 tỷ đồng).

Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 347 tỷ đồng, giảm gần 11%. Chi phí hoạt động tài chính đạt 56 tỷ đồng, chỉ bằng 53% chi phí của năm 2021. Nhờ mức giảm của các khoản chi phí, đến hết năm 2022 lợi nhuận trước thuế và sau thuế của VNR vẫn đạt lần lượt gần 463 tỷ đồng và 378 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Vinare đặt mục tiêu tổng doanh thu trên 3.000 tỷ, lợi nhuận trước thuế ở mức 434,7 tỷ đồng. Như vậy, Tổng công ty mới hoàn thành 77% kế hoạch tổng doanh thu nhưng đã vượt 6,5% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Năm 2023 kỳ vọng lãi suất cao cứu cánh lợi nhuận đầu tư của các công ty bảo hiểm

Trong báo cáo hồi đầu tháng 1/2023, SSI Research đánh giá môi trường lãi suất cao có thể làm giảm mức độ hấp dẫn của các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.

Tại thị trường bảo hiểm còn khá non trẻ như Việt Nam, hầu hết các cá nhân vẫn xem bảo hiểm như một kênh đầu tư khác hơn là một phương thức bảo vệ. Đây là lý do tại sao các công ty bảo hiểm tập trung vào việc bán các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị.

Do đó, đối với năm 2023, SSI Research cho rằng, tăng trưởng doanh thu phí ở mức ổn định, tuy nhiên lợi nhuận thuần hoạt động bảo hiểm phi nhân thọ không khả quan trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, dự báo tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm sẽ thấp hơn kết quả năm 2022, ở mức 10~12%.

Ngoài ra, trong môi trường lãi suất cao, SSI Research cũng kỳ vọng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư sẽ đủ để bù đắp phần giảm sút của lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, giúp các công ty bảo hiểm phi nhân thọ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận hai con số vào năm 2023.

ACB lãi hơn 5.600 tỷ đồng trong quý 2, tỷ lệ nợ xấu nhích lên 1,5%

ACB lãi hơn 5.600 tỷ đồng trong quý 2, tỷ lệ nợ xấu nhích lên 1,5%

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB, mã: ACB) vừa có báo cáo tài chính quý 2/2024 công bố mức lợi nhuận trong kỳ gần 5.600 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) và là mức lợi nhuận theo quý cao nhất từ trước tới nay của ngân hàng này.
Bán bớt dự án cho đối tác Nhật Bản, Nam Long có lãi trở lại

Bán bớt dự án cho đối tác Nhật Bản, Nam Long có lãi trở lại

Thương vụ chuyển nhượng 25% vốn tại dự án Đại Phước cho đối tác Nhật Bản thu về cho Nam Long 231 tỷ đồng lợi nhuận, góp phần giúp công ty này báo lãi quý 2/2024 dù doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ.
BaoViet Bank cắt giảm 35% dự phòng rủi ro, níu lợi nhuận đi ngang

BaoViet Bank cắt giảm 35% dự phòng rủi ro, níu lợi nhuận đi ngang

Sau khi cắt giảm 35% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, về mức 209 tỷ đồng, BaoViet Bank ghi nhận kết quả kinh doanh đi ngang so với cùng kỳ, với lợi nhuận trước thuế đạt 17,5 tỷ đồng.
Những mã cổ phiếu đầu tư 'ưa thích' của các công ty chứng khoán

Những mã cổ phiếu đầu tư 'ưa thích' của các công ty chứng khoán

SSI và VNDirect - hai công ty chứng khoán đầu ngành cùng ưa thích một cổ phiếu ngân hàng, trong khi SHS đang thắng lớn với một cổ phiếu bán lẻ.
Dược liệu Trung ương 2: Lợi nhuận đi lùi do chi phí tăng cao

Dược liệu Trung ương 2: Lợi nhuận đi lùi do chi phí tăng cao

Quý 2/2024, lợi nhuận trước thuế của CTCP Dược liệu Trung ương 2 giảm mạnh 73% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 45,7 tỷ đồng xuống còn 12,3 tỷ đồng.
Lợi nhuận Hóa chất Đức Giang phục hồi sau ba quý trượt dốc

Lợi nhuận Hóa chất Đức Giang phục hồi sau ba quý trượt dốc

Nhờ doanh thu bán hàng tăng trưởng, lợi nhuận của Hóa chất Đức Giang trong quý 2/2024 đã có sự cải thiện so với ba quý liền trước.
Navico mới hoàn thành 14% kế hoạch lợi nhuận năm

Navico mới hoàn thành 14% kế hoạch lợi nhuận năm

Báo cáo tài chính hợp nhất công bố ngày 22/7 của CTCP Nam Việt (Navico, HoSE: ANV) cho thấy những kết quả khả quan, doanh nghiệp thu về 1.193 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý 2/2024, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.
Savimex lấy lại đà tăng trưởng lợi nhuận sau nhiều quý sụt giảm

Savimex lấy lại đà tăng trưởng lợi nhuận sau nhiều quý sụt giảm

Nhờ hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính từ cổ phiếu TCM, tình hình kinh doanh trong quý 2/2024 của Savimex đã có kết quả khả quan hơn với tăng trưởng lợi nhuận cao gần 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Vincom Retail tiếp tục báo lãi hơn nghìn tỷ đồng trong quý 2/2024

Vincom Retail tiếp tục báo lãi hơn nghìn tỷ đồng trong quý 2/2024

Ngày 22/7, CTCP Vincom Retail (HoSE: VRE) công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 với lợi nhuận sau thuế 1.021 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Đây cũng là quý thứ 6 liên tiếp doanh nghiệp này báo lãi trên nghìn tỷ đồng.
Tăng mạnh chi phí dự phòng, Techcombank vẫn lãi lớn trong nửa đầu năm

Tăng mạnh chi phí dự phòng, Techcombank vẫn lãi lớn trong nửa đầu năm

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, mã: TCB) ngày 22/7 công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2/2024 với nhiều hạng mục kinh doanh cốt lõi tăng trưởng tích cực.
Thu nhập khác tăng đột biến, Cao su Sao Vàng lãi ròng quý 2 cao gấp 18 lần

Thu nhập khác tăng đột biến, Cao su Sao Vàng lãi ròng quý 2 cao gấp 18 lần

Theo báo cáo tài chính tổng hợp của CTCP Cao su Sao Vàng (HoSE: SRC), doanh nghiệp thu về 328 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý 2/2024, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước (YoY).
Tổng tài sản tăng gần 3 lần, Chứng khoán HD thắng lớn quý 2/2024

Tổng tài sản tăng gần 3 lần, Chứng khoán HD thắng lớn quý 2/2024

HDS báo lãi sau thuế quý 2/2024 tăng 55% lên 146,5 tỷ đồng, trong bối cảnh công ty đẩy mạnh vay nợ tài chính lên 3.000 tỷ đồng.
Một doanh nghiệp bất động sản báo lợi nhuận quý 2 tăng gấp 223 lần

Một doanh nghiệp bất động sản báo lợi nhuận quý 2 tăng gấp 223 lần

Nhờ hoạt động kinh doanh bất động sản khởi sắc, công ty này đã hoàn thành 82% mục tiêu lợi nhuận năm 2024 sau 6 tháng.
Tồn kho của Sao Ta tăng hơn 60% trong nửa đầu năm 2024

Tồn kho của Sao Ta tăng hơn 60% trong nửa đầu năm 2024

Hàng tồn kho của Sao Ta (FMC) trong nửa đầu năm 2024 tăng thêm 482 tỷ đồng, từ 712 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2024 lên 1.194 tỷ đồng tại ngày 30/6.
Tiết giảm chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm, MIG báo lãi quý 2 đạt 80,2 tỷ đồng

Tiết giảm chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm, MIG báo lãi quý 2 đạt 80,2 tỷ đồng

Bảo hiểm Quân đội ghi nhận kết quả doanh thu quý 2/2024 không nhiều khởi sắc khi doanh thu thuần giảm và doanh thu phí bảo hiểm gốc đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái.
Sự phục hồi doanh thu của Vĩnh Hoàn tại các thị trường trong tháng 6

Sự phục hồi doanh thu của Vĩnh Hoàn tại các thị trường trong tháng 6

Vĩnh Hoàn có tháng thứ hai trong năm 2024 ghi nhận đà tăng trưởng doanh thu vượt trội tại tất cả các thị trường.
Lợi nhuận ngành chứng khoán: Loạt công ty 'đuối sức' vì tự doanh

Lợi nhuận ngành chứng khoán: Loạt công ty 'đuối sức' vì tự doanh

Sau quý 1/2024 rực rỡ, ngành chứng khoán trong quý 2 ghi nhận bức tranh trái chiều về kết quả kinh doanh. Một số công ty vẫn báo lãi tăng bằng lần, ngược lại đã có những cái tên “đuối sức”.
VNDirect: Lợi nhuận quý 2/2024 giảm mạnh, lãi hơn 30% với HSG

VNDirect: Lợi nhuận quý 2/2024 giảm mạnh, lãi hơn 30% với HSG

Do hoạt động tự doanh kém hiệu quả nên lợi nhuận sau thuế của VNDirect sụt giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm mạnh so với hai quý liền trước.
Nhu cầu thị trường sợi vẫn yếu, lợi nhuận tại Sợi Thế Kỷ 'lao dốc'

Nhu cầu thị trường sợi vẫn yếu, lợi nhuận tại Sợi Thế Kỷ 'lao dốc'

Sợi Thế Kỷ vừa trải qua một kỳ kinh doanh ảm đạm khi cả doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm do nhu cầu thị trường sợi vẫn chưa thể hồi phục.
Lỗ tự doanh, Vietinbank Securities báo lãi giảm hơn 70% so với cùng kỳ

Lỗ tự doanh, Vietinbank Securities báo lãi giảm hơn 70% so với cùng kỳ

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank Securities - HOSE: CTS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2024, ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 273,7 tỷ đồng, giảm 27,7% so với cùng kỳ năm trước.
Tiếp đà tăng trưởng, tổng tài sản của PGBank tiệm cận ngưỡng 60.000 tỷ đồng

Tiếp đà tăng trưởng, tổng tài sản của PGBank tiệm cận ngưỡng 60.000 tỷ đồng

Sau khi báo lỗ quý 4/2023, tình hình kinh doanh của PGBank được cải thiện đáng kể trong nửa đầu năm 2024, hoàn thành tương ứng gần 50% kế hoạch lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 vừa qua.
SHS thắng lớn mảng tự doanh, vẫn đang ôm 'trái ngọt' FRT

SHS thắng lớn mảng tự doanh, vẫn đang ôm 'trái ngọt' FRT

Trong quý 2/2024, SHS lãi thuần hơn 300 tỷ đồng từ mảng tự doanh, qua đó giúp lợi nhuận sau thuế gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái.
Phát Đạt báo lãi gấp 6 lần doanh thu

Phát Đạt báo lãi gấp 6 lần doanh thu

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024, ghi nhận doanh thu thuần đạt 8,3 tỷ đồng, tuy cao gấp 3,4 lần quý 2/2023, vẫn thấp hơn nhiều con số 162,2 tỷ đồng của quý 1/2024.
Casumia báo lãi quý 2 tăng vọt 72%

Casumia báo lãi quý 2 tăng vọt 72%

Ngày 19/7, theo báo cáo tài chính của CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina - HoSE: CSM) công bố, doanh thu thuần quý 2/2024 của doanh nghiệp đạt 1.265 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước (YoY) nhưng lợi nhuận gộp lại tăng tới 61%.
Tổng tài sản Vingroup vượt ngưỡng 700.000 tỷ đồng

Tổng tài sản Vingroup vượt ngưỡng 700.000 tỷ đồng

Ngày 19/7, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 684 tỷ đồng, tăng 71% so với quý 2/2023.
Dệt may TCM hoàn thành 85% kế hoạch lợi nhuận, sẵn đơn hàng cho nửa cuối năm

Dệt may TCM hoàn thành 85% kế hoạch lợi nhuận, sẵn đơn hàng cho nửa cuối năm

Nửa đầu năm 2024, tình hình kinh doanh tại Dệt may TCM có nhiều khởi sắc khi cả doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng. Tình hình đơn hàng cũng khả quan khi đã đạt được 86% kế hoạch doanh thu tới quý 4/2024.
6 tháng đầu năm 2024, BSR sản xuất 2,85 triệu tấn sản phẩm

6 tháng đầu năm 2024, BSR sản xuất 2,85 triệu tấn sản phẩm

Kết quả đó đã giúp CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) thu về 55.300 tỷ đồng, đạt 139% so với kế hoạch đề ra trong nửa đầu năm 2024.
Chứng khoán BSC báo lãi 'đi lùi', chốt lời cổ phiếu FPT và MWG

Chứng khoán BSC báo lãi 'đi lùi', chốt lời cổ phiếu FPT và MWG

Do mảng tự doanh kém hiệu quả nên Chứng khoán BIDV ghi nhận lợi nhuận quý 2/2024 sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.
Vinhomes ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong quý 2/2024

Vinhomes ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong quý 2/2024

Ngày 18/7, CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) công bố báo cáo tài chính quý 2 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 10.608 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ nhờ giao dịch bán lô lớn tại dự án Vinhomes Royal Island và một số dự án hiện hữu.
SSI có quý lãi cao thứ hai lịch sử, mua mạnh một cổ phiếu ngân hàng

SSI có quý lãi cao thứ hai lịch sử, mua mạnh một cổ phiếu ngân hàng

Nhờ doanh thu môi giới và lãi từ cho vay tăng mạnh, SSI mang về hơn 800 tỷ đồng tiền lãi trong quý 2/2024, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2023.
Tăng mục tiêu xuất khẩu, chi phí trả trước của DRC cao gấp 9,3 lần trong 6 tháng

Tăng mục tiêu xuất khẩu, chi phí trả trước của DRC cao gấp 9,3 lần trong 6 tháng

Theo báo cáo tài chính của CTCP Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC), quý 2/2024 doanh nghiệp thu về 1.364 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.
TCBS báo lãi quý 2 hơn 1.600 tỷ đồng, cho vay margin gần chạm mốc tỷ USD

TCBS báo lãi quý 2 hơn 1.600 tỷ đồng, cho vay margin gần chạm mốc tỷ USD

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) ngày 18/7 công bố kết quả kinh doanh quý 2/2024 với tổng doanh thu hoạt động đạt 1.735 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước.
Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có lãi trở lại sau quý lỗ kỷ lục

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 có lãi trở lại sau quý lỗ kỷ lục

Doanh thu trở lại giúp NT2 có lãi 122 tỷ đồng, trước đó công ty ghi nhận lỗ kỷ lục trong quý 1 do sản lượng điện sụt giảm.
Chứng khoán APEC báo lãi quý thứ 2 liên tiếp

Chứng khoán APEC báo lãi quý thứ 2 liên tiếp

Chứng khoán APEC báo lãi sau thuế quý 2 hơn 27 tỷ đồng, hạ khoản lỗ lũy kế tại cuối quý 2/2024 xuống còn 30,2 tỷ đồng.
Cập nhật lợi nhuận quý 2/2024: Những cái tên tăng trưởng hàng chục lần

Cập nhật lợi nhuận quý 2/2024: Những cái tên tăng trưởng hàng chục lần

Hàng loạt doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2024 với một số ghi nhận lợi nhuận đột biến như Xây dựng Hoà Bình, Vosco, DAP Vinachem...
Xây dựng Hoà Bình lãi kỷ lục nhờ bán tài sản

Xây dựng Hoà Bình lãi kỷ lục nhờ bán tài sản

Mặc dù doanh thu sụt giảm và biên lợi nhuận thu hẹp nhưng Xây dựng Hoà Bình vẫn báo lãi đột biến nhờ khoản thu nhập từ thanh lý tài sản và hoàn nhập dự phòng nợ khó đòi.
Xem thêm