Đã hoàn lại gần 128.000 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng

THUẾ NGÂN SÁCH
08:31 - 06/12/2023
Đã hoàn lại gần 128.000 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng
0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan thuế cho biết đã hoàn lại 127.783 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng, bằng 68,7% so với dự toán hoàn thuế năm 2023 đã được Quốc hội thông qua, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2023 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.336.002 tỷ đồng, bằng 96,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số thu từ dầu thô ước đạt 56.544 tỷ đồng, bằng 80%, thu nội địa ước đạt 1.279.458 tỷ đồng, bằng 97,6%.

Để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2023, trong 11 tháng, Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền và trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho doanh nghiệp và người dân với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn, miễn, giảm là khoảng 165.026 tỷ đồng.

Cụ thể, số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn khoảng 106.946 tỷ đồng; số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 58.080 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, đến ngày 24/11 đã có 74 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Lũy kế 11 tháng năm 2023, tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp là 8.020 tỷ đồng. Trong đó 6.820 tỷ đồng khai - nộp trực tiếp qua cổng Thông tin điện tử và 1.200 tỷ đồng do các bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay.

Đề cập về tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), đại diện Tổng cục Thuế cho biết, tính đến ngày 30/11, Cơ quan thuế đã ban hành 16.778 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 127.783 tỷ đồng, bằng 68,7% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2022.

Thực hiện thu nợ thuế trong tháng 11/2023 ước đạt 3.500 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng đầu năm ước thu nợ đạt 42.312 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 11/2023 là 163.591 tỷ đồng, tăng 2,6% so với thời điểm ngày 31/10/2023, tăng 10,7% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Tính đến cuối tháng 11/2023, tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên tổng dự toán thu năm 2023 là 8,3%.

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp

Thời gian tới, đại diện Tổng cục thuế cho biết, ngành thuế sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm phấn đấu thu đạt dự toán được giao. Theo đó, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, khai thác hiệu quả các nguồn thu, thường xuyên bám sát tình hình diễn biến của kinh tế thế giới và trong nước.

Đồng thời phân tích, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh trong nước để kịp thời tham mưu Chính phủ và Bộ Tài chính các giải pháp chỉ đạo điều hành thu phù hợp, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2023.

Ngoài ra, triển khai kịp thời, hiệu quả các gói hỗ trợ về miễn, giảm, gia hạn thuế, tiền thuê đất của Quốc hội, Chính phủ theo các chương trình phục hồi sản xuất kinh doanh để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt, tăng cường các biện pháp chống thất thu, chiếm đoạt tiền thuế, nâng cao hiệu quả quản lý, thu hồi nợ đọng thuế. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng đối tượng và đúng quy định pháp luật.

Đọc tiếp