DIC Corp đặt mục tiêu bán lẻ đạt 1.000 tỷ đồng trong nửa cuối 2023

DIG DIC Corp
07:48 - 13/07/2023
DIC Corp lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Ảnh: Minh Phong
DIC Corp lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Ảnh: Minh Phong
0:00 / 0:00
0:00
Dưới sự chủ trì của Tổng giám đốc Nguyễn Quang Tín, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - HoSE: DIG) vừa tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 7 triển khai công tác sản xuất kinh doanh.

Tổng Giám đốc DIC Corp đánh giá các phòng, ban trực thuộc công ty cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trong tháng 6/2023, đặc biệt là ban kế toán trong việc thu xếp nguồn, thanh toán các khoản đến hạn khá lớn.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện công việc tháng 6/2023 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 7/2023, ông Nguyễn Quang Tín đã đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với công tác tài chính – kinh doanh; triển khai các dự án do DIC làm chủ đầu tư tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Đồng Nai; Hậu Giang; Hà Nam và Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo Tập đoàn DIC giao nhiệm vụ cho Ban phát triển thị trường và kinh doanh đạt nguồn thu bán lẻ 1.000 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm 2023, trong đó phải tập trung quyết liệt thu hồi công nợ theo kế hoạch.

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, vào ngày 28/6, DIC Group tổ chức bất thành ĐHĐCĐ thường niên 2023 khi chỉ có 539 cổ đông tham dự, đại diện cho 233,1 triệu cổ phần, tương ứng 38,2% vốn điều lệ doanh nghiệp. DIG sau đó thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 lần 2 vào chiều ngày 21/7 tại Trung tâm hội nghị Aurora, phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo tài liệu đại hội, HĐQT DIG trình kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 8-15% và vốn điều lệ 6.500-7.000 tỷ đồng. Công ty mẹ sẽ tập trung vào các dự án trọng điểm có nguồn thu, còn dự án chưa có doanh thu trong ngắn hạn phải giãn tiến độ.

Một trong những nội dung quan trọng khác tại Đại hội năm nay là việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 – 2027).

Theo danh sách vừa được công bố, 4 trong 5 ứng viên tham gia HĐQT vốn đang công tác tại DIG là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiện Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Thanh Huyền và Tổng giám đốc Nguyễn Quang Tín. Ông Đinh Hồng Kỳ được HĐQT đương nhiệm giới thiệu, là nhân tố mới còn lại tham gia ứng cử thành viên HĐQT DIC Group.

Đọc tiếp