Đất Xanh: Doanh thu từ bán căn hộ, đất nền tăng mạnh

DXG đất xanh
10:56 - 31/10/2023
Dự án Gem Skyworld của Đất Xanh tại Đồng Nai.
Dự án Gem Skyworld của Đất Xanh tại Đồng Nai.
0:00 / 0:00
0:00
Trong quý 3/2023, doanh thu từ bán căn hộ và đất nền của Đất Xanh tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, tuy nhiên mảng môi giới vẫn ảm đạm khiến kết quả kinh doanh chung chưa có nhiều khởi sắc.

Báo cáo tài chính quý 3/2023 của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) cho thấy, trong kỳ công ty đạt 1.214 tỷ đồng doanh thu, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, nguồn thu chính đến từ hoạt động bán căn hộ và đất nền với 1.012 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu mảng này của Đất Xanh chỉ đạt hơn 700 tỷ đồng, giảm 59% so với bán niên 2023.

Ngược lại, doanh thu từ các hoạt động khác đều sụt giảm: Dịch vụ môi giới bất động sản giảm 62% về 137 tỷ đồng; hợp đồng xây dựng giảm 88% về 14 tỷ đồng; dịch vụ quản lý, cho thuê và bất động sản đầu tư giảm 35% về 51 tỷ đồng.

"Sau giai đoạn khó khăn kéo dài suốt nhiều tháng của thị trường kể từ quý 4/2022, mảng dịch vụ môi giới của tập đoàn chỉ vừa mới bắt đầu có sự hồi phục trong quý 3/2023", Đất Xanh nói về mảng môi giới trong báo cáo giải trình.

Doanh thu sụt giảm, biên lợi nhuận gộp của Đất Xanh trong quý 3 cũng giảm về 49%, từ mức 54% của cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tài chính, lợi nhuận khác cũng sụt giảm. Ngược lại, chi bán hàng, quản lý doanh nghiệp được tiết giảm.

Kết quả, quý 3/2023 Đất Xanh lãi sau thuế 110 tỷ đồng, giảm 58% so với quý 3/2022, giảm 30% so với quý 2/2023.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của công ty đạt 2.406 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng, tuy giảm 84%, thực hiện được 95% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Đất Xanh đạt 30.498 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, giá trị tồn kho ở mức 14.788 tỷ đồng, tăng 5,4% so với đầu năm và chiếm hơn 48% trong tổng tài sản. Trong đó, tăng mạnh nhất là bất động sản thành phẩm với mức tăng gần gấp đôi, đạt giá trị gần 3.141 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục hàng tồn kho của Đất Xanh vẫn là tồn kho bất động sản dở dang, với giá trị 10.745 tỷ đồng, giảm 8,3% so với đầu năm. Công ty không công bố thông tin cụ thể về các bất động sản này.

Chiếm tỷ trọng cao thứ hai trong tổng tài sản sau hàng tồn kho là khoản mục các khoản phải thu ngắn hạn với tổng giá trị gần 11.778 tỷ đồng, giảm 1,4% so với đầu năm. Trong đó, hơn 3.260 tỷ đồng là phải thu từ ký quỹ, ký cược cho các hợp đồng tiếp thị và phân phối dự án bất động sản; 2.523 tỷ đồng là phải thu từ tạm ứng đầu tư.

Công ty phải trích lập dự phòng gần 366 tỷ đồng cho các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi này.

Trong cơ cấu nguồn vốn, dư nợ vay của Đất Xanh tại ngày 30/9 đạt 5.616 tỷ đồng, giảm 2,7% so với đầu năm, trong đó phần lớn là nợ tín dụng từ các ngân hàng thương mại. Nợ trái phiếu chiếm 1.623 tỷ đồng, trong đó khoản đến hạn trả là gần 473 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, Đất Xanh đã chi 2.047 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, đồng thời thu từ đi vay 2.267 tỷ đồng. Do đó, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 199 tỷ đồng. Công ty phải trả 427 tỷ đồng lãi vay, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2022.

Tin liên quan

Đọc tiếp