Công bố Lệnh của quyền Chủ tịch nước về Luật Khám, chữa bệnh

Y Tế luật pháp
15:41 - 03/02/2023
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Khám, chữa bệnh.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Khám, chữa bệnh.
0:00 / 0:00
0:00
Sáng 3/2, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo Công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám, chữa bệnh đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2 ngày 9/1/2023.

Đổi mới cơ chế để khắc phục những bất cập

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Khám, chữa bệnh vừa được Quốc hội thông qua. Sau 13 năm thi hành Luật Khám, chữa bệnh (2009), công tác khám, chữa bệnh đã đạt được nhiều kết quả, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh.

Đồng thời, tạo hành lang pháp lý để y học Việt Nam tiếp cận với các kỹ thuật mới, phương pháp mới, kỹ thuật y khoa tiên tiến, hiện đại hàng đầu thế giới. Tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ khám, chữa bệnh của người dân và chuẩn hóa chất lượng của hoạt động khám, chữa bệnh thông qua việc quy định điều kiện tối thiểu để cấp chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề và giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám, chữa bệnh.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết, Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) nhằm cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả, phát triển và hội nhập quốc tế.

Luật xây dựng trên quan điểm tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế với sự tham gia tích cực của các hội nghề nghiệp, người hành nghề và người bệnh; bảo đảm sự công bằng giữa các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân.

Đổi mới cơ chế để bảo đảm quyền của người bệnh gắn với trách nhiệm của người hành nghề và cơ sở khám, chữa bệnh, cũng như quyền của người hành nghề, của cơ sở khám, chữa bệnh gắn với trách nhiệm của người bệnh và thân nhân người bệnh. Tập trung đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin.

Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, có tính khả thi, phù hợp với chuẩn mực của pháp luật quốc tế về khám, chữa bệnh và bảo đảm yếu tố về bình đẳng giới.

Toàn cảnh buổi họp báo của Văn phòng Chính phủ Công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám, chữa bệnh đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Toàn cảnh buổi họp báo của Văn phòng Chính phủ Công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám, chữa bệnh đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Những điểm mới cơ bản trong Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi)

Luật Khám, chữa bệnh số 15/2023/QH15 gồm 12 chương và 121 Điều và có những điểm mới cơ bản như nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề, tăng cường việc quản lý chất lượng cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh; nâng cao, chuẩn hóa kỹ năng của người hành nghề. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám, chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám, chữa bệnh.

Đồng thời, đổi mới một số quy định liên quan điều kiện bảo đảm thực hiện cho hoạt động khám, chữa bệnh. Trong đó, quy định cụ thể chính sách của Nhà nước trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Bổ sung một số quy định về tự chủ đối với cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước, bổ sung các hình thức huy động nguồn lực, quy định cụ thể các yếu tố hình thành giá dịch vụ khám, chữa bệnh…

Đặc biệt, để tăng cường việc quản lý chất lượng cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của người hành nghề, Luật đã quy định mở rộng đối tượng hành nghề; thay đổi từ việc cấp giấy phép hành nghề theo văn bằng chuyên môn sang quy định cấp giấy phép hành nghề theo chức danh chuyên môn. Đồng thời, nâng cao, chuẩn hóa kỹ năng của người hành nghề.

Ngoài ra, Luật đã bổ sung quy định bắt buộc cơ sở phải tự phải đánh giá chất lượng khám, chữa bệnh theo bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ bản do Bộ Y tế ban hành theo định kỳ hằng năm và phải cập nhật kết quả tự đánh giá lên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám, chữa bệnh để làm căn cứ cho việc kiểm tra, đánh giá, cũng như công khai thông tin về chất lượng của các cơ sở khám, chữa bệnh.

Để tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám, chữa bệnh, Luật đã thay đổi từ 4 tuyến chuyên môn thành 3 cấp chuyên môn; cho phép phòng khám đa khoa tư nhân tại các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được tổ chức giường lưu để theo dõi và điều trị người bệnh nhưng tối đa không quá 72 giờ.

Phát triển hoạt động khám, chữa bệnh từ xa để góp phần đạt được việc bao phủ sức khỏe toàn dân bằng cách cải thiện khả năng tiếp cận của người bệnh với các dịch vụ y tế có chất lượng, hiệu quả về chi phí, mọi lúc mọi nơi, đặc biệt đối với các bệnh ít nghiêm trọng, mạn tính cần được chăm sóc lâu dài và thường xuyên...

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV chiều 9/1/2023, với đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Khám, chữa bệnh. Dự kiến, Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Tin liên quan

Đọc tiếp