ĐHĐCĐ DIG: Hơn 2.000 cổ đông tham dự, 'câu giờ' thêm 3 tiếng mới đủ túc số

DIG DIC Group
17:17 - 26/04/2024
ĐHĐCĐ của DIG tổ chức qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.
ĐHĐCĐ của DIG tổ chức qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.
0:00 / 0:00
0:00
Do số lượng cổ đông lớn, cổ phiếu phân tán nên ĐHĐCĐ của DIG phải kéo dài thêm 3 tiếng so với kế hoạch mới đủ điều kiện tiến hành.

Chiều 26/4, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Mặc dù năm nay công ty kết hợp các hình thức trực tuyến và có chính sách tặng quà bằng tiền mặt nhưng do cổ đông phân tán nên việc đủ tỷ lệ tổ chức vẫn là thách thức lớn.

Theo thông báo, đại hội sẽ chính thức bắt đầu từ lúc 13h30, tuy nhiên đến công ty liên tục phải “thế” chương trình bằng các tiết mục văn nghệ nhằm kéo dài thời gian chờ cổ đông.

Đến thời điểm 15h, ban tổ chức thông báo đã chốt danh sách cổ đông nhưng vẫn có nhiều người đang đăng ký tham dự. Vì vậy, công ty quyết định để HĐQT, ban điều hành trình bày trước các báo cáo, còn số lượng cổ đông liên tục cập nhật, đến khi nào đủ điều kiện mới tiến hành biểu quyết.

Đến 16h30, công ty quyết định chốt danh sách cổ đông, với 2.101 người tham dự, trong đó cổ đông tham dự trực tiếp là 107 người. Số cổ đông tham dự đại diện cho hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo quy định, đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Năm nay, DIG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 2.300 tỷ đồng, tăng trưởng 72% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế 1.010 tỷ đồng, gấp 6 lần kết quả thực hiện năm ngoái. Đây là năm thứ ba, DIC Corp đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên hai năm trước công ty đều “vỡ kế hoạch”.

Một nội dung quan trọng HĐQT DIC Corp trình cổ đông tại đại hội lần này là tăng vốn qua 4 phương án phát hành cổ phiếu, gồm:

Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP); và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Tổng số lượng cổ phiếu theo kế hoạch phát hành của DIG là hơn 410 triệu đơn vị, huy động gần 6.500 tỷ đồng. Nếu thực hiện thành công, lượng cổ phiếu DIG lưu hành trên thị trường sẽ tăng mạnh lên mức hơn 1,02 tỷ đơn vị.

Tin liên quan

Đọc tiếp

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

Trong báo cáo ngành ngân hàng mới nhất, MBS Research lựa chọn cổ phiếu HDB khi đây là một trong những ngân hàng duy trì được chất lượng tài sản, nhưng vẫn đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với toàn ngành.