Đến cuối năm 2023 có ít nhất 20 triệu người sử dụng nền tảng VNeID

CÔNG NGHỆ Việt nAM
22:37 - 12/07/2023
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: VGP
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh làm giàu thông tin, tích hợp các tiện ích thiết yếu vào ứng dụng VneID bằng cách cho phép người dân được cập nhật dữ liệu cá nhân lên hệ thống như trình độ học vấn, giấy phép lái xe, tài khoản ngân hàng...

Chiều 12/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Sau khi nghe các bộ ngành báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu những hạn chế, khó khăn còn tồn tại: Nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương chưa coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm; nhiều chỉ tiêu chưa có thông tin để đánh giá; tốc độ mạng băng rộng cố định, di động vẫn là mức trung bình khá; chất lượng dịch vụ công trực tuyến còn thấp...

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục các khó khăn, vướng mắc để triển khai thành công Đề án 06, Thủ tướng nhấn mạnh chủ trương, phải xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan và được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành:

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành địa phương sớm triển khai xây dựng hệ thống giám sát, theo dõi, đánh giá công tác chuyển đổi số quốc gia ở cấp quốc gia, cấp bộ, ngành và địa phương.

Phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương tổng hợp, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản điều chỉnh phù hợp với Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, hoàn thành trong tháng 8/2023; khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan theo hướng đẩy mạnh sử dụng, phát triển nền tảng định danh điện tử VneID.

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trình Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia, việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia, hoàn thành trong tháng 7/2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm mô hình, sản phẩm ứng dụng triển khai Đề án 06. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm mô hình, sản phẩm ứng dụng triển khai Đề án 06. Ảnh: VGP

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ sớm triển khai xây dựng hệ thống giám sát theo dõi, đánh giá, đôn đốc việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tháo gỡ các điểm nghẽn, khẩn trương hoàn thành các nhóm công việc chưa triển khai trong 6 tháng đầu năm 2023.

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh cấp tài khoản định danh cấp độ 2 trở lên và đẩy mạnh phát triển ứng dụng trên nền tảng VNeID. Phấn đấu đến cuối năm 2023 có ít nhất 20 triệu người dân sử dụng nền tảng VNeID với ít nhất 10 ứng dụng, tăng trưởng 3-5%/tháng. Đồng thời đẩy mạnh làm giàu thông tin, tích hợp các tiện ích thiết yếu lên ứng dụng VneID bằng cách cho phép người dân được cập nhật dữ liệu cá nhân lên hệ thống và xác thực.

Khẩn trương nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Trung tâm dữ liệu quốc gia để tổ chức triển khai đi vào thực hiện cuối năm 2024.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công an tập trung triển khai các giải pháp về đồng bộ dữ liệu thuế, sử dụng căn cước công dân, định danh điện tử là mã số thuế và định danh trong các giao dịch điện tử để nâng cao hiệu quả thu thuế. Phấn đấu 100% cơ sở kinh doanh kết nối hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền vào hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư, vốn chi thường xuyên của chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn lực thực hiện.

Bộ Nội vụ tiến hành rà soát chung và đề xuất tổng thể với Chính phủ về nguồn nhân lực để tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án 06.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2023 là năm "Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới" với nhiệm vụ trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; bảo vệ dữ liệu cá nhân; khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng tin tưởng rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, công cuộc chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 sẽ được triển khai thành công ở cấp độ quốc gia, thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Tin liên quan

Đọc tiếp