Dabaco: Không còn doanh thu từ bất động sản, lãi quý 3 chỉ bằng 6% cùng kỳ

Dabaco DBC
18:53 - 25/10/2023
Dabaco: Không còn doanh thu từ bất động sản, lãi quý 3 chỉ bằng 6% cùng kỳ
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt 2.709 tỷ đồng, giảm 24%, lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 12 tỷ đồng, bằng 5,8% cùng kỳ năm trước.

Do doanh thu giảm nhanh hơn giá vốn nên lãi gộp chỉ đạt gần 281 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ. Cùng với đó, chi phí tài chính tăng tới 63% lên gần 70 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 3% lên 110 tỷ đồng.

Kết quả, Dabaco thu về hơn 12 tỷ đồng lãi sau thuế, chỉ bằng 5,8% kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. Trái ngược quý 2/2023 với lợi nhuận tăng trưởng tốt, đạt 327 tỷ đồng, quý 3 năm nay lợi nhuận của Dabaco đã sụt giảm về mức thấp, chỉ ngang bằng quý 1, quý 2/2022, khi tình hình thị trường còn khó khăn do dịch bệnh.

Theo giải trình của Dabaco, sự chênh lệch lớn giữa hai kỳ kế toán là do cùng kỳ năm trước, công ty mẹ thực hiện ghi nhận một phần doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của Dabaco đạt 8.496 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Do quý 1 lỗ nặng 321 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế 9 tháng chỉ đạt 83 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ.

Sau khi khấu trừ thuế phí, 9 tháng đầu năm, Dabaco chỉ lãi ròng gần 19 tỷ đồng, bằng 8,3% kết quả thực hiện cùng kỳ năm 2022.

Nếu xét về cơ cấu doanh thu, phần lớn doanh thu của Dabaco đến từ bán thành phẩm sản xuất, đạt gần 7.532 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ. Đứng thứ hai là doanh thu từ kinh doanh bất động sản, hoạt động xây dựng, đạt gần 760 tỷ đồng, cũng giảm 10%.

Duy nhất khoản doanh thu thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng là có sự tăng trưởng trong 9 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước, đạt 477 tỷ đồng, tăng 14%.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Dabaco đạt 12.224 tỷ đồng, giảm 6% so với hồi đầu năm. Các khoản tiền và tương đương tiền giảm 49% còn gần 320 tỷ đồng. Tiền gửi ngân hàng chỉ đạt hơn 286 tỷ đồng.

Phần lớn tài sản của Dabaco là khoản hàng tồn kho, đạt 4.718 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với hơn 3.773 tỷ đồng.

Về cơ cấu nợ, nợ phải trả của Dabaco tại ngày 30/9 là 7.564 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu kỳ. Trong đó, công ty đã giảm 28% khoản phải trả người bán ngắn hạn, còn 1.528 tỷ đồng, giảm 75% khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn, còn 221 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng vay và nợ thuê tài chính của Dabaco tăng tới 10% lên 5.033 tỷ đồng, phần lớn là vay ngân hàng thương mại Nhà nước với 2.876 tỷ đồng vay ngắn hạn và gần 841 tỷ đồng vay dài hạn, tăng lần lượt 4% và 39% so với đầu kỳ.

Ngoài ra, Dabaco còn có gần 703 tỷ đồng vay ngắn hạn tại các ngân hàng thương mại cổ phần, gần 240 tỷ đồng vay các chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam.

Vốn chủ sở hữu của Dabaco tại ngày 30/9 ở mức gần 4.660 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã tăng từ hơn 8 tỷ đồng lên 21 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp