DCM hoàn thành 43% kế hoạch năm lãi ròng, tiền gửi ngân hàng tăng 34%

DCM Đạm Cà Mau
11:22 - 02/05/2024
DCM hoàn thành 43% kế hoạch năm lãi ròng, tiền gửi ngân hàng tăng 34%
0:00 / 0:00
0:00
Quý 1/2024, Đạm Cà Mau (DCM) mang về 349 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng hoàn thành 43% kế hoạch năm về lãi ròng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, HoSE: DCM), quý 1/2024 doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.744 tỷ đồng, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán lại giảm 6%, còn đạt 2.034 tỷ đồng. Điều này góp phần đưa lợi nhuận gộp của DCM tăng thêm 24%, lên mức 709 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng ghi nhận tăng thêm 10,8%, đạt 131 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng từ 8,9 tỷ đồng lên 14 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 21%, đạt 337 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm 20%, còn 114 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của DCM đạt 349 tỷ đồng, tăng 52% so với mức 229 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm trước. Năm 2024, Đạm Cà Mau đặt mục tiêu đạt 794 tỷ đồng lãi ròng. Với kết quả quý 1, DCM đã hoàn thành 43% kế hoạch năm về lãi ròng.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản tại ngày 31/3/2024 của DCM ở mức 15.743 tỷ đồng, tăng 3,3% so với mức 15.237 tỷ đồng ghi nhận ngày đầu năm 2024. Trong đó, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn của doanh nghiệp tăng thêm 34%, từ mức 2.272 tỷ đồng lên mức 3.060 tỷ đồng. Khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng của doanh nghiệp cũng tăng gấp 5,5, lần, đạt 55 tỷ đồng.

Ở mục đầu tư tài chính ngắn hạn, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng của Đạm Cà Mau lại ghi nhận giảm 5,2% so với ngày đầu năm 2024, còn 7.812 tỷ đồng.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, Đạm Cà Mau có thêm khoản trả trước cho các doanh nghiệp như công ty TNHH SX TM CN Trâm Anh, TNHH Khí công nghiệp Messer Bình Phước…, điều này kéo tổng khoản trả trước cho người bán ngắn hạn của DCM tăng từ 54 tỷ đồng lên 199 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 2.290 tỷ đồng, tăng 4,4% so với mức 2.192 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2024. Trong đó thành phẩm có biến động lớn nhất khi tăng từ 996 tỷ đồng lên 1.120 tỷ đồng.

Nợ phải trả của DCM đến ngày 31/3/2024 ở mức 5.452 tỷ đồng, tăng 3,3% so với mức 5.274 tỷ đồng ghi nhận ngày đầu năm 2024.

Khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm 32%, còn 1.340 tỷ đồng. Người mua trả tiền trước ngắn hạn lại tăng từ 23 tỷ đồng lên mức 333 tỷ đồng.

Vay ngắn hạn của doanh nghiệp tăng từ 845 tỷ đồng lên 1.407 tỷ đồng. Theo DCM, trong kỳ doanh nghiệp đã ký hợp đồng tín dụng vay vốn với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Thủ Thiêm, kỳ hạn 2 tháng với lãi suất 2,6 – 3%/năm. Tại ngày 31/3/2024, số dư gốc của khoản vay là 1.406 tỷ đồng.

Vay dài hạn của DCM giảm từ 2,9 tỷ đồng xuống còn 2,6 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp