qc-phu-my

Chương trình phục hồi KT-XH: Chú trọng hỗ trợ dòng tiền cho DN, an sinh xã hội cho người dân

Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương, mục tiêu ưu tiên của Chương trình phục hồi KT-XH là khôi phục nhanh chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, hướng tới tiết giảm chi phí, hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho người dân.

Chương trình phục hồi KT-XH: Chú trọng hỗ trợ dòng tiền cho DN, an sinh xã hội cho người dân

Sáng 6/12, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức phiên toàn thể của Diễn đàn cấp cao và Triển lãm thực tế ảo về Công nghiệp 4.0.

Trong khuôn khổ phiên toàn thể, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) Trần Quốc Phương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng, triển khai chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội với phạm vi, quy mô đủ lớn để nền kinh tế sớm phục hồi và tăng trưởng trở lại như trước khi có dịch.

Xây dựng, triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để tránh "lỡ nhịp" xu hướng toàn cầu

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xác định về tầm nhìn và định hướng phát triển: đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 cũng đặt mục tiêu tương tự, ngoài ra phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 khoảng 6,5 - 7%/năm, đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700-5.000 USD/ người/ năm, đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 7.500 USD/ người/ năm.

Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trong thời gian qua đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế xã hội cả trong ngắn hạn, trung và dài hạn, thậm chí nguy cơ tác động đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, các kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm.

Trong bối cảnh đó, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, duy trì và ổn định đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương, tính riêng năm 2021, tổng số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ước tính khoảng 138 nghìn tỷ đồng. Trong đó số tiền miễn giảm khoảng 23 nghìn tỷ đồng, gia hạn khoảng 115 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra là các hỗ trợ liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, bảo đảm vốn vay và thanh khoản cho nền kinh tế, cắt giảm lãi suất cho vay…

Ảnh tác giả

“Mặc dù chính sách hỗ trợ được đánh giá kịp thời, có nhiều ý nghĩa nhưng chưa đủ phạm vi, quy mô để nền kinh tế sớm phục hồi và tăng trưởng trở lại như trước khi có dịch. Nếu không sớm xây dựng và triển khai khung chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam có nguy cơ lỡ nhịp với xu hướng phục hồi của kinh tế toàn cầu”.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương

Cũng theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Nghị quyết 128/NQ-CP về quy định “thích ứng tạm thời, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đã phát huy tác động tích cực đến nền kinh tế trên nhiều ngành, lĩnh vực. Dựa trên cơ sở đó, bám sát quan điểm của Đảng và Quốc hội và ý kiến thảo luận tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, Bộ KH&ĐT hiện đang tham vấn xây dựng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gắn với chiến lược phòng, chống dịch COVID-19.

Chính sách hỗ trợ phải hiệu quả, kịp thời, bảo đảm công khai, minh bạch

Trong khuôn khổ phiên cấp cao của Diễn đàn công nghệ 4.0 sáng 6/12, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đưa ra 5 nguyên tắc chính trong xây dựng chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 2022-2023.

Đầu tiên, chính sách hỗ trợ phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn, điều hành linh hoạt, phối hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Đồng thời, bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu của các kế hoạch 5 năm và hàng năm.

Bên cạnh đó, chính sách phải có quy mô, nguồn lực đủ lớn, xác định đối tượng hỗ trợ, thời gian, lộ trình, thời hạn thực hiện phù hợp, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Quan trọng không kém, chính sách hỗ trợ phải khả thi, kịp thời, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, một số chính sách có tác động trong trung và dài hạn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tính tự chủ, hỗ trợ cơ cấu lại nền kinh tế.

Cuối cùng, chính sách hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, góp phần khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện.

5 nhóm giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội

Dựa trên quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu của các kế hoạch 5 năm và hàng năm, Bộ KH&ĐT đề ra 5 nhóm giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội trọng tâm.

Nhóm giải pháp đầu tiên liên quan đến thực hiện lộ trình mở cửa nền kinh tế gắn với phòng, chống dịch.

Trong đó, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc triển khai hiệu quả Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 tạo thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh, tiết giảm chi phí.

Bộ KH&ĐT đề xuất thí điểm và thực hiện lộ trình mở cửa phù hợp đối với du lịch, vận tải hàng không, các dịch vụ giải trí, văn hóa, nghệ thuật, gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh. Song song, hướng tới thực hiện thống nhất các quy định về đi lại, di chuyển của lao động, về lưu thông hàng hóa, dịch vụ và bảo đảm sản xuất an toàn. Đồng thời, chú trọng thúc đẩy xã hội hóa, bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống dịch, ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng, hiện đại hóa ngành y tế.

Nhóm giải pháp quan trọng tiếp theo liên quan đến an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm. Trong nhóm này, Bộ KH&ĐT nhấn mạnh một số giải pháp khả thi cụ thể như hỗ trợ chi phí thuê nhà cho người lao động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, xem xét cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để hỗ trợ giải quyết việc làm, hỗ trợ học sinh, sinh viên, cho vay mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; các hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại người lao động... Ngoài ra, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, trên các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, lao động, người có công.

Nhóm giải pháp thứ ba cực kỳ quan trọng liên quan đến hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Đáng chú ý, trong nhóm giải pháp này, Bộ KH&ĐT đề xuất tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động của các ngân hàng thương mại để có dư địa giảm mặt bằng lãi suất cho vay, nhất là trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, các chính sách cơ cấu lại nợ, tiếp tục điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp, tiếp tục cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ, hỗ trợ lãi suất cho vay hợp lý trong một số ngành, lĩnh vực.

Đề xuất này thống nhất với quan điểm của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian qua về việc tiếp tục đảm bảo thanh khoản cho nền kinh tế, trong điều kiện cho phép tiếp tục ổn định mặt bằng lãi suất, theo khẳng định của Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 hôm 5/12.

Nhóm giải pháp thứ tư do Bộ KH&ĐT đề xuất liên quan đến phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Trong đó nhấn mạnh việc tập trung vốn cho các dự án quan trọng, cấp thiết, có sức lan tỏa lớn, tác động nhanh đến phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng, địa bàn động lực tăng trưởng; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm và tính đến khả năng hấp thụ vốn.

Nhóm giải pháp cuối cùng không kém phần quan trọng là hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nội dung trọng tâm trong nhóm giải pháp này là đề xuất liên quan đến tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong đầu tư công, quản lý tài sản nhà nước, song song điều chỉnh linh hoạt các công cụ chính sách vĩ mô để kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và các cân đối về thương mại, đầu tư, ngân sách Nhà nước, kiểm soát bội chi, nợ công trong ngưỡng an toàn, có giải pháp xử lý nợ xấu phù hợp.

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT đề xuất đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường xử lý trên nền tảng trực tuyến; phát triển bền vững các thị trường khoa học công nghệ, lao động, bất động sản; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm về năng lượng, hạ tầng lưới điện truyền tải, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng...

Nhóm 5 giải pháp này kỳ vọng sẽ thúc đẩy tính hiệu quả của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, hướng tới 3 mục tiêu chính mà Bộ KH&ĐT đề ra.

Trong đó, mục tiêu ưu tiên là khôi phục nhanh các chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động và thúc đẩy các động lực tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 khoảng 6,5% - 7%/ năm, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn trong trung và dài hạn.

Bên cạnh đó, hướng tới phục hồi, phát triển nhanh sản xuất kinh doanh, hướng tới tiết giảm chi phí, hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho người dân trên cơ sở thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Cuối cùng, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, người lao động, nhất là người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 27/11, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo 318/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT tiếp tục hoàn thiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, báo cáo Chính phủ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30/11.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nhận định cần có gói hỗ trợ quy mô đủ lớn, thời gian thực hiện phù hợp, hỗ trợ cho cả phía cung và cầu, phối hợp linh hoạt chính sách tiền tệ và tài khóa, phải tập trung vào các chính sách có hiệu quả nhanh chóng kịp thời nhưng đồng thời phải lường trước các tác động dài hạn, song song phải xây dựng cơ chế thực hiện khả thi, hiệu quả, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm và xem xét khả năng hấp thụ, vay trả của nền kinh tế. Dự tính thời gian thực hiện hỗ trợ trong 2 năm (2022 - 2023).

Vinatex muốn tiếp tục thoái toàn bộ vốn một công ty may

Vinatex muốn tiếp tục thoái toàn bộ vốn một công ty may

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) chuẩn bị bán 100% vốn góp tại CTCP May Bình Minh, công ty dệt may thứ 8 mà "ông lớn" Vinatex có quyết định thoái toàn bộ vốn.
Dragon Capital hạ sở hữu tại Nam Long xuống dưới 7%

Dragon Capital hạ sở hữu tại Nam Long xuống dưới 7%

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM vừa công bố giao dịch cổ phiếu NLG của nhóm quỹ ngoại Dragon Capital.
Chứng khoán APG hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2

Chứng khoán APG hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 2

CTCP Chứng khoán APG (HOSE: APG) vừa công bố thông báo hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024.
Nóng cuộc đua giành vị trí 'ngôi vương' về vốn của các công ty chứng khoán

Nóng cuộc đua giành vị trí 'ngôi vương' về vốn của các công ty chứng khoán

Ở top đầu, SSI và VNDirect luôn ganh đua việc giữ “ngôi vương” về vốn điều lệ trong nhiều năm, trong khi ở nhóm sau, SHS cũng đang nuôi tham vọng vươn lên.
Triển vọng doanh nghiệp thuỷ điện sau giai đoạn 'khô héo'

Triển vọng doanh nghiệp thuỷ điện sau giai đoạn 'khô héo'

Hiện tượng thời tiết El Nino với đặc trưng nhiệt độ cao hơn và lượng mưa ít hơn quay trở lại từ năm ngoái đã ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp thuỷ điện.
Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội - Phnom Penh

Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội - Phnom Penh

Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng giữa Hà Nội và Phnom Penh từ ngày 27/10/2024 với tần suất 4 chuyến bay khứ hồi vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật mỗi tuần.
Công ty con của Vingroup xây khu công nghiệp 13.200 tỷ đồng tại Vũng Áng

Công ty con của Vingroup xây khu công nghiệp 13.200 tỷ đồng tại Vũng Áng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 639/QĐ-TTg ngày 13/7/2024 chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.
Thúc đẩy hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt tại Lào và Campuchia

Thúc đẩy hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt tại Lào và Campuchia

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa có chuyến thăm thực địa tới các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào và Campuchia.
VinFast bán gần 21.800 xe điện trong nửa đầu năm 2024

VinFast bán gần 21.800 xe điện trong nửa đầu năm 2024

Theo thông tin phát đi ngày 13/7, VinFast Auto (Nasdaq: VFS) công bố đã giao 21.747 ô tô điện trong nửa đầu năm 2024, tăng tới 92% so với cùng kỳ năm 2023.
Viconship chuẩn bị tăng vốn lên 2.900 tỷ đồng

Viconship chuẩn bị tăng vốn lên 2.900 tỷ đồng

CTCP Container Việt Nam (Viconship – HOSE: VSC) vừa có thông báo về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
Doanh thu giảm hơn 90%, NBB vẫn tăng trưởng lợi nhuận nhờ hoạt động tài chính

Doanh thu giảm hơn 90%, NBB vẫn tăng trưởng lợi nhuận nhờ hoạt động tài chính

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024, ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 15 tỷ đồng, giảm đến 92% so với quý 2/2023.
Cổ đông ngành bảo hiểm chuẩn bị nhận 'mưa' cổ tức tiền mặt

Cổ đông ngành bảo hiểm chuẩn bị nhận 'mưa' cổ tức tiền mặt

Trong 2 quý cuối năm, cổ đông các doanh nghiệp ngành bảo hiểm dự kiến sẽ liên tục nhận về lượng lớn cổ tức tiền mặt.
Viglacera miễn nhiệm thêm một phó tổng giám đốc

Viglacera miễn nhiệm thêm một phó tổng giám đốc

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM ngày 12/7 công bố thông báo về nhân sự của Tổng Công ty Viglacera (HOSE: VGC).
Cổ phiếu liên tục tăng trần, lãnh đạo CSV bật mí kết quả kinh doanh

Cổ phiếu liên tục tăng trần, lãnh đạo CSV bật mí kết quả kinh doanh

CTCP Hoá chất Cơ bản Miền Nam (HOSE: CSV) vừa có công văn giải trình về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên giao dịch liên tiếp gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
Daewoo đăng ký dự án khu đô thị gần 10.000 tỷ đồng ở Thái Bình

Daewoo đăng ký dự án khu đô thị gần 10.000 tỷ đồng ở Thái Bình

Trong số các doanh nghiệp trong liên doanh đăng ký thực hiện Khu đô thị mới Kiến Giang, Daewoo E&C Vina và THT Development là hai thành viên của Deawoo E&C – tập đoàn xây dựng hàng đầu Hàn Quốc.
Cơ hội nào cho cổ phiếu thép sau nhiều tháng 'giậm chân tại chỗ'

Cơ hội nào cho cổ phiếu thép sau nhiều tháng 'giậm chân tại chỗ'

Sau giai đoạn tăng tốc phục hồi năm 2023, nhóm cổ phiếu thép với đại diện là 3 mã đầu ngành HPG, HSG, NKG không có nhiều đột phá trong nửa năm vừa qua. Nhà đầu tư dường như vẫn đang chờ đợi một tín hiệu mạnh hơn từ triển vọng của ngành này.
Cổ đông lớn đồng loạt thoái vốn khỏi Land Saigon

Cổ đông lớn đồng loạt thoái vốn khỏi Land Saigon

Trước khi các biến động cơ cấu sở hữu diễn ra, vào cuối tháng 5 - đầu tháng 6/2024, cổ phiếu LSG chứng chiến nhịp tăng mạnh, đưa thị giá từ dưới mệnh giá lên vượt ngưỡng 13.000 đồng/CP.
Xanh SM đã đóng góp gần 50 tỉ đồng cho Quỹ Vì tương lai xanh

Xanh SM đã đóng góp gần 50 tỉ đồng cho Quỹ Vì tương lai xanh

Sau một năm đồng hành (kể từ ngày 07/07/2023), Xanh SM đã đóng góp gần 50 tỉ đồng cho Quỹ Vì tương lai xanh để thực hiện chuỗi 10 chương trình hành động hướng về môi trường cũng như lan tỏa thông điệp “Đi xe xanh vì tương lai xanh”.
VIS Rating: Dòng tiền của doanh nghiệp bất động sản sẽ cải thiện thời gian tới

VIS Rating: Dòng tiền của doanh nghiệp bất động sản sẽ cải thiện thời gian tới

Trong quý 1/2024, nhiều dự án mới được bán hết ngay khi ra mắt. Trong khi đó, số lượng dự án được phê duyệt tăng từ cuối 2023 sau một giai đoạn dài suy giảm.
TNH tăng phi mã, lãnh đạo vẫn 'bạo chi' gom thêm cổ phiếu

TNH tăng phi mã, lãnh đạo vẫn 'bạo chi' gom thêm cổ phiếu

Các lãnh đạo của TNH gia tăng sở hữu trong bối cảnh cổ phiếu này liên tục bứt phá, vọt tăng 36% trong chưa đầy một tháng trở lại đây.
Tasco thâu tóm công ty nhập khẩu xe Volvo tại Việt Nam

Tasco thâu tóm công ty nhập khẩu xe Volvo tại Việt Nam

Ngày 8/7, CTCP Tasco Auto công bố sở hữu 100% công ty TNHH Sweden Auto - đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng xe Volvo duy nhất tại Việt Nam với mạng lưới bán lẻ xe Volvo gồm 4 đại lý tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng.
Đất Xanh lên tiếng về thông tin nhà đầu tư trái phiếu tố giác đến công an

Đất Xanh lên tiếng về thông tin nhà đầu tư trái phiếu tố giác đến công an

Tập đoàn Đất Xanh cho biết những nội dung nhà đầu tư tố cáo là hoàn toàn sai sự thật.
PGBank miễn nhiệm một phó tổng sau gần 20 năm nhậm chức

PGBank miễn nhiệm một phó tổng sau gần 20 năm nhậm chức

PGBank vẫn đang trong quá trình kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, sau khi Tập đoàn Petrolimex thoái vốn và sự tham gia của Tập đoàn Thành Công (TC Group) vào giữa năm 2023.
Triển vọng nào cho nhóm cổ phiếu bất động sản sau giai đoạn bị 'bỏ quên'

Triển vọng nào cho nhóm cổ phiếu bất động sản sau giai đoạn bị 'bỏ quên'

Sau giai đoạn bị "bỏ quên", nhóm cổ phiếu bất động sản đang có triển vọng bứt phá trong nửa cuối năm 2024 trên nền tảng vĩ mô thuận lợi và định giá thấp.
Lập liên doanh khai thác bến container số 3, 4 Lạch Huyện

Lập liên doanh khai thác bến container số 3, 4 Lạch Huyện

Liên danh bao gồm Cảng Hải Phòng (thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - VIMC) và công ty Terminal Investment Limited (TIL), công ty con về cảng container của MSC - hãng vận tải biển Mediterranean Shipping Company S.A.
Gom thêm 21 triệu cổ phiếu, Vietinbank Capital nâng sở hữu ở Viconship vượt 16%

Gom thêm 21 triệu cổ phiếu, Vietinbank Capital nâng sở hữu ở Viconship vượt 16%

Công ty TNHH MTV QLQ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank Capital) vừa có báo cáo giao dịch cổ phiếu VSC gửi CTCP Container Việt Nam (Viconship – HOSE: VSC), Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
Chứng chỉ Halal mở cánh cửa rộng hơn vào thị trường Malaysia

Chứng chỉ Halal mở cánh cửa rộng hơn vào thị trường Malaysia

Bên cạnh những lợi thế về thị trường, doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cũng đang đối mặt với những khó khăn nhất định tại thị trường Malaysia, bao gồm vấn đề về chứng chỉ Halal, về văn hóa tiêu dùng và áp lực cạnh tranh từ các nước xuất khẩu khác...
Hàng loạt cổ phiếu 'tăng nóng', triển vọng ngành phân bón ra sao?

Hàng loạt cổ phiếu 'tăng nóng', triển vọng ngành phân bón ra sao?

Cổ phiếu phân bón thời gian qua nhận được sự quan tâm của dòng tiền trên thị trường chứng khoán. Hầu hết các mã đã tăng hàng chục, thậm chí hàng trăm phần trăm, cho thấy kỳ vọng lớn của nhà đầu tư về triển vọng ngành này.
Vừa tăng vốn lên 8.700 tỷ đồng, Phát Đạt sắp phát hành thêm 131 triệu cổ phiếu

Vừa tăng vốn lên 8.700 tỷ đồng, Phát Đạt sắp phát hành thêm 131 triệu cổ phiếu

CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt (HOSE: PDR) ngày 5/7 công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành và hồ sơ phát hành 131 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 15%.
Vietcap triển khai tăng vốn lên 5.700 tỷ đồng

Vietcap triển khai tăng vốn lên 5.700 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI) ngày 4/7 công bố nghị quyết về việc triển khai tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Những điểm chạm cảm xúc nơi công sở

Những điểm chạm cảm xúc nơi công sở

Các chuyên gia cho rằng, việc nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp đề cao tính sáng tạo, hướng về cán bộ nhân viên sẽ tạo ra những điểm chạm cảm xúc riêng biệt cho người lao động nơi công sở.
Dragon Capital quay lại gom thêm cổ phiếu DGC

Dragon Capital quay lại gom thêm cổ phiếu DGC

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM ngày 3/7 công bố kết quả giao dịch cổ phiếu DGC của nhóm quỹ ngoại Dragon Capital.
Đánh thức tiềm năng ngành công nghiệp bán dẫn

Đánh thức tiềm năng ngành công nghiệp bán dẫn

Cho rằng công nghiệp bán dẫn là ngành công nghiệp có tính chiến lược với nhiều quốc gia và Việt Nam không là ngoại lệ, ông Koen Soenens – Giám đốc Kinh doanh và Marketing tổ hợp khu công nghiệp DEEP C lưu ý Việt Nam cần ưu tiên cho hạ tầng và nhân lực để sẵn sàng đón làn sóng đầu tư từ lĩnh vực này.
Doji trúng dự án 4.600 tỷ đồng ở Huế

Doji trúng dự án 4.600 tỷ đồng ở Huế

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định số 1759/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại nút giao vòng xuyến Võ Nguyên Giáp – Tố Hữu.
Vietnam Airlines ký kết hợp tác với Korean Air

Vietnam Airlines ký kết hợp tác với Korean Air

Buổi ký kết diễn ra trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 30 năm đường bay và chào mừng hành khách thứ 15 triệu trên đường bay Việt Nam - Hàn Quốc ngày 3/7 của Vietnam Airlines.
Cổ đông Dệt may TNG sắp nhận thêm cổ phiếu mới

Cổ đông Dệt may TNG sắp nhận thêm cổ phiếu mới

Dệt may TNG đã duy trì 5 năm liên tiếp chia cổ tức tỷ lệ 16% cho cổ đông với 8% tiền mặt và 8% cổ phiếu.
Xem thêm