Đề xuất bỏ vàng trang sức khỏi mục kinh doanh có điều kiện

VÀNG KINH DOANH
08:15 - 17/09/2023
Đề xuất bỏ vàng trang sức khỏi mục kinh doanh có điều kiện
0:00 / 0:00
0:00
Nội dung này được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) góp ý với Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho Dự thảo Báo cáo rà soát các quy định về điều kiện kinh doanh.

Cụ thể, VCCI cho rằng điều kiện kinh doanh là điều kiện ràng buộc, hạn chế và kiểm soát chủ thể kinh doanh.

Vì thế công cụ "điều kiện kinh doanh" chỉ nên sử dụng trong các trường hợp hoạt động sản xuất, kinh doanh của chủ thể kinh doanh có thể tác động đến trật tự công. Ví dụ như đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: yếu tố trình độ của người khám bệnh là rất quan trọng, vì tác động trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người…

Theo VCCI, phạm vi một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong Danh mục quy định chung của dự thảo là rất rộng. Điều này dẫn tới tình trạng, cơ quan quản lý sẽ xác định nhiều "ngành nghề con" khác là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong khi các "ngành nghề con" này không cần kiểm soát bằng điều kiện kinh doanh.

VCCI dẫn ví dụ "kinh doanh vàng" được xác định là ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong Luật Đầu tư. Trong ngành nghề này có "kinh doanh vàng, trang sức, thủ công mỹ nghệ" là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vàng trang sức thủ công mỹ nghệ được xem là loại hàng hóa thông thường. Kinh doanh loại hàng hóa này không tác động đến lợi ích công cộng như các loại vàng khác trong cùng nhóm "Kinh doanh vàng".

"Bản thân các điều kiện kinh doanh của kinh doanh vàng, trang sức, thủ công mỹ nghệ cũng không có tính đặc thù về một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì không rõ về mục tiêu quản lý và Nhà nước muốn quản lý gì đối với ngành nghề này", VCCI cho biết.

Do đó, VCCI đề nghị bổ sung vào Dự thảo về việc đánh giá phạm vi của các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Trong đó thu hẹp lại phạm vi của một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ví dụ như "kinh doanh vàng", cần loại "kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ" ra khỏi phạm vi của "kinh doanh vàng".

Thời gian qua, trong quá trình thực thi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý thị trường vàng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đã nhiều lần kiến nghị về việc loại bỏ hoạt động kinh doanh vàng trang sức, thủ công mỹ nghệ ra khỏi Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Đọc tiếp