Chứng khoán BSC báo lãi năm 2023 tăng gấp 3,6 lần

BSC CHỨNG KHOÁN
01:21 - 20/01/2024
Chứng khoán BSC báo lãi năm 2023 tăng gấp 3,6 lần
0:00 / 0:00
0:00
Chứng khoán BSC ghi nhận doanh thu năm 2023 tăng 16% lên 1.259 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng lên mức 509 tỷ đồng, gấp 3,6 lần năm 2022.

CTCP Chứng khoán BIDV (BSC, HoSE: BSI) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 269 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt gần 121 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ quý 4/2023. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 51,4 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 21,3 tỷ đồng, gần như đi ngang so với quý 4/2022.

Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 5% xuống còn 68,1 tỷ đồng. Doanh thu từ nghiệp vụ lưu ký chứng khoán cũng giảm 6% về còn 2,9 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu hoạt động tư vấn tài chính tăng gấp 17 lần so với cùng kỳ, đạt 4,9 tỷ đồng.

Trong quý 4/2023, chi phí hoạt động của BSC đạt 99,6 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 1,7 lần. Lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL ghi nhận 27 tỷ đồng, giảm 73% so với quý 4/2022.

Theo đó, công ty BSC báo lãi sau thuế quý 4/2023 hơn 64 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần cùng kỳ.

Lũy kế năm 2023, doanh thu BSC tăng 16% so với năm 2022 lên 1.259 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng lên mức 509 tỷ đồng, gấp 3,6 lần năm 2022. Năm 2023, BSC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 565 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, công ty mới thực hiện 90% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của BSC tăng đến 8.326 tỷ đồng, tăng 49% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm chủ yếu đến 8.239 tỷ đồng. Nợ phải trả BSC tăng gấp 3 lần so với cuối năm 2022 lên mức 3.641 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cũng đạt 4.684 tỷ đồng.

Giá trị đầu tư tài sản FVTPL đạt 1.780 tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2022. Công ty đã tăng 4,7 lần chứng chỉ tiền gửi lên 980 tỷ đồng và 46% trái phiếu niêm yết lên 310 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công ty giảm mạnh giá trị cổ phiếu niêm yết từ 172 tỷ xuống 17 tỷ. Trong đó, một số khoản đầu tư cổ phiếu chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ như NAF, PNJ.

Trên sàn HoSE, cổ phiếu BSI kết phiên 19/1 tại 51.200 đồng/cổ phiếu, tăng 10% trong một tuần qua. Theo đó, vốn hóa của doanh nghiệp chứng khoán này trên thị trường đạt khoảng 10.382 tỷ đồng.

Đọc tiếp

Bảo hiểm BIDV dự kiến ĐHĐCĐ vào đầu tháng 4

Bảo hiểm BIDV dự kiến ĐHĐCĐ vào đầu tháng 4

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BIDV (HoSE: BIC) vừa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, theo đó ngày chốt danh sách cổ đông là 8/3, ngày tổ chức là 4/4, theo quyết định thống nhất giữa 2 cổ đông lớn là BIDV và Fairfax.