Doanh thu giảm kỷ lục, Hoàng Huy HHS vẫn báo lãi khủng nhờ hoạt động tài chính

HHS Hoàng Huy
10:38 - 28/01/2023
Pruska Town - dự án bất động sản đầu tay của HHS.
Pruska Town - dự án bất động sản đầu tay của HHS.
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HoSE: HHS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022, ghi nhận tổng doanh thu cả năm giảm mạnh so với cùng kỳ 2021, tuy nhiên vẫn có lợi nhuận sau thuế ở mức cao nhờ hoạt động tài chính.

Theo đó, trong quý 4/2022, HHS ghi nhận doanh thu 72,96 tỷ đồng, giảm 56,4% so với quý 4/2021. Với việc giá vốn hàng bán lên tới gần 68,1 tỷ đồng, công ty ghi nhận lãi gộp vỏn vẹn 4,86 tỷ đồng, giảm 82,2% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng gấp 3,3 lần lên 4,3 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 68,6% lên 3,76 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HHS cũng ghi nhận khoản lỗ từ công ty liên doanh liên kết là 13,23 tỷ đồng, kém xa con số lãi 64,6 tỷ đồng của cùng kỳ 2021.

Tuy nhiên, với việc doanh thu hoạt động tài chính tăng tới gần 20 lần lên 84,24 tỷ đồng, Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy vẫn báo lãi 72,69 tỷ đồng, giảm hơn 18% so với quý 4/2021.

Lũy kế cả năm 2022, tổng doanh thu của HHS đạt mức 385,3 tỷ đồng, giảm 25,24% so với thực hiện năm 2021, lợi nhuận gộp từ đó giảm 45,4% xuống còn 37,8 tỷ đồng. Đây cũng là mức doanh thu thấp nhất của HHS trong vòng hơn 10 năm qua.

Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng gần 23,5 lần lên 469,23 tỷ đồng; 442,5 tỷ đồng trong số đó là cổ tức, lợi nhuận được chia.

Khấu trừ các chi phí, Hoàng Huy HHS ghi nhận lợi nhuận sau thuế 224,6 tỷ đồng, giảm chưa tới 5% so với cùng kỳ 2021, tương ứng hoàn thành gần 90% chỉ tiêu lợi nhuận cho năm 2022 đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng tư năm ngoái.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của HHS đạt mức 4.493,9 tỷ đồng tăng 5,36% so với thời điểm đầu năm, bao gồm 237,8 tỷ đồng (tăng 195%) tiền và các khoản tương đương tiền; 473,35 tỷ đồng (tăng 28,63%) đầu tư tài chính ngắn hạn; 416,8 tỷ đồng (tăng 72,7%) hàng tồn kho; 3.011,36 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của công ty tăng nhẹ lên 327,73 tỷ đồng; 316,4 tỷ đồng trong số đó là nợ ngắn hạn, bao gồm 59,9 tỷ đồng phải trả người bán ngắn hạn; 20,3 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn; gần 15 tỷ đồng thuế và các khoản phải nộp nhà nước; 138,3 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, HHS ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 167,11 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư dương 295,15 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 29,06 tỷ đồng, chủ yếu là tiền thu từ đi vay.

Đọc tiếp